Over zwart wit horror 3

herbloggen google translate, niet aangepast

Blanke vrouwen worden met geweld aangevallen – niemand komt naar hun verdediging, Media Sil

Door wmw_admin op 23 juni 2020, zie voor filmpjes de onderstaande link of bijgevoegde links ion artikel

Renegade Tribune – 22 juni 2020

Laat me duidelijk zijn, alle blanke mensen worden momenteel ernstig aangevallen, maar ik concentreer me alleen op hoe blanke meisjes en vrouwen in dit stuk het doelwit zijn. De video’s die je zult zien zijn verschrikkelijk en hartverscheurend. Misschien worden de blanke vrouwen aangevallen door zwarten vanwege problemen van jaloezie of misschien is het gewoon pure rassenhaat. Wat de reden ook is, het is duidelijk dat deze aanvallen niet worden uitgelokt. Vaak is het een hele bende die zich bezighoudt met de aanval of op zijn minst toejuicht terwijl het slachtoffer wordt mishandeld.

De joodse pers vertelt ons keer op keer over hoe zwarte mensen oneerlijk het doelwit zijn in onze samenleving, maar niemand zal deze kwestie behandelen. Stelt u zich eens de verontwaardiging voor die zou ontstaan als slechts een van de volgende video’s van een bende blanke mannen (of zelfs blanke meisjes) meedogenloos een zwart meisje zou slaan. Ik behandel slechts een klein deel van de video’s die er zijn. Omdat niemand deze aanvallen behandelt, is de meerderheid van de blanken relatief onbewust, en dat is precies wat onze vijanden willen.

Waar moeten onze mannen deze meisjes beschermen? Ik weet dat ze niet altijd bij elk incident op het toneel kunnen zijn, maar hoe zit het daarna? Waar spreken de mannen zich uit en doen ze iets aan de wrede en dodelijke aanvallen die voortdurend plaatsvinden? Zijn ze te bang om ‘racistisch’ genoemd te worden? De “rechtse” dissidenten online zullen de blanke vrouwen de schuld geven omdat zij de oorzaak zijn van onze ineenstorting van onze beschaving, wanneer zij het slachtoffer worden. Subversieve degeneraties bij de Daily Stormer zullen deze aanvallen toejuichen en zeggen dat deze “THOT’s” krijgen wat ze verdienen. Deze blanke meisjes en vrouwen hebben niemand om hen te beschermen, niemand om voor hen op te komen en niemand om hen te wreken. Dit moet veranderen.

Wanneer is het genoeg?

Onlangs raakte een blank meisje in Australië ernstig gewond toen ze op de terugweg van een BLM-protest werd aangevallen door een groep zwarte meisjes. Omdat het verhaal online viraal ging, pikten massamedia het op, maar noemden niet het ras van de aanvallers of het feit dat ze jonge BLM-blacktivisten waren

Bitchute-link: https://www.bitchute.com/video/F8BkIsLna477/

Bitchute-link: https://www.bitchute.com/video/OP0i0gOWknqv/

Bitchute-link: https://www.bitchute.com/video/ra1EoFtENOQ4/

Bitchute-link: https://www.bitchute.com/video/oSbKK2PKr9rQ/

Bitchute-link: https://www.bitchute.com/video/2tNlNaSjhZnm/

Bitchute-link: https://www.bitchute.com/video/M86itTSWfV27/

Bitchute-link: https://www.bitchute.com/video/PjmUW4KMSEH1/

Bitchute-link: https://www.bitchute.com/video/Gxx4ipEf2FKY/

Bitchute-link: https://www.bitchute.com/video/2JaRWmDTNPVZ/

Bitchute-link: https://www.bitchute.com/video/8VAmYge1Y9u6/

Bitchute-link: https://www.bitchute.com/video/Njl6yZpohXLk/

Bitchute-link: https://www.bitchute.com/video/bopFUyEAWSbE/

Bitchute-link: https://www.bitchute.com/video/5XErF9XwTLfR/

Bitchute-link: https://www.bitchute.com/video/VXRcTSgaTvao/

Bitchute-link: https://www.bitchute.com/video/sTupQp2wzrpM/

Bitchute-link: https://www.bitchute.com/video/i8NmawNu8sKG/

Bitchute-link: https://www.bitchute.com/video/62tGV1kj3wLO/

Bitchute-link: https://www.bitchute.com/video/n9R2DXvTaCxd/

Bitchute-link: https://www.bitchute.com/video/qPB8CFgDdVyy/

herbloggen van geen stijl

Black Lives Matter-oprichtster Patrisse Cullors: “We zijn getrainde Marxisten” en ‘willen wraak’

