Over occulte rituele transformatie

Herbloggen van Makow zie link hieronder, vertaald met google translate maar nu wel zoveel mogelijk aangepast.

Covid “Safety” weerspiegelt de initiatie in een satanische cultus

11 juli 2020

‘De hele gefabriceerde coronaviruscrisis is van begin tot eind één gigantisch, occult ritueel, verdeeld in vier mini-rituelen, elk met het duidelijke occulte doel van initiatie en transformatie van de wereld en haar mensen in een nieuwe wereldorde.’

De mensheid wordt als dienaren opgenomen in een satanische cultus, het kabbalistische jodendom (dwz de Illuminati). Een satanische sekte exploiteert en controleert haar dienaren door hen te corrumperen en ziek te maken. Acceptatie van de COVID-hoax is de toegangsprijs voor NWO. Het komt neer op het aanvaarden van Lucifer als je God.

Het volgende is de introductie en conclusie van dit artikel:

Occulte rituele transformatie en coronavirus: hoe het dragen van maskers, handen wassen, “sociale scheiding” en lockdowns een nieuwe wereldorde tot stand brengen.

Worden eeuwenoude occulte rituelen gebruikt om mensen in te leiden in een nieuwe wereldorde, 19 mei 2020

Dank aan Snippets en Snappets voor het onder mijn aandacht brengen.

door Steve Barwick

(ingekort door henrymakow.com)

In eerdere artikelen heb ik nu vele malen gedocumenteerd dat onze wereldleiders tegenwoordig grotendeels occultisten zijn.

Net zoals de eigenaren van veel van de grootste bedrijven en sportfranchises van ons land.

Zelfs beroemdheden pushen het occultisme constant. (Voor bovenstaande beweringen, zie links in het origineel)

En eerlijk gezegd zijn veel christelijke kerken geïnfiltreerd door beoefenaars van Kabbalah, een boek over joodse mystiek, magische spreuken, betoveringen, door mensen gemaakte numerologie en andere esoterische en occulte praktijken die de orthodoxe rabbijnen in de loop van hun dagelijks leven gebruiken , en nu leren christelijke leiders ons dit ook om te gebruiken.

Dus met zoveel van ’s werelds leiders op het hoogste niveau die het occultisme pushen – inclusief die vijanden van Christus die de vier verborgen dynastieën van politiek, onderwijs, economie en religie leiden – zou het voor u geen verrassing moeten zijn dat de coronaviruscrisis over de hele wereld zit vol met occulte symboliek en rituele occulte initiatie-thema’s.

Inderdaad, de hele gefabriceerde coronaviruscrisis is van begin tot eind één gigantisch, occult ritueel, verdeeld in vier mini-rituelen, elk met het duidelijke occulte doel van inwijding en transformatie van de wereld en haar mensen in een nieuwe wereldorde.

Laten we dus beginnen met het onderzoeken van de vier verschillende, maar onderling verbonden, occulte rituelen die deel uitmaken van deze enorme wereldwijde occulte rituele initiatieceremonie:

Ritueel masker dragen

Ritueel handen wassen

Rituele “sociale afstand”

Rituele vergrendelingen

Tijdens het onderzoeken van deze vier occulte rituelen, zal ik mijn best doen om je uit te leggen hoe elk deel uitmaakt van een uitgebreid toneelstuk dat is ontworpen om de mensen van deze wereld symbolisch te initiëren in hun nieuwe posities in een nieuwe wereldwijde orde – een nieuwe orde die Jezus Christus en het christendom afwijst en de mensen van deze wereld onder de ultieme controle van een wereldwijde elite plaatst wiens god de duivel zelf is …

SAMENGEVAT

Dus daar heb je het. De wereld van vandaag ondergaat een vierdelige occulte rituele initiatie- en transformatieceremonie – grotendeels uitgevoerd door symboliek, zoals vrijwel alle occulte rituelen – en ontworpen om iedereen, gewillig en dienstbaar, in de nieuwe wereldorde te brengen.

Het wereldwijde occulte ritueel van het dragen van maskers geeft aan dat u instemt met uw nieuwe, dienstbare positie, onder uw nieuwe meesters, en het verlies van uw positie als vocale vertegenwoordiger of spreekbuis voor het Woord van God op deze aarde.

Het wereldwijde occulte ritueel van handen wassen vertegenwoordigt het wegwassen van de oude orde (dwz de christelijke orde waartoe u ooit behoorde), zodat een nieuwe orde kan worden ingeluid en stevig kan worden gevestigd.

Het wereldwijde occulte ritueel van zes voet ‘sociale afstand’ symboliseert het uiteenvallen van het Lichaam van Christus op aarde, zodat het niet langer functioneert als een stabiele en samenhangende eenheid.

Het wereldwijde occulte ritueel van lockdowns symboliseert isolatie van alles wat normaal is, zodat je kunt worden “gezuiverd” van je oude manieren … geef je vroegere status over aan de nieuwe orde … offer jezelf op aan de nieuwe orde … en tenslotte, zich gewillig onderwerpen aan de nieuwe orde door eraan te gehoorzamen. En dit zal doorgaan totdat de ‘nieuwe jij’ evolueert als een feniks uit het drama en het trauma, uiteindelijk rechtstreeks in de wachtende armen van Satan zelf. (Ziet u nu waarom onze hemelse Vader de verdrukking heeft verlaagd van zeven jaar tot vijf maanden, ‘omwille van de uitverkorenen’?)

