Over censuur

Herbloggen van Xander zie link hieronder

Europese Commissie komt met plan voor strenge DDR censuur tegen alle afwijkende meningen

Posted on 09/07/2020

Voorbeeld: ECRI eist dat Oostenrijk uitsluitend positief over moslim immigratie bericht, en onafhankelijk nieuws over alle negatieve gevolgen de kop indrukt.

De staatsgreep tegen onze vrijheid en democratie kan natuurlijk niet plaatsvinden zonder dat eerst in Brussel het groene licht daarvoor werd gegeven. Ramon Bril (Café Weltschmerz) besprak gisteren beknopt een EU document wat sinds 10 juni circuleert, met een plan om een ware DDR censuur op te leggen, die in de eerste plaats gericht is tegen afwijkende visies over de gefabriceerde coronacrisis, maar hoogstwaarschijnlijk tegen ALLE dissidente stemmen over wat voor onderwerp dan ook zal worden gebruikt.

Het document van de Europese Commissie – het Politbureau van de EU – is vanzelfsprekend in de zo typerende diplomatieke, politiek correcte Orwelliaanse nieuwspraak opgesteld. Dat betekent dat het woord ‘censuur’ natuurlijk niet openlijk wordt gebruikt, maar wordt omschreven als ‘bestrijding van misinformatie’. Bril: ‘Als je dan leest wat ze hier echt mee bedoelen, dan gaat het eigenlijk over (alle) andere geluiden… Ze draaien de zaken precies om.’

‘Eigenlijk staat in dit document dat ze niet blij zijn met de verschillende meningen over Covid-19 / het coronavirus, en het in het vervolg niet meer mogelijk moet zijn dat de burgers zelf nadenken. De vrije journalistiek moet hiervoor worden ingeperkt.’

‘Bijzonder eng totalitair document’

Bril leest dan een stukje voor uit ‘dit bijzonder enge, totalitaire document’: ‘De Covid-19 pandemie heeft geleid tot een ongekende infodemie: een ware vloedgolf van vaak onjuiste en onnauwkeurige informatie over het virus verspreidde zich snel via de social media. Dit kan volgens de WHO verwarring en wantrouwen doen ontstaan, en doeltreffende volksgezondheidsmaatregelen (lees: verplichte social distancing, lockdowns en straks ook vaccins – X.) ondermijnen.’

‘Deze infodemie speelt in op de meest basale angsten van de mensen,’ vervolgt het EU document. ‘Online platforms, fact checkers en sociale media melden miljoenen onjuiste of misleidende berichten. De leemte in kennis bleek een ideale voedingskennis voor de verspreiding van onjuiste of misleidende berichtgeving.’

‘Deze situatie vraagt om meer gecoördineerde acties op basis van het actieplan tegen desinformatie, en in overeenstemming met onze democratische waarden, zodat we de gevaren van deze desinformatie voor onze open samenleving kunnen bestrijden.’ Dan wordt benadrukt dat de ‘vrijheid van meningsuiting’ en ‘pluriformiteit van de media’ cruciaal zijn voor de uitdaging van de Covid-19 ‘pandemie’ voor onze samenleving.

‘Eén grote bizarre combinatie van hoe zij tegen de wereld aankijken’

Bril: ‘Dit eerste stuk is al één grote bizarre combinatie van hoe zij tegen de wereld aankijken. Want als dit een nieuw virus is, hoe hebben zij al die informatie dan wel? Als we kijken naar wat de WHO en het RIVM ons verteld hebben, dan zien we dat zij dit het allerslechtste van allemaal wisten. Juist de pluriformiteit van alle andere meningen waren essentieel om erachter te komen dat het niet ging om contacten, maar om aerosolen. En dan duurt het bij de RIVM nog steeds maanden om dat eerlijk toe te geven.’

‘Dan gaat het alleen nog maar om hoe het (virus) wordt verspreid. Maar aan die anderhalve meter die ze uit het niets hebben getrokken, mag je niet aan twijfelen. En dit zinnetje vindt ik zo ontzettend bizar: ‘deze infodemie speelt in op de meest basale angsten van mensen’. Als we het dan over infodemie hebben, laten het dan hebben over wat de ‘pluriforme’ media ons hebben verteld. De hele tijd hetzelfde verhaal: iedereen gaat dood! Maar wat gebeurde er? Het is een vrij mild griepseizoen geweest.’

Dat komt door de lockdown, beweren politiek en media dan. ‘Nee, dat komt daar niet door, want die is veel te laat ingezet als je daar werkelijk een effect op wil hebben. Dat is gewoon bekend uit de cijfers. Wat een onzin dus!’

Anders denken dan het officiële verhaal wordt illegaal

Ander stukje uit het document: ‘Er circuleren gevaarlijke tips en misleidende gezondheidsinformatie met allerlei valse beweringen, zoals ‘handen wassen helpt niet’, of ‘het coronavirus is alleen gevaarlijk voor ouderen’. Dergelijke inhoud is niet noodzakelijkerwijs illegaal (dat zouden natuurlijk ze wel willen!), maar kan direct levens in gevaar brengen, en de inspanning om de pandemie te beperken sterk ondermijnen.’