Deze mensen hebben met niemand het beste voor makkers.

Zie bij de link voor filmpjes

poster

Nou, daar valt ’s werelds kleinste masker. Even voorstellen: BLM-oprichtster Patrisse Cullors (wiki). Natuurlijk zagen we de Marxistische smoking gun een tijdje terug al op de gofundme-pagina van BLM UK: “We’re guided by a commitment to dismantle imperialism, capitalism, white-supremacy, patriarchy and the state structures (…).” Maar nu hebben we eindelijk het Bewijsstuk A gevonden, en is er voor eens en altijd duidelijkheid.

Bovenstaand reageert Cullors in 2015 in aanloop naar BLM’s eerste conferentie in Cleveland bij The Real News Network (about) op de “loving criticism from an elder of the struggle”, dat de beweging misschien ideologische samenhang mist en daardoor net als Occupy kan verwateren. Daarop antwoordt ze op 1:03: “We actually do have an ideological frame. Myself and Alicia [Garza, mede-oprichtster, red] in particular are trained organizers. We are trained Marxists. We are super versed in ideological theory.” Nou, twee van de drie oprichtsters zijn dus expliciet Marxisten.

En dan even over haar onderstaande Quote Tweet. Want daar valt het nog kleinere masker onder het Marxistische masker dus ook. Begin deze maand mijmerde wel al over een dat we Nietzsche’s tekst De Tarantula’s maar niet uit ons hoofd kregen. Die tekst gaat over activisten die hun wil tot wraak maskeren als een roep om gelijkheid en rechtvaardigheid, en meer dan eens kregen we tarantula-vibes bij BLM-knapen, en sowieso bij 100/100 antifa-verliezers. Maar goed, zie onderstaand, door Cullors becommentarieerd in een taal die we niet spreken (maar het oogt instemmend): “We will avenge the suffering of our ancestors.”

Ja, weet je, niet okay. En deze mensen onweersproken laten heeft een prijs. “Mistrust all in whom the impulse to punish is powerful. They are people of a low sort and stock; the hangman and the bloodhound look out of their faces. Mistrust all who talk much of their justice! Verily, their souls lack more than honey. And when they call themselves the good and the just, do not forget that they would be pharisees, if only they had —power.” (Ja, in het Engels. Duits spreken we niet en een Nederlandse vertaling hebben we niet liggen.)

https://www.geenstijl.nl/5154043/we-vertrouwen-ze-niet/

In 7 wekelijkse afleveringen behandelt de Leidse historicus Piet Emmer de Nederlandse slavernij en slavernijgeschiedenis. Vandaag aflevering 6: Zowel voor- als tegenstanders van de slavernij hebben de geschiedenis gemanipuleerd.

Het gebruik van de Atlantische slavenhandel en de koloniale slavernij voor activistische doeleinden is bijna zo oud als deze verschijnselen zelf. Aanvankelijk verfraaiden de voorstanders van koloniale slavernij de werkelijkheid, meestal om hun eigen belang in die sector te verdedigen. Zo beweerden de Europese slavenhandelaren dat zij veel slaven het leven redden, want zonder de Atlantische slavenhandel zouden er in Afrika immers veel meer krijgsgevangenen worden gedood. In de koloniën beweerden de slaveneigenaren zelfs dat zij de slaven regelmatig werken bijbrachten, want in Afrika rommelden ze maar wat aan.

