Over huidskleur

herbloggen van www.wimjongman.nl

Is alles wat we zijn de kleur van onze huid?

door Drieu Godefridi – 18 juni 2020

We moeten ons niet laten meeslepen in de grove valkuil van deze slopende racialisering.

Het eerste probleem is de collectieve verantwoordelijkheid; het idee dat de verantwoordelijkheid voor de misdaden van enkelen zich uitstrekt tot alle leden van een groep, zowel criminelen als slachtoffers… Zoals Larry Elder, een Amerikaanse radiopresentator, auteur en advocaat, onlangs opmerkte: “Herstelbetalingen is het onttrekken van geld van hen die nooit slaveneigenaren waren om te worden gegeven aan hen die nooit slaven waren.”

Het tweede probleem is de verantwoordelijkheid door de generaties heen: het idee dat met het verstrijken van de tijd er niets verandert. Kinderen die nog niet geboren zijn, zijn bij voorbaat verantwoordelijk voor de misdaden en misbruiken van hun voorouders – en alle voorouders van de “groep” waartoe zij behoren.

Het terugbrengen van mensen tot hun huidskleur markeert de opperste nederlaag in het humanistische en politieke denken.

Larry Elder, een Amerikaanse radiopresentator, auteur en advocaat, heeft onlangs opgemerkt: “Herstelbetalingen is het onttrekken van geld aan hen die nooit slaveneigenaren waren om te worden gegeven aan hen die nooit slaven waren.” (Beeldbron: Gage Skidmore/Flickr/CC BY-SA 2.0)

Politiek links in de Verenigde Staten lijkt nu de meest openlijk racistische ideeën te omarmen, misschien wel sinds het Duitse nationaal-socialisme in de jaren dertig en veertig van de vorige eeuw.

Hun racistische visie, volgens welke de kleur van de huid de maatstaf is voor alle realiteit, waarheid, hiërarchie en morele waarden, markeert een schokkende achteruitgang.

Tijdens recente rellen werden winkelpuien en synagogen in de Verenigde Staten met antisemitische slogans beklad. Er wordt tevergeefs geargumenteerd dat deze bedreigingen niet moeten worden overdreven; een demonstrant in New York City leek zich op zijn gemak te voelen door op Fox News openlijk te verklaren dat hij van plan was zijn leeftijdsgenoten, beladen met goedkope benzine en een buurt in brand te steken, het “Diamond District”, waar zoals bekend veel Joden werken.

De leer die de mens reduceert tot de kleur van zijn huid, past in geen enkele maatschappij, zeker niet in een multiraciale.

Een van de eisen van velen aan de linkerkant is om biljoenen dollars voor herstelbetalingen (als je liefhebt, tel je niet) aan de nakomelingen van de slaven. Deze eis brengt drie problemen met zich mee:

Het eerste probleem is de collectieve verantwoordelijkheid; het idee dat de verantwoordelijkheid voor de misdaden van enkelen zich uitstrekt tot alle leden van een groep, zowel criminelen als slachtoffers. Zoals de Amerikaanse radiopresentator, auteur en advocaat Larry Elder, die toevallig zwart is, heeft onlangs opgemerkt op Twitter: “Herstelbetalingen is het onttrekken van geld aan hen die nooit slaveneigenaren waren om te worden gegeven aan hen die nooit slaven waren.”

Het tweede probleem is de verantwoordelijkheid door de generaties heen: het idee dat in het verstrijken van de tijd er niets verandert. Kinderen die nog niet geboren zijn, zijn bij voorbaat verantwoordelijk voor de misdaden en misbruiken van hun voorouders – en alle voorouders van de “groep” waartoe zij behoren.

Merk op dat collectieve verantwoordelijkheid en historische verantwoordelijkheid de theoretische en de morele voedingsbodem is van het antisemitisme door de eeuwen heen — zoals in “ze hebben Jezus gedood!”. Jean-Paul Sartre liet dit het duidelijkst zien in zijn boek Anti-Semite et Jew (“Réflexions sur la question juive”).

Het derde probleem is dat van het ras, of anders gezegd van de huidskleur. Vanuit het perspectief van velen, vooral aan de politieke linkerzijde van vandaag, wordt een persoon in de eerste plaats gedefinieerd door zijn huidskleur; hij behoort op een of andere manier toe aan de kleur van zijn huid en al het andere is van minder belang. Een blanke kan worden beschouwd als een crimineel door de kleur van zijn huid, net zoals Joden werden beschouwd als misdadigers door het simpele feit van hun Joodsheid.

Tot slot, het identificeren van de afstammelingen van slaven houdt de uitputtende genealogische en genetische inschetsing in van de gehele Amerikaanse bevolking, tot aan het laatste DNA-fragment – zelfs totalitair China durfde niet zo ver te gaan – en dat werpt hardnekkige vragen op. Hoe zit het met Amerikanen die zowel blanke als zwarte voorouders hebben, bijvoorbeeld president Barack Obama? Hoe zit het met Amerikanen die zowel slaaf-voorouders als slaveneigenaar-voorouders hebben? Hoe zit het met de talloze Amerikanen die van gemengd bloed zijn? Moeten we hun schedels en hun kaken meten, en hun percentage voorouders van zo’n en zo’n ras? De nazi’s gaven de voorkeur aan deze laatste techniek.

Wat te doen?

We moeten ons niet laten meeslepen in de grove valkuil van deze slopende racialisatie. In de boog van beschavingen is de hedendaagse westerse beschaving de meest radicale vreemdeling aan het begrip ras sinds het oude Rome en het rijk van Alexander de Grote.

Het terugbrengen van mensen tot hun huidskleur markeert de opperste nederlaag in het humanistische en politieke denken.

We zouden beter moeten doen dan deze heruitvinding van rassenhaat door links. De grote Amerikaanse econoom Thomas Sowell – die ook zwart is schreef:

“Niets is zo schokkend en disharmonisch met de visie van de hedendaagse intellectuelen dan het feit dat het zakenmensen waren, devote religieuze leiders en Westerse imperialisten die samen de slavernij over de hele wereld vernietigden. En als het niet past in hun visie, is het voor hen hetzelfde alsof het nooit gebeurd is.”

Alle fatsoenlijke Amerikaanse leiders moeten stoppen met het terugtrekken, en het offensief op alle fronten aangaan. Het juridisch categoriseren van Antifa als een terroristische organisatie is een eerste stap in de goede richting.

Drieu Godefridi, een klassiek-liberale Belgische auteur, is de oprichter van het l’Institut Hayek in Brussel. Hij heeft een PhD in Filosofie van de Sorbonne in Parijs en staat ook aan het hoofd van investeringen in Europese bedrijven.

Vertaling door W.J. Jongman en H. Sleijster

© 2020 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron: Is All We Are the Color of Our Skin?

https://www.wimjongman.nl/nieuws/2020/alleen-maar-huidskleur.html