Over het Al

Wie of wat is nou de Ware God of die Vader in de hemel of de Oerbron en hoe verhoudt die zich tot de Schepping en de schepping van de demiurg?

Ik ga vanaf nu God met een hoofdletter schrijven als ik de Ware God bedoel en voor alle andere goden gebruik ik kleine letters.

De Ware God, God, is het Al, het Alles. Die was er altijd en zal er altijd zijn. Ik zal het weer in beelden beschrijven.

Stel je een kubus voor. Dat is het Al. In die kubus groeit vanaf de bodem een boom. Dat is de Schepping van God. De boom groeit omhoog naar de hemel en vertakt zich voortdurend. Hij wordt omgeven door het Al. De boom kreeg op een van de takken te maken met een groep jaloerse schepselen met aan het hoofd de demiurg (ook wel bekend als satan) die uit jaloezie een tak namaakte. Al gauw was er ruzie (dat kennen we uit verhalen van Michaël en Lucifer) en de demiurg eiste alle macht en eer op. Hij schiep de mens voor eigen genoegen. De mens is zijn voeding. De lijdende mens is voor hem de ultieme voeding want hij voedt zich met “negatieve energie”. Hij schiep na wat God geschapen had. De boom staat symbool voor het door God geschapen Universum. De demiurg schiep zijn eigen universum. Je kunt dat de hoofd Matrix noemen. In die Matrix heeft de satan als een “poppenspeler” zijn schepping aan een “touwtje”. Zo ook de mens die hij had geschapen en die hij uitdrukkelijk verboden had kennis te vergaren. Dat kennen we uit verhalen van het eten van de appel in het paradijs. Kennis betekent macht en daar was satan bang voor. De mens at de appel, m.a.w. de mens verkreeg kennis.

Om de macht zoveel mogelijk te behouden schiep satan nog een “matrix”. Dat is de matrix die wij op aarde kennen in diverse vormen: zoals de deep state en bv. het vaticaan (Ja, die ook. Ik kom daar op terug)

De mens leeft in de Matrix en kent het ware leven niet en dat moet het liefst zo blijven.

Plato beschrijft dit in de allegorie van de grot:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Allegorie_van_de_grot

Maar door de kennis die mensen verkregen beseften zij dat zij in een “schaduwwereld” leven.

Dit krijgen van kennis is een ingreep van God. God heeft steeds gezorgd voor kennisvermeerdering en het kenbaar maken van de zielevonk of Godsvonk.

Er zijn steeds weer mensen”wakker” geworden die kennis gedeeld hebben en de Ware Schepping en bedoeling hebben laten zien. Deze zieners en profeten werden vaak vervolgd. Tot op de dag van vandaag gebeurt dat. Het hoofd van Johannes de Doper moest er letterlijk af en dat gebeurt nog steeds. Mensen worden vermoord die te bedreigend worden voor de matrix of ze worden monddood gemaakt. De satan moet verzekerd blijven van zijn “voeding”. Daartoe heeft hij de matrix in zijn macht. Mensen die via deep state macht uitoefenen over de gewone mens die slaaf van het systeem moet blijven. Dit doen zij in ruil voor rijkdom en macht.

God wil niet anders dan dat de mens wakker wordt en zijn ware aard ontdekt. Daarom grijpt Hij voortdurend in. Dat was ook de reden van de komst van Jezus, de Christus, de Mensenzoon.

De mens wordt opgeroepen wakker te worden, de satan te verwerpen en te kiezen voor zijn ware bestemming. Doet hij dat niet, dan blijft hij in het rad van wedergeboorte steeds terugkeren net zo lang tot hij “wakker” wordt. De mens bouwt een “karmakleed” op en “neemt dat mee bij zijn eeuwige wederkeer. Oosterse religies besteden daar veel aandacht aan. Dat is het zondeverhaal uit de christelijke religies.

Als je wakker aan het worden bent, zie je dat jouw universum mooi kan zijn maar je ziet ook steeds meer leed en lijden. Ons universum is een afspiegeling van de “andere takken” dus je weet hoe het er ongeveer uit moet zien. Maar dan zonder al het lijden en alle waanzin.