Zie alle verhalen:

https://www.wyniasweek.nl/author/pietemmer/

Vicki Van Lommel – Europa en Nederland prediken liever verdeeldheid ten koste van eigen Europese droom

‘Sinds wanneer is een oververtegenwoordiging van Turken en Marokkanen representatief voor álle niet-Westerlingen?’

Het Europees Parlement is er op 19 juni 2020 in geslaagd om het fundament onder haar eigen Europese droom uit te slaan door zich met ruime meerderheid uit te spreken tegen zogenaamde ‘witte overheersing‘. Daarmee heeft ze de rechtsgelijkheid van alle blanke Europeanen getorpedeerd en hen vogelvrij verklaard, met de Europese allochtoon voorop. Ook Nederland en andere Europese landen zetten álle blanken als racisten weg, door uitgesproken het alleenrecht op discriminatie en racisme toe te delen aan mensen van kleur.

Waar is nu het eurofiele geloof in een verenigd Europa, gezien de leugen van ‘bevoorrechte blanke’ zo grotesk door politici en media wordt neergezet?

Weliswaar kunnen blanke allochtonen de racismekaart niet trekken vanwege hun huidskleur, maar dat ze op dezelfde manier ook onder andere in Nederland worden gediscrimineerd moge duidelijk zijn. Feitelijk ondergaan ze soortgelijke discriminerende praktijken als mensen van kleur, maar moeten alles slikken omdat ze het recht van ‘kleur’ ontberen.

Ondanks dat in 1985 het eerste verdrag van Schengen ondertekend werd leggen ongeïnformeerde Nederlandse ambtenaren Europeanen die onder het Schengenakkoord vallen nog steeds een visumplicht op. Als je hier op zoek bent naar werk als Europeaan verwijst het UWV je naar een baan als schoonmaker. Je krijgt meermaals te horen dat met je accent het moeilijk wordt een baan te vinden, ook al beheers je het Nederlands uitstekend. Wil je studeren in Nederland dan moet je aantonen dat je de Nederlandse taal machtig bent, ook al ben je geboren in Vlaanderen met als moedertaal Nederlands.

‘Turkse, Marokkaanse en aanverwante culturen die erom bekend staan blanke vrouwen per definitie als hoeren weg te zetten’

Als Europeaan solliciteer je je in Nederland ook de pleuris. Als je aangenomen wordt krijg je de nare bijsmaak dat je alleen wordt aangenomen vanwege subsidies die werkgevers krijgen door het toepassen van zogeheten ‘positieve discriminatie’. Daarbovenop word je het gevoel gegeven dat je als Europeaan blij mag zijn, waardoor je een eerlijke salarisonderhandeling achterwege laat en daarbovenop te laag wordt ingeschaald.

Als blanke Europeaan komt het niet eens bij je op om die knullige Nederlandse tenenkrommende vooroordelen en ongelijkheid te labelen als discriminatie. Je zwijgt, zet je schouders eronder en probeert wat van je leven te maken. Je weet dat het leven ongelooflijk oneerlijk kan zijn en dus zit het niet in je aard om mensen te veroordelen en uit te sluiten op basis van uiterlijke kenmerken.

Maar als je het RTL Nieuws-artikel Mag jouw dochter thuiskomen met een Turk? leest dan bekruipt je het gevoel dat blanken ongelooflijk naïef zijn als het gaat om discriminatie op basis van huidskleur. Want als dit artikel iets pijnlijk duidelijk maakt is het dat racisme welig tiert onder genoeg mensen van kleur: “Als opgroeiend kind binnen een Turkse gemeenschap hoorde ik altijd: kom maar niet met een Chinees of Marokkaan thuis.”

Dat zou mogelijk verklaren dat een bepaalde groep mensen van kleur volop anderen beschuldigen van racisme. Gewoonweg omdat zij wel obsessief bezig zijn met de huidskleur van een ander. Zouden ze een soortgelijke obsessieve verering belijden naar bepaalde symbolen en standbeelden binnen hun cultuur dat ze zich gewoonweg niet kunnen voorstellen dat blanken dat niet hebben omdat het beelden zijn van heersers die tevens hun blanke voorouders als plebs onderdrukten?

In het ProDemos-onderzoek uit 2010 wordt gesteld dat allochtonen representatief worden vertegenwoordigd in de landelijke politiek. Echter sinds wanneer is een oververtegenwoordiging van Turken en Marokkanen representatief voor álle niet-Westerlingen? En de vertegenwoordiging van blanke allochtonen is de zo goed als grote afwezige. Allochtone blanken zijn allesbehalve privileged in de Nederlandse samenleving.

Als Nederland gelijke kansen hoog in het vaandel draagt dan erkent ze dat de kamersamenstelling er als volgt had moeten uitzien: 120 Nederlanders, 14 Westerse allochtonen, 3 Turken, 3 Marokkanen en 10 overige niet-Westerse allochtonen. Dan zou het aantal vrouwen en mannen ongeveer gelijk moeten zijn. Het aantal politici uit het ommeland zou fors moeten toenemen en vele in privilege geboren huidige politici zullen moeten plaatsmaken voor kamerleden uit lagere sociale klassen en uit ander culturen.

Turkse, Marokkaanse en aanverwante culturen die erom bekend staan blanke vrouwen per definitie als hoeren weg te zetten waaraan ze zich ongevraagd mogen opdringen totdat ze uitgehuwelijkt worden. Die intimiderend het straatbeeld verzieken omdat ze vanaf 12 jaar zogenaamd man zijn. Die ongegeneerd vrouwen als handelswaar willen inruilen tegen kamelen en diamanten. Uiteraard zijn ze niet allemaal zo, maar gezien de fase van het racismedebat waarin we zijn belandt is het wel zo fair om ook deze kaarten op tafel te leggen.

Alsook de vele andere culturen ter wereld te belichten waar mensen zich vanuit traditie zwart en wit schilderen, net zoals dat slechts één dag in het jaar in Nederland gebeurt. Dat de meeste landen in de wereld veel minder gemêleerd zijn in samenstelling dan Westerse landen en dat het uiterst hypocriet is om daarmee blanken als racisten weg te zetten. Dat vele mensen van kleur die nu de racismekaart trekken feitelijk Nederlanders zijn die hier geboren zijn en daarmee net zo privileged teren op de slavernijgeschiedenis en er feitelijk helemaal niet op zitten te wachten om definitief naar het land van hun voorouders af te reizen.

Van zoveel aanstelleritis om je heen, waarin degene die de racismekaart trekt overloopt van egocentrisch zelfmedelijden waarin hij zo overtuigd is van zijn eigen exclusieve lijden dat hij niet meer ziet dat de meerderheid in de wereld lijdt, zou je zelfs als vreemdeling spontaan racistisch worden. Met een dergelijk misselijkmakend misplaatst spel ontken je dat Nederland al decennia aan het veranderen is tot een bont gezelschap, waarbij vooral blanke Nederlanders een partnerkeuze maken met een migratieachtergrond. Dat maakt het een contradictio in terminis om te stellen dat racisme toeneemt. Je ontkent daarmee regelrecht de aantoonbare demografische veranderingen en haalt je eigen geloofwaardigheid onderuit.

Het verleden kan je niet veranderen, maar je kan wel werken aan een slavernijvrije wereld, die er tot op de dag van vandaag nog steeds niet is, ondanks dat al die blanke kindjes al decennia hiervoor geld lopen in te zamelen. Simpelweg omdat de elitaire klasse al eeuwenlang wel vaart bij het behoud van deze status quo. Dus wil je racisme uitbannen, ontmasker dan deze valse profeten.

Oprichters Black Lives Matter zijn uit op rassenstrijd

25 juni 2020 06:27

Premier Mark Rutte heeft gisteren op het Catshuis drie uur lang gesproken met een aantal mensen over racisme en antiracisme in Nederland. Luisteren en praten over een open zenuw in de samenleving. Rutte deed het eerder met gele hesjes, scholieren en boeren.

De actiegroep Black Lives Matter (BLM) was er niet bij, maar mag een volgende keer komen praten. Dat wordt een ander gesprek. Een van de drie Amerikaanse oprichters van BLM – Patrisse Cullors – heeft namelijk openlijk verklaard dat de organisatie op marxistische leest geschoeid is.

Er zijn tijden geweest dat ik mijn studie politicologie voor een belangrijk deel als verloren moeite heb gezien. Ik bewaar goede herinneringen aan een aantal keuzevakken en docenten, maar toen in 1989 de Berlijnse Muur viel en het communisme definitief failliet werd verklaard, had ik al drie jaar van mijn studie het marxisme (de basis van het communisme) onderwezen gekregen als uitleg voor alle politieke en economische verhoudingen op aarde.

Wie had gedacht dat dit gedachtengoed na 30 jaar opnieuw zo’n aantrekkingskracht zou hebben op een nieuwe generatie actievoerders? Ik niet.

De kern van het marxisme is het maatschappelijk conflict tussen onderdrukkers en onderdrukten. In de tijd van Marx waren de onderdrukkers de kapitalisten met hun fabrieken en andere bezittingen.

De onderdrukten dat waren vooral de arbeiders. Zij woonden en werkten onder erbarmelijke omstandigheden en bezaten niets anders dan hun arbeidskracht. De fabriekseigenaar betaalde de arbeider het laagst mogelijke salaris, om zo tot de grootst mogelijke winst te komen. Dat kon niet goed gaan.

De ongelijkheid en de uitbuiting van de arbeiders resulteerden volgens Marx onherroepelijk in een klassenstrijd en revolutie. Daarin zouden de arbeiders afrekenen met de kapitalisten en bezit nemen van hun fabrieken en de macht.

In de praktijk kwam deze theorie neer op een dictatuur van de communistische partij en massamoord. De Franse historicus en kenner van het communisme Stéphane Courtois becijfert dat de collectivisering onder Stalin, de Culturele Revolutie van Mao en de killing fields van Pol Pot alleen al 87 miljoen dodelijke slachtoffers hebben gekost.

Ondanks deze slachting en de betonnen muren, het prikkeldraad en de wachttorens waarachter de marxistische praktijk een succes had moeten worden maar ernstig mislukte, was op de Faculteit der Politieke en Sociale Wetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA) de theorie van Marx het kader waar alle leerstof op was afgestemd en waar al je tentamens en werkstukken aan moesten voldoen.

Ik gun de huidige studenten aanzienlijk meer keuze. Maar dat neemt niet weg, dat Karl Marx overtuigend heeft aangetoond dat de verhouding tussen een kleine bevoorrechte club en een grote groep achtergestelden zal resulteren in een opstand als de spanningen maar hoog genoeg oplopen. De revolte van de gele hesjes in Frankrijk is een goed actueel voorbeeld.

In het marxisme zit dus een waardevolle waarschuwing. Maar verbazend is dat Marx door een nieuwe generatie actievoerders vooral weer als oplossing wordt omarmd.

Want Marx in de praktijk betekent polarisatie, ontwrichting, geweld en uiteindelijk het op grote schaal opruimen van mensen die in de weg staan.

Black Lives Matter is met die praktijk al aardig op stoom. De organisatie gaat voor confrontatie en verdeeldheid en kijkt met minachting naar de geweldloze activisten in de traditie van Martin Luther King Jr.. De ethiek van verzoening van King en Nelson Mandela ontbreekt volledig bij BLM.

In plaats daarvan heeft een andere oprichter van de beweging, Opal Tometi, het deze week in de New Yorker over ‘een oorlog tegen zwarten’. Dat wordt nog wat als die overtuiging ook naar Europa overwaait.

De leiders van Black Lives Matter gaan volgens hun eigen ideologie en scholing uit van een oorlog tussen onderdrukkers (wit) en onderdrukten (zwart). Sterker, zij sturen er als goed getrainde marxisten op aan. Niet op een klassenstrijd, maar op een rassenstrijd.

Ik wens onze premier een leerzaam gesprek.

https://www.rtlnieuws.nl/economie/opinie/column/5161723/oprichters-blm-zijn-uit-op-rassenstrijd