Alles bij elkaar is het een verbazingwekkend gezicht om te zien.

Het geheel wordt bereikt door middel van een massaal, wereldwijd theaterachtig toneelstuk vol occulte rituelen waaraan vrijwel iedereen, met uitzondering van Gods uitverkorenen, vrijwillig deelneemt, onwetend over hun ware betekenis en uiteindelijke doel.

HET MERK VAN HET BEEST

Alles bij elkaar zijn deze voortdurende occulte inwijdingsrituelen – het dragen van maskers … het wassen van handen … de zes voet van scheiding … de vergrendelingen – de directe voorloper, zo u wilt, om het merkteken van de Beest.

De bijbel vertelt ons nu dat het merkteken van het beest op het voorhoofd en aan de rechterkant wordt geplaatst (Openbaring 13: 16-17) van degenen die het gewillig aannemen.

Ik heb me vaak afgevraagd hoe zoveel mensen – de hele wereld eigenlijk, met uitzondering van Gods uitverkorenen – mogelijk het Teken van het Beest gewillig zouden kunnen aannemen, aangezien het letterlijk het meest bekende occulte “teken” is van de wereld ooit heeft gekend.

Er zijn tenslotte veel meer mensen op de hoogte van het merkteken van het beest, dan bijvoorbeeld andere ‘merktekens’ zoals de dieprode letter (een letter ‘A’ in het rood gebrand op het vlees van een overspelige vrouw) of de gele ster van de joden die werden gedwongen dit op hun kleding te dragen in nazi-Duitsland.

Maar wat als het beruchte merkteken van het beest helemaal geen zichtbaar merkteken is? Geen vaccin. Geen tatoeage. Geen ‘kwantumstip’. Geen littekenmerk op aangebraden mensenvlees. Maar in plaats daarvan een onzichtbaar, spiritueel merkteken?

Inderdaad, wat als het merkteken van het beest zo schijnbaar onschadelijk van aard is, kan men vrij gemakkelijk worden misleid om het te nemen, door occulte rituele magie-initiatie en transformatie, zoals we zien dat dit vandaag op een wereldwijde basis plaatsvindt?

Het ‘merkteken’ in het voorhoofd betekent simpelweg dat iemand zich mentaal inkoopt in het nieuwe systeem waarin ze worden geïnitieerd. En het “merkteken” in de rechterhand betekent simpelweg dat men begint te werken voor het nieuwe systeem … een volwaardige en gewillige deelnemer worden.

Met andere woorden, wat als het merkteken van het beest aan de rechterkant en in het voorhoofd simpelweg betekent dat de mensen het nieuwe systeem kopen, hand-en-geest?

Symbolisch gezien gelooft de ingewijde eerst gewillig dat het bedrieglijke verhaal wordt verspreid door de TPTB: the powers that be: bevoegdheden-die-zijn / diegenen die de macht hebben (dwz onthoud dat geloof een functie is van de geest / het voorhoofd), en dan neemt de ingewijde gewillig en serieus deel aan de occulte initiatie en programmeren (dwz begint maskers te dragen … handen wassen … sociale afstand nemen … vergrendelen).

Voila! Je behoort nu tot de tptb, macht-dat-zijn, hand-en-geest / geestelijk en lichamelijk . Ze hebben je gevangen genomen met een leugen, en je beseft het niet eens. In dit geval is het de leugen van het coronavirus.

Ze laten je dansen op hun deuntje. En dat is precies wat het merkteken van het beest bereikt wanneer Satan hier komt: mentale en emotionele acceptatie van het satanische “mysterie, Babylon” -systeem door de mensen van de wereld. En bereidheid – zelfs gretigheid – om binnen dat satanische systeem te werken, in hun voordeel. Dat is je ‘merkteken’. Zoals geschreven staat:

Openbaring 13: 8 En allen die op de aarde wonen, zullen hem aanbidden, wiens namen niet geschreven zijn in het boek des levens van het Lam dat geslacht is vanaf de grondlegging der wereld. ( Openb. 13,8 En allen, die op de aarde wonen, zullen hetzelve aanbidden, welker namen niet zijn geschreven in het boek des levens, des Lams, Dat geslacht is, van de grondlegging der wereld. SV / En allen die op de aarde wonen, zullen het aanbidden, althans van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het Lam Dat geslacht is,van de grondlegging van de wereld af. HSV)

Het enige verschil op dit punt is dat Satan nog niet fysiek hier is om mensen met zijn wonderen te misleiden om zich bij zijn wereldwijde beestsysteem aan te sluiten en hem als zijn god te installeren.

Maar zijn handlangers zijn hier, en ze verzachten / versoepelen / masseren de wereld met deze wereldwijde occulte rituele inwijdingen, ter voorbereiding op de tijd dat hun vader de duivel eindelijk in zijn schitterende rol als de valse messias aankomt en het “merkteken” biedt in veel de op dezelfde manier als zijn voorloper ons vandaag wordt aangeboden.