‘Oftewel: alle neuzen dezelfde kant op,’ geeft Bril als commentaar. ‘Ook al hebben ze het totaal mis, want ze hebben het alleen maar fout gehad bij de WHO en het RIVM. Net zoals bij de Mexicaanse griep. Maar nee, alle neuzen moeten dezelfde kant op, en als je anders denkt is dat eigenlijk illegaal.’

Dan leest hij een stukje voor over hoe de Europese Commissie belang zou hechten aan ondersteuning van de vrije en onafhankelijke media. ‘Maar hooe vrij is die media eigenlijk? Bij de Volkskrant hebben ze eerlijk toegegeven dat ze gewoon een verlenging zijn van de staat. En onafhankelijk? Ze worden keihard gesteund met staatsgeld! Daar is niets onafhankelijks aan.’

Het komende wetgevingspakket maakt deel uit van de ‘alomvattende aanpak’ van de EU die tegen onze vrijheid van meningsuiting is gericht. ‘Want je zou als burger toch eens met andere burgers gaan praten over wat er nu werkelijk gebeurt. De meeste mensen zijn nu toch wel een beetje wakker aan het worden, en vragen zich af hoe het toch kan dat alle media in alle landen één en dezelfde visie hebben. Lijkt me een goede vraag, maar de media hebben het daar niet over, dus moeten de burgers het zelf doen. En dat willen ze aanpakken.’

‘De censuur gaat bepalen wat echte info is, en wat niet’

Grote platforms zoals Twitter, Facebook en YouTube hebben reeds maatregelen genomen tegen deze ‘dreiging van de infodemie’. ‘Die duwen onze neuzen eigenlijk maar één richting op. Alle andere meningen en zienswijzen zijn uit voorzorg voor de zielige burger, die zelfs zijn eigen ideeën niet kan opzetten, in één bepaalde richting geduwd. En dat is precies wat de Europese Commissie wil.’

Sterker nog: de EC wil dat er méér wordt gedaan ‘om de risico’s tegen te gaan.’ Dat betekent dat alle mediaplatformen aan de censuur richtlijnen moeten gaan voldoen. ‘Het maakt dus niet hoe jij je als burger of opkomende journalistiek medium uit, je moet straks aan de praktijkcode (van de EC) voldoen. Dat betekent dat wij bij Café Weltschmerz, en andere platforms zoals de onze, ons niet meer vrij kunnen uiten. De censuur gaat bepalen wat ‘echte’ informatie is, en wat niet.’

Als het echt waar zou zijn geweest dat 3,4% van alle corona besmettingen de dood tot gevolg hebben, zoals de WHO in het begin aangaf, en wat een van de grotere redenen was dat wij in een lockdown zijn gegaan, waarom zijn er dan niet veel meer mensen omgekomen? In Nederland zouden we dan nu bijna 600.000 doden hebben gehad, en niet iets meer dan 6000, slechts 1% van het voorspelde aantal.

‘Als dit niet riekt naar de USSR, dan weet ik het niet meer’

De EC benadrukt in het document dat de ‘volmachten’ die de overheden zich hebben gegeven, geen ‘afbreuk mogen doen aan de openheid’ van de besluitvorming. Dat levert een smalend lachje van Bril op. ‘Sorry, maar hoeveel openheid hebben we gezien van het RIVM? Van het OMT? Hoe zijn al deze modellen geformuleerd? Hoeveel inspraak is er geweest van andere experts, behalve van dierenartsen die zich hebben gespecialiseerd in virologie (zoals Ab Osterhaus)?’

‘Dus openheid? Het is zó ontzettend NIET open, dat ontzettend veel wetenschappelijke experts niet met hun (eigen) mening naar buiten durven komen, omdat ze bang zijn dat hun carrière beschadigd wordt. Omdat ze tegen de (heersende) mening ingaan. Als dat niet riekt naar de USSR, dan weet ik het niet meer.’

Dan durft de EC ook nog eens te beweren dat de mainstream media ‘meehelpen met levens redden’ door het verstrekken van ‘betrouwbare informatie’. Bril: ‘Er gaan zóveel meer mensen dood door deze lockdown, dan dat er gered worden. Wat een schandalige ONZIN!’

Totalitair denken is al diep doorgedrongen tot middelbare scholen

‘Als journalist moet je toch alle verschillende meningen bij elkaar verzamelen, en daar een eerlijke visie aan de burgers over geven. En niet maar één mening weergeven, omdat de burger van zichzelf gered zou moeten worden. Dat is totalitair denken, en dat is bijzonder gevaarlijk, zeker in een democratisch systeem.’ Wat de EU natuurlijk allang niet meer is en in feite zelfs nooit echt geweest is.

De Commissie zegt dan vooral voor jongeren en kinderen op te willen komen, omdat die zich ‘gemakkelijk door desinformatie laten misleiden.’ ‘Ja, dat vind ik ook,’ reageert Bril. ‘Op de middelbare scholen wordt tegenwoordig heel veel onzin verkocht. Daar laten ze zich heel makkelijk misleiden om niet kritisch te denken.’ Maar Brussel draait ook dit natuurlijk precies om door te claimen dat men ‘het kritische denken’ van de burgers juist wil bevorderen.

‘Ze willen burgers alleen kritisch maken voor ongewenste geluiden’

Ja, het ‘kritische’ denken dat in één richting wordt gestuurd, namelijk tegen de ècht kritische geluiden in de samenleving, zoals op onder meer Café Weltschmerz is te horen. Of op deze, en tal van andere onafhankelijke websites is te lezen. Maar daar hoort en leest u zaken die de globalistische stokpaardjes van de EU – de Covid-19 hysterie, massa immigratie, islamisering, klimaatdictatuur, de anti-Rusland hetze, en niet te vergeten de EU superstaat zelf – niet automatisch voor goed, waar en gunstig voor onze toekomst aannemen. En ‘dus’ wordt dat nu ook officieel als ‘desinformatie’ gekarakteriseerd.

Dat is precies wat ook Bril denkt. ‘Wat ze bedoelen is dat ze de burgers super kritisch willen maken voor alle geluiden die ze van de EC niet mogen horen, terwijl hun eigen geluiden ‘volledig waar’ zouden zijn, omdat alleen zij de allerbeste ‘experts’ zouden hebben.’ Dat zijn overigens bijna uitsluitend ambtenaren en bureaucraten, en nauwelijks specialisten uit de diverse vakgebieden.

‘Dit gaat helemaal mis’

‘Waar komt de grootste desinformatie vandaan? Altijd van onze overheid. Wij vinden dit document bijzonder eng. Wij worden niet betaald (door de EU), en gaan ook absoluut geen geld krijgen. Iedereen die hier werkt is allemaal vrijwilliger. Ze doen dit allemaal gratis, omdat ook zij dit soort dingen bijzonder eng vinden, en zien waar dit heengaat.’

‘Dit gaat helemaal mis,’ besluit Bril. ‘Ik hoop dat jullie ook inzien dat dit fout gaat. Wat kunnen we eraan doen? We moeten gaan samenwerken, samen gaan nadenken wat we hiertegen kunnen doen. De overheid neemt zoveel macht tot zich, is zó aan het sturen in wat de waarheid is en wat niet, dat het voor de meeste mensen inmiddels wel duidelijk is dat er iets helemaal mis gaat.’

Commissie tegen Racisme wil geen negatief nieuws meer over moslim immigratie

Voor degenen die denken dat het zo’n vaart niet zal lopen, geven we Oostenrijk als voorbeeld. De Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie (ECRI) van de Raad van Europa heeft er sinds de oprichting in 1994 al een groot aantal ‘haatspraak’ wetten door weten te drukken. In een recent rapport krijgt Oostenrijk ervan langs, omdat er teveel kritische geluiden over de islam en moslimmigranten in de media te horen zouden zijn.

Journalist-analist Judith Bergman wijst erop dat ‘de ECRI negeert dat daar een context voor kan zijn… Er wordt geen rekening gehouden met het islamitische terrorisme in Europa, het feit dat terroristen als vluchtelingen vermomd zijn geïmmigreerd, dat er grote problemen in Oostenrijk zijn met integratie (van moslims), en dat het vooral migrantenmannen zijn die seksuele misdaden plegen.’

Uit officiële statistieken blijkt bijvoorbeeld dat 39% van de verdachten van zedenmisdrijven in 2017 ‘buitenlanders’ waren. Daarbij worden in de EU reeds toegelaten mensen met een migrantenafkomst niet eens meer als buitenlanders meegerekend. In zeker 37,5% van de moskeeën in Oostenrijk wordt een (haat)boodschap gepreekt die haaks staat op de democratische waarden van onze vrije samenleving, en die moslims opzet tegen de autochtone bevolking.

De ECRI eist echter dat er strenger wordt opgetreden tegen alle mediakanalen en stemmen die op deze pijnlijke feiten wijzen, omdat dit ‘islamofobie’ zou zijn. Ook op dit vlak zien we dus dat de euro bureaucraten de realiteit willen ‘omvormen’ naar hun eigen Marxistische ideaalbeeld, waarbij de werkelijke feiten worden genegeerd, en tegelijkertijd kritische geluiden die dit ideaalbeeld ontkrachten, als ‘gevaarlijk’ of ‘racistisch’ worden gedemoniseerd.

Nb. als je iets wilt verbieden, heb je iets te verbergen

zaken omdraaien is “hun” tactiek