Over viruswaanzin

herbloggen:

Viruswaanzin: ‘Democratie overleden nu demonstraties zijn verboden’

Posted on 21/06/2020

400 demonstranten die vandaag toch naar Malieveld gingen, gearresteerd

De afgelopen weken hebben laten zien dat demonstraties voor de ‘foute’ zaak – de vrijheid, onze grondrechten – niet langer worden toegestaan in Nederland. Het verbod op de demonstratie op het Malieveld in Den Haag, en tevens in andere grote steden, toont volgens mede organisator Viruswaanzin aan dat ‘de democratie lijkt te zijn overleden. Om dit verdriet te uiten willen wij je vragen de Nederlandse vlag halfstok te hangen, en een bloem te leggen bij het stadhuis.’ Op dit moment is er op Facebook een livestream te zien van een alternatieve bijeenkomst, waar sprekers zoals Willem Engel, Jeroen Pols, Rob Elens, Maurice de Hond en Michael Schippers, enkele van de nieuwe vrijheidsstrijders die ons land zo hard nodig heeft, worden afgewisseld met live muziek.

Naast het feit dat de demonstraties werden verboden, werd via de mainstream media het nodige nepnieuws verspreidt om de organisatoren in diskrediet te brengen. Zo beweerden de Veiligheidsregio Haaglanden en de persspreker van de rechtspraak dat Viruswaanzin een demonstratie voor slechts 100 demonstranten had aangemeld. ‘Dit is onjuist. Op 10 juni 2020 is de demonstratie aangemeld bij de afdeling Crisisbeheersing van de Haagse politie, met de vermelding dat 50.000 deelnemers verwacht werden.’

Daarnaast kregen de veel bekeken interviews met wetenschappers Willem Engel, die de ‘aerosolen’ verklaring van Maurice de Hond met hard wetenschappelijk bewijs bevestigde, een tegenreactie van de gevestigde orde. Pepijn van Erp schreef op Kloptdatwel.nl een artikel waarin hij de zogenaamde ‘denkfouten’ van Engel naar voren bracht. Viruswaanzin plaatste vervolgens een zeer lange, met dal van bronnen onderbouwde reactie waarin Van Erps aannames en (opzettelijk?) foute interpretaties werden ontkracht of gecorrigeerd, en een aantal zaken waar klaarblijkelijk onduidelijkheid over bestond, werden opgehelderd.

Van Viruswaanzin.nl:

‘De druk op de IC’s is er al weken niet meer, de termen ‘het nieuwe normaal’ en de ‘1,5 meter maatschappij’ zijn geïntroduceerd, complete sectoren dreigen te verdwijnen, de minister spreekt over een vaccin als de enige oplossing, en nog veel meer. Ook zijn er verschillende maatregelen genomen die ondanks een gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing zijn doorgevoerd en verplicht gesteld. Het omgekeerde is zelfs het geval: er stapelt zich meer en meer bewijs op, waardoor er grote vraagtekens geplaatst mogen worden bij de gekozen aanpak en de bijbehorende maatregelen.’

‘De maatregelen en richtlijnen – ZONDER wetenschappelijke onderbouwing van de effectiviteit – dreigen een permanent karakter te krijgen nu het kabinet werkt aan een spoedwet om deze maatregelen wettelijk te verankeren. Dit kunnen we en zullen we NIET laten gebeuren.’

‘Hoe serieus het virus ook genomen dient te worden; aan onze grondrechten mag en kan niet getornd worden. Deze mogen NIET structureel worden aangetast. Bovendien is er niets normaals aan het ‘nieuwe normaal’ en de ‘1,5 meter samenleving’. Het druist volledig in tegen de menselijke natuur.’

Politie arresteert betogers die toch naar Malieveld gingen

Op vrijdag verloor Viruswaanzin.nl een kort geding tegen de gemeente Den Haag nadat burgemeester Remkes de demonstratie van vandaag had verboden. Volgens Viruswaanzin was dit een bevestiging van alles waar de organisatie voor waarschuwt en wil bereiken.

De organisatie wil ook dat tegengeluiden niet langer worden gecensureerd, en eist dat PER DIRECT alle maatregelen worden opgeheven, en het normale leven en de economie weer zo snel mogelijk maximaal op gang worden geholpen. Tevens moet er eindelijk 100% transparantie informatievoorziening komen van het RIVM en de overheid, want die is nu zo goed als NUL. Tot slot moet er een parlementaire enquête komen naar het beleid en de besluiten van de afgelopen maanden.

De politie heeft vanochtend 7 betogers die toch naar het Malieveld gingen en weigerden te vertrekken, gearresteerd. Andere groepjes mensen ‘die ook duidelijk herkenbaar waren als demonstranten’, zijn wel weggegaan (2). Later kwamen er alsnog enige duizenden mensen naar Den Haag. De politie greep hard in, en arresteerde zo’n 400 mensen.

Xander

(1) Viruswaanzin.nl

(2) Telegraaf