Over wat ze van ons afpakten

“Het is geen maatstaf voor de geestelijke gezondheid

om goed aangepast te zijn aan een ernstig zieke samenleving.”

Krishnamurti

Onze individualiteit wordt steeds meer aangevallen. “Zij” maakten een wereld die voor iedereen hetzelfde moet zijn. De communistische wereld voor de “onderlaag” en de kapitalistische voor de “bovenlaag”. De wereld moet globalistisch zijn en voor “hen” overal hetzelfde. Maar ook voor de “werkers” : het vee, de gojim.

De one-size-fits-all werelden zijn de vijanden van de mensheid omdat de essentie van de mensheid individualiteit is, zonder welke de mens iets anders wordt, iets minder dan volledig mens. En dat is wat onze zielloze controleurs willen produceren. En hebben geproduceerd.

Daarom is het christendom de grote vijand omdat Christus ons leerde dat we allemaal individuen zijn. Een individu dat zelf kan leren en zelf kan kiezen. ( Het gaat steeds over het komende Koninkrijk waar je als individuele gelovige voor wordt uitgenodigd.) De mens die zelf nadenkt en God kan zoeken.

De one size fits all mensen moet aangepaste mensen zijn zodat je die makkelijk in een “dwangbuis” kunt positioneren. Dat oefenen “zij” nu wereldwijd. “Zij ”kijken hoe ver ze kunnen gaan. En nu hebben we de controle niet meer want zij bepalen nu wat we nu moeten doen en wat we mogen en niet mogen.

Wij zijn nu zo ver dat we eigenlijk niemand meer kunnen vertrouwen. Wetenschappers en journalisten blijken manipulatief. We weten nu dat ze gekocht kunnen zijn.

Dat betekent dat als je naar televisie luistert, je de verkeerde informatie zal krijgen. Als je naar je arts luistert, heb je de verkeerde informatie of moet je op z’n minst op je hoede zijn.. Als je naar je regering luistert, krijg je de verkeerde informatie. Je weet nu dat ze lang kunnen liegen en overal mee wegkomen.

Je kunt nooit meer vertrouwen op wat je op tv hoort. Je kunt je eigen regering niet eens meer vertrouwen. Je kunt niet alle dokters meer vertrouwen, want ze worden geregeerd en gemanipuleerd door een hebzuchtige elite die ze zal vernietigen als ze ooit proberen de waarheid te vertellen. Diegene die dat wel doet kan “een ongeluk krijgen” of een “plotselinge hartaanval” of “plotseling zelfmoord plegen”.

En welke dominee of welke voorganger kun je vertrouwen? Er zijn al veel te veel belangenverstrengelingen.

Gelukkig is daar dan God. Je kunt altijd met God in gesprek en als je vraagt, word je gehoord.

De stem in je vertelt wie en wat je wel kunt vertrouwen en leert je het goede te doen en te kiezen.

Bij God gaat het niet om dogma’s waarmee dominees je mee om de oren kunnen slaan.

Jezus heeft geen dogma’s geleerd. En God gaf maar 10 geboden. We kunnen weten wat waarheid en gerechtigheid en liefde is. Het is aan ons waarvoor we kiezen.

Wat we zijn wordt bepaald door onze eigen netwerken van gezin, familie, vrienden, werk. “Zij” verstoren dit netwerk en ze maken nu al ruim 50 jaar het “kerngezin” kapot.

Volgens de gewone media zijn families niet meer belangrijk. Al deze verslaggevers zeggen dat de overheidsinstanties je veel beter kunnen beschermen dan je eigen familie. Ze kunnen dit zeggen na een halve eeuw van sociale manipulatie.

Maskers zijn symbolen van vervreemding en ze zijn onmenselijk en uiteindelijk schadelijk voor de eigen gezondheid en ook voor de gezondheid van anderen. Door het vervreemden van familie leden van elkaar en van vrienden gaan mensen onvermijdelijk op de regering vertrouwen. Het is hemeltergend want er in tehuizen is gebeurd. Mensen wekenlang niet naar buiten laten gaan, geen bezoek te laten ontvangen en zelfs “alleen” te laten sterven is kwaadaardig, onmenselijk en was tot voor kort ondenkbaar.

We zijn als mens onderdeel van een geheel, dat geheel kan alleen draaien als de onderdelen van het geheel functioneren. We zijn radertjes in een machine van gezin, familie, vrienden, geliefden.

“Zij” die aan de macht zijn, definiëren de realiteit op basis van wat zij nodig hebben i.p.v. van wat de werkelijkheid zou moeten zijn voor de mensheid. En wat ze willen is een wereld voor henzelf. En vee dat het werk doet. Er moeten dus volgzame slaven zijn.

De afsluiting van de wereld was vals, we leven in een valse wereld en we moeten dat onder ogen zien.

Geen enkel vaccin heeft ooit echt gedaan wat het beoogde: ziekte genezen. Vaccins hebben zoveel mensen gedood dat de door Big Pharma gecontroleerde regeringen nu een wet moeten aannemen die medicijnfabrikanten beschermt tegen alle rechtszaken. Critici zien dat als wettelijke toestemming om misdaden te plegen in de vorm van leugens over wat “drugs” wel en niet kunnen doen.

Zoals het nu is is het dat je iemand anders toestemming te geeft om je eventueel te doden / ziek te maken en dat is wat je nu doet als je een vaccin neemt.

Je kunt geen vaccin maken dat volkomen veilig is, zegt Robert Kennedy Jr. die van onderzoek naar vaccins en de leugens zijn wek heeft gemaakt.

De hele wereld wordt beheerd door dezelfde entiteit. De kwaadaardige kracht achter de mammon.

Landen doen alsof ze met elkaar strijden, maar uiteindelijk zijn ze allemaal eigendom van dezelfde banken.

Ze laten ons denken dat we nog in een natie staat leven met eigen wetgeving maar dat is niet zo. We worden geïnformeerd door journalisten met verhalen die elke dag bewijzen dat de manier waarop een verhaal wordt gesponnen veel vaker in hun geschiedenisboeken zal komen dan de ware feiten, die de leugen verspreiden die gewoon propaganda is. De revisionistische geschiedenis laat ons zien dat de feiten er meestal niet toe deden. De propaganda telde en achter de schermen en soms midden in ons gezicht bepaalden “zij” de loop van de gecshiedenis. Zij hebben ons alles afgepakt wat voor ons heilig was. Ze hebben onze wereld van het goede, het schone en van de waarheid op zijn kop gezet. Wat zij verkopen als waarheid, is leugen, wat zij verkopen als het schone, is een lelijke wereld, en in hun wereld bestaat het goede niet. Psychopaten kijken naar wat werkt voor hen en niet voor het geheel. Zij hebben hun ziel aan de duivel verkocht voor tijdelijk materieel gewin.

Over de khazaren maffia en wat ze ons aan doen:

http://themillenniumreport.com/2018/06/the-khazarian-mafia-you-dont-know-what-you-dont-know/

Over de overname van het kunstleven, de scholen en instituties:

http://stateofthenation.co/?p=5363

Over corruptie van journalisten:

Over Rusland en de joden en de christelijke holocaust:

http://themillenniumreport.com/2015/03/the-jews-in-the-soviet-union-by-aleksandr-solzhenitsyn/

Over het verraad van Dr. Fauci en hoe “zij” het doen:

http://stateofthenation.co/?p=13812#more-13812

Over de plandemie:

http://themillenniumreport.com/2020/03/plandemic-a-painstakingly-planned-pandemic-purposefully-perpetrated-panic/

Over de bio-engineered pandemie:

http://themillenniumreport.com/2020/04/covid-1984-a-global-9-11-to-inaugurate-a-global-security-superstate/

Over jezuïeten:

http://themillenniumreport.com/2017/12/the-jesuits-their-evil-oath-permits-anything-and-everything/

Over de handlangers en verraders:

http://themillenniumreport.com/2019/01/coup-in-progress-pelosi-the-mafia-and-the-black-nobility/

Over (gemaakte) ziekten en vaccins:

http://stateofthenation2012.com/?p=11155

Over predikanten die de tijd niet (h)erkennen:

https://www.wimjongman.nl/nieuws/2020/geven-geen-hoop.html

Over wat er mis in de maatschappij van kunst en cultuur:

http://snippits-and-slappits.blogspot.com/2013/04/the-great-twentieth-century-art-scam.html
http://snippits-and-slappits.blogspot.com/2013/04/six-jewish-companies-control-96-of.html
http://snippits-and-slappits.blogspot.com/2009/04/magical-signs-of-jewish-cabala.html

over “muziek”:

en verder naar de waakzame burger

verhaal over verstoten vaders:

boeken en info:

over christelijke info:

https://wakethechurch.org/statement-of-faith

over gemanipuleerde joden:

https://www.henrymakow.com/000312.html

over slechte invloed feminisme:

https://www.henrymakow.com/2020/04/the-end-of-woman.html

over vagina monologen:

https://www.henrymakow.com/241001.html

over het complot tegen de blanke man:

https://www.henrymakow.com/2020/02/illuminati-weaponize-blacks-to.html
https://www.henrymakow.com/2019/09/an-explanation-of-my-white-ethnocentricism.html

over de vernietiging van de liefde:

https://www.henrymakow.com/2020/02/catalysts-poisoned-the-well.html

over manieren om ons toto slaaf te maken:

https://www.henrymakow.com/2020/05/Ten-Ways-We-Are-Enslaved.html

instituut voor historisch onderzoek:

(moedige mensen die onder vuur liggen van “hen”)

http://www.ihr.org/

Dr. Lasha Darkmoon (1978) is een Engels-Amerikaanse ex-academicus met hogere graden in de klassieken, van wie de politieke artikelen in verschillende talen zijn vertaald. De meