Over hypocrisie

herbloggen van:

Veren Of Lood Nieuws, Opinie & Debatblog

Gelden VN-rechten voor àlle inheemse volken?

racisme, inheemse volken11

DOOR RAYMOND PEIL · 13 JULI 2020

De inheemse volken hebben rechten, verklaarde de VN. Een uitgebreide lijst, zelfs. Maar is dat te rijmen met stimuleren van emigratie naar Europa?

Wat als de VN-verklaring over de rechten van inheemse volken ook geldt voor inheemse Europeanen? Deze interessante kwestie werpt de EU-sceptische club Gefira Foundation op over de vraag op inwoners van EU-staten en bijvoorbeeld de Nederlandse bevolking zich kunnen weren tegen achterstelling, discriminatie en omvolking als gevolg van massa-immigratie en multicultureel wensdenken.

Deze universele verklaring is aangenomen door de Algemene Vergadering van de VN, dus vrijwel alle landen (op Rusland, Georgië en Oekraïne na). Vooral in mensenrechtenzaken worden VN-verklaringen veelvuldig aangehaald als (aanvullende) juridische grond door rechters. Bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) krijgen klagers vrij structureel meer rechten toegekend dan werkelijk in het Verdrag voor de Rechten van de Mens vastgelegd, eveneens vaak op grond van resoluties en bijvoorbeeld het Pact van Marrakesh of op basis van EHRM-jurispudentie zelf, een ware grabbelton van dit Soros-Hof voor het oprekken van de rechten van arme en zielige niet-Europeanen.

Volgens de verklaring van de Verenigde Naties ‘vertegenwoordigt het de dynamische ontwikkeling van internationale wettelijke normen en weerspiegelt het de inzet van de VN-lidstaten om te bewegen in bepaalde richtingen’. Een groot deel van het document behandelt de discriminatie van inheemse volkeren als gevolg van imperialisme of kolonialisme, maar net als elke andere verklaring van de VN heeft het de pretentie van universaliteit. Het spreekt voor elk inheems volk, dus ook voor inheemse Europeanen.

Is een land eigendom van degenen die hier al eeuwen wonen of de mensen die hier komen wonen en wat zij ervan maken? Laten we de verklaring doornemen. Artikel 8 is van bijzonder belang en bepaalt dat ‘inheemse volkeren en individuen het recht hebben niet te worden onderworpen aan gedwongen assimilatie of vernietiging van hun cultuur.” Verder lezend zien we bepalingen die voor de inheemse Europese volken interessante parallelle rechten kunnen opleveren. Zo dienen staten te zorgen voor ‘effectieve mechanismen ter voorkoming van en verhaal voor’ een aantal belangrijke zaken.

Elke handeling die tot doel of gevolg heeft dat hun hun integriteit als afzonderlijke volkeren, of hun culturele waarden of etnische identiteiten wordt ontnomen.

Dat is nu een mooie kapstok om Kick Out Zwarte Piet en Black Lives Matter te verbieden, diversiteitsprogramma’s te beëindigen en het gedram voor quota voor vrouwen, LHBGTQ en zo meer te stoppen en daar geen overheidsgeld meer in te stoppen. Dat gaat een hoop belastinggeld schelen, dat aan nuttige zaken kan worden besteed. Hoeven we ook geen IS-heksen meer terug te halen.

Elke actie die tot doel of gevolg heeft dat ze hun land, territoria of hulpbronnen onteigend worden.

Denk hierbij aan de boeren en zeker ook aan de maniakale groene energieplannen die nu worden uitgerold door Nederland en – niet te vergeten – de EU dankzij Timmermans en Samsom. Tevens kan dit van belang zijn om paal en perk te stellen aan de miljarden die worden uitgegeven aan onder andere huurwoningen en uitkeringen voor vele tienduizenden gelukszoekers die uit Afrika en het Midden-Oosten hier in alle denkbare luxe leven.

Elke vorm van gedwongen bevolkingsoverdracht die tot doel of gevolg heeft dat hun rechten worden geschonden of ondermijnd.

Allereerst dringt zich hier de gedachte aan al die kansenparels op die hun vertier zoeken in het naar believen kopschoppen en neersteken van uitsluitend mensen zonder getinte huidskleur, homo’s en joden. Of elk jaar vele duizenden auto’s van gewone Nederlanders in de fik steken, tenzij deze zo slim zijn om een kralenketting aan hun achteruitkijkspiegel te hangen en het handboek Islam op het dashboard te leggen.

Elke vorm van gedwongen assimilatie of integratie.

Kijk, dat is nog eens uitkomst voor het weren van met Arabische oliedollars gefinancierde moskeeën en islamitische culturele centra, salafistische scholen en gebedsoproepen vanuit jihadistische haattorens. Iedereen gewoon naar een Nederlandse school en geen shariawetgeving of –huwelijken in de arme wijken van de grote steden. En gelijke behandeling voor iedereen, ook door de politie.

inheemse volken

Elke vorm van propaganda die bedoeld is om racistische of etnische discriminatie tegen hen te promoten of aan te zetten.

Haha, conclusie: Stop het diversiteitsgedram, schaf de publieke omroep af en reorganiseer de universiteiten met hun cultuurmarxistische woke-manie. Want het aanwakkeren van haat tegen de huidige en vorige generaties inheemse Nederlanders is inmiddels schromelijk uit de klauw gegierd. Laten we dit artikel toepassen op de context van Europa, massale migratie vanuit de rest van de wereld en de pogingen van de Europese elite om een ‘multiculturele en diverse samenleving’ op te bouwen.

De VN-verklaring spreekt vervolgens uit dat staten zorgen voor doeltreffende mechanismen ter voorkoming en schadeloosstelling van elke handeling die tot doel of gevolg heeft dat hun integriteit als onderscheiden volk, of hun culturele waarden of etnische identiteit wordt ontnomen. Dat geen sprake mag zijn van ‘enige vorm van gedwongen bevolkingsoverdracht die tot doel of gevolg heeft dat hun rechten worden geschonden of ondermijnd’. Daarmee inbegrepen ook massale migratie en naturalisatie die de (stem)rechten van de inheemse bevolking ondermijnen.

Dus wat zou er gebeuren met de zelfbenoemde paladijnen van mensenrechten van de Europese liberale elite, zou de VN-verklaring over de rechten van inheemse volkeren moeten worden toegepast op inheemse Europeanen? De Polen, de Bulgaren, de Italianen, de Britten en alle anderen? Het maakt niet uit of ze de meerderheid of minderheid zijn. Die woorden staan niet eens in het document. Ze zouden recht hebben op een land, een etnische en culturele identiteit en het recht om het te beschermen. De Timmermansen, Verhofstadts, Macrons en Ruttianen en alle andere voorstanders van multiculturalisme en massamigratie zouden beschuldigd kunnen worden van de schending van de rechten van inheemse volken in de EU.

Zelfs de Hoge Raad voert mensenrechten en van VN-documenten afgeleide rechten (Rechten van het Kind op een veilige omgeving en onderdak en dergelijk) aan bij de juridische onderbouwing van het Urgenda-arrest. Dus je kunt, analoog aan Urgenda, een Stichting ter Bescherming van Inheemse Volken oprichten en de overheid aanklagen op grond van allerlei mensenrechten en VN-verklaringen.

Welke advocaat of rechtenstudent maakt hier een leuke casus van?

Vergelijk dit ook met de discussies over racisme.