Dat is waarom ik zeg dat deze occulte wereldwijde rituele initiatie / transformatie niets minder is dan een sneak peek / voorproefje op de Mark of the Beast – een wereldwijde generale repetitie ervoor, als je wilt.

Het beest beval de rituele initiatie van de mensen van deze aarde, en letterlijk kwamen miljarden mensen wereldwijd in opstand en namen onbewust (maar heel gewillig), hand in hand, deel aan hun ritueel.

Denk er over na. Vrijwel de hele wereld – met uitzondering van Gods uitverkorenen – schaarde zich rond een bijzonder wereldwijd spandoek dat overal was versierd. En op dat spandoek stond: ‘We zitten hier allemaal samen in.’

Mensen, wanneer Satan eindelijk aankomt in zijn rol als de valse messias, is dat precies wat het merkteken van het beest zal zijn: de hele wereld komt als één samen en gaat dan voor het systeem werken, onder zijn nieuwe leider.

Het verhaal dat u wordt gevraagd te geloven – de leugen die ze zullen verkondigen – is dit: ‘Jezus is hier’. Maar zoals de Schrift waarschuwt:

Marcus 13:21 En als iemand u dan zal zeggen: Zie, hier is Christus; of, zie, hij is daar; geloof hem niet.

Je hebt de leugen met je geest geloofd, net zoals mensen tegenwoordig volledig zijn overgenomen door de leugen van het coronavirus – de leugen dat een virus met een overlevingspercentage van 98,5% een “wereldwijde pandemie” vormt waardoor we al onze vrijheid en vrijheden opgeven ….

Je hebt het nieuwe systeem omarmd met een handdruk, net zoals letterlijk miljarden mensen over de hele wereld tegenwoordig enthousiast (maar onbewust) het rituele occulte masker omarmen, handen wassen, twee meter afstand en vergrendelingen omarmen opgelegd door hun nieuwe wereldwijde meesters.

Kortom, ik ben van mening dat wat we vandaag zien een wereldwijde oefening is voor wanneer Satan eindelijk hier komt en de wereld misleidt om het ware Mark of the Beast te accepteren.

GEVOLGTREKKING

Deze korte video van 12 minuten, getiteld “The Characteristics of an Initiation Ritual”, vat enkele van de meest relevante punten samen die ik in dit commentaar heb geprobeerd uit te leggen. Het is de moeite van het luisteren waard:

Waar het op neerkomt is dit: je kunt ervoor kiezen om een nieuwe steen te worden in de muur van deze jonge wereldorde die ze zo wanhopig proberen in te luiden (en die, naar ik geloof, uiteindelijk zal mislukken, gebaseerd op Daniel 11:14).

Of je kunt ervoor kiezen om een levende steen te blijven in de Tempel van de Allerhoogste God (1 Petrus 2: 5), en vast te staan in je doel als een kanaal waardoor Zijn Woord aan anderen wordt doorgegeven. Dat is je eeuwige bestemming ALS je er niet door misleiding uit wordt gepraat.

1 Petrus 2:5:

Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid, en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn.

Kies heel verstandig.

https://www.henrymakow.com/2020/07/Safety-Steps-Mirror-Satanic-Cult-Initiation.html

uit reacties:

In dit virusdrama heb ik herhaaldelijk gehoord dat het virus ‘door de ogen kan worden gevangen’. Dat krijgt een andere dimensie als je denkt dat het verwijst naar hypnose of iemand betovert. Iedereen dwingen thuis te blijven en tv of computers te kijken (spiegelende spiegels) en zichzelf te onderwerpen aan non-stop subliminale programmering lijkt een behoorlijk solide strategie

Onlangs schreef Israel Shamir in de Unz review: –

Als we dieper ingaan op de zich ontvouwende ramp, zien we functies die meer zijn ontworpen om paranoia te veroorzaken dan winst en gluren vereist. Als je ‘COVID’ in Hebreeuwse letters spelt en van rechts naar links leest, terwijl Hebreeuwse woorden worden gelezen, krijg je דיבוק, ‘Dibouk’, de demon van de kabbalisten, de boze geest die waarschijnlijk binnenkomt en een persoon bezit die lijdt aan ‘emotionele intensivering’, merkte Bogdan Herzog op, een Roemeense mysticus uit Timisoara. Dibouk is een populaire figuur uit de Joodse folklore, het onderwerp van toneelstukken en films. Herzogs analyse gaat verder: misschien is de analogie met demonische bezetenheid niet oppervlakkig maar diepgaand. Wat als COVID meer psychologisch dan biologisch is? Misschien gedragen mensen zich door extreme angstinductie (‘emotionele intensivering’) ‘alsof’ bezeten door de Dibouk? Ze doen zeker alsof ze gebiologeerd zijn,

de langere versie :

http://snippits-and-slappits.blogspot.com/2020/07/?m=0

ED Noor: De vernietiging van historische beelden, het herschrijven van geschiedenis, de “cultuur annuleren” zijn absoluut een integraal aspect van deze aanval.