Over het kennen van God

Terug naar het beeld zoals ik de schepping beschreef:

de boom met de takken waarvan wij op “de verkeerde tak” zitten.

Onze tak lijkt op alle takken van de boom. Dus als we leren kijken, zien we hoe de andere takken kunnen zijn. D.w.z. alles wat we op onze aarde zien is een afspiegeling van de schepping van God.

We moeten dus leren zien dat alles om ons heen in essentie van God is. Dat helpt ons verder om te leren inzien dat we in alles het Goddelijke kunnen zien, dat we alles van het leven moeten en kunnen koesteren. Als we dat kunnen zien en aanvaarden, leren we dankbaar zijn. Als we dankbaar zijn, verandert onze gemoedstoestand en maken we ruimte voor het zien van betekenis van de gebeurtenissen in ons leven. Als we leren het Goddelijke te zien in alles, kan onze ziel meer en meer ontwaken. Juist te midden van alle beroering om ons heen. Onze kern (onze ziel, onze geest) is een eeuwigdurend onderdeel van de “boom”en heeft daardoor “vaste grond” onder de voeten: nl. wetenschap van terugkeer naar die “boom”. Als je je leven en alle andere manifestaties van leven koestert en ziet als uitingen van God, zul je meer en meer God binnen en buiten je ontdekken. Je merkt dan ook dat je steeds meer “met zachte hand” geleid wordt. Je zult meer en meer ervaren dat alles uiteindelijk één is Je komt in aanraking met de andere energie: die van God. Dat is andere energie dan die van de demiurg: dat is de negatieve, vretende en eisende energie. De demiurg heeft zoals ik eerder beschreef op aarde zijn “poppen aan het touwtje”, net als in zijn eigen dimensie waar hij vertoeft en die wij nu niet kunnen kennen. We kennen dat als de “matrix”.

Hoe weet je nu met welke energie je te maken hebt?

De Goddelijke energie is een scheppende en creatieve energie. Als je om je heen kijkt, zie je veel destructie. Dat is de kwaadaardige energie van de satan/demiurg. Als je in je eigen ziel kijkt, zie je ook je verlangen tot scheppen, tot creëren. De tegenwerkende kracht is de kracht van de matrix, de deep state en welke woorden je ook aan ze geeft. Ze zijn uit op oorlog, chaos, verwarring. Als je in je eigen kracht kunt geloven, geef je ook geen kracht meer aan de destructie van die andere kant. Mensen van die “andere kant” zijn op zichzelf gericht en vormen een bedreiging voor de medemensen. Eerder schreef ik al van narcisten en psychopaten. Maar als je begrijpt dat alles één is, zul je je niet richten op je zelf maar op het collectief. Je zult altruïstisch handelen en niet egoïstisch. De egoïst is gericht op eigen voordeel en jij zult gericht zijn op het belang van het geheel en een ander helpen, wetend dat ieder zijn rol op zijn eigen niveau heeft. De ”matrixmensen” zullen het collectief ontmoedigen want dat is bedreigend voor ze, wetend dat de kracht van het collectief hen kan ontmaskeren en ontmachten. In je collectief zul je ook respectvol met elkaar omgaan terwijl dat dat bij de matrixmensen niet zo is. Denk aan politici die spreken over de “basket full of deplorables” of aan de opmerking: “laat ze maar op de PVV stemmen of op FVD, dat is maar 20%, die doen toch niet mee”. Dit is arrogant en denigrerend en zet een groot deel van de mensen achteloos weg. Dat is de “matrixmens”. Deze matrixmens probeert mensen tegen elkaar uit te spelen maar de mens die zijn ziel ontdekt heeft, is juist uit op harmonie. Hij doorziet de manipulatie. En ondanks dat hij verschillen ziet, zoekt hij toch samenwerking in tegenstelling tot mensen die hun wil van bovenaf op willen leggen. Bij het zoeken naar samenwerking, zoekt hij niet de verschillen maar naar overeenkomsten. De matrixmens zoekt de verschillen om tweedracht te zaaien. Hij ondermijnt met zijn kritiek en wakkert de polarisatie aan, zodanig dat groepen met de hakken in het zand t.o. elkaar staan. Zij geloven in hun eigen autoriteit en schikken zich anders in een hiërarchie in een groter geheel die ze autoriteit toekennen.(een religie, de EU, de deepstate enz.). De mens die “wakker “geworden is, erkent zijn eigen soevereiniteit, zijn eigen vrije wil. Niemand is belangrijker dan de ander, hij handelt uit eigen vrije wil en heeft zijn eigen vrije mening. De wereld van de mens die zijn ziel niet verloochend heeft en niet heeft verkocht aan de duivel wil een vrije wereld. En aan de creatie daarvan helpt hij mee. Zij zoeken naar gemeenschappelijke krachten en naar innovatie. Omdat we allemaal nog zoekende mensen zijn, kun je niet een precieze indeling maken wie nu wie is. Omdat we allemaal regelmatig nog de “fout”ingaan Maar je kunt wel kijken naar de basishouding van mensen en kijken hoe en waarom ze met iets bezig zijn. De belangrijkste vraag blijft: levert deze mens een positieve bijdrage aan onze wereld. Is het antwoord ja, dan heb je te maken met een mens die door God is “aangeraakt”. Zo leer je een beetje beter God kennen.

Het grote probleem waar we tegen aan lopen is het feit dat veel mensen niets willen weten van andere machten en krachten, een matrix, een deep state enz. Ze willen niet weten, niet onderzoeken.

Zij als niet ontwaakten, zullen beïnvloedbaar blijven door de “matrix” en dus onbewust de situatie in stand houden. Daarom pleit ik voor bewustwording en heet mijn blog: b-wust. Want veranderingen moeten komen uit de groep “ontwaakten”. Je hoeft niet moedeloos te zijn want de matrix moet veel ondernemen om zich te handhaven. Dat zie je steeds meer om je heen: de matixmachthebbers slaan steeds wilder om zich heen. Dat betekent dat een tegenmacht van ontwaakten” veel betekenis kan hebben en bedreigend is voor de heersende machten. De mensen die denken dat ze echt de wereld kunnen verbeteren, zijn ook daadwerkelijk de mensen die dat zullen doen. Gedachten en nieuwe ideeën zijn de bouwstenen voor die betere wereld. Een krachtig innerlijk besluit is de eerste stap. Als jij niet verandert, verandert er niets.

Uit een reclame van Apple:

“Een ode aan de gekken

De buitenbeentjes.
De rebellen. De onruststokers.
De ronde pinnen in de vierkante gaten.
Degenen die dingen anders zien.
Ze zijn niet dol op regels. En hebben geen respect voor de huidige toestand.
Je kunt ze citeren, het niet met hen eens zijn, verheerlijken of belasteren.
Het enige wat je niet kunt doen is negeren. Omdat ze dingen veranderen.
Ze duwen het menselijk ras vooruit.
En terwijl sommige ze als de gekken zien, zien wij genieën.
Omdat de mensen die gek genoeg zijn om te denken dat ze de wereld kunnen veranderen,juist degenen zijn die dat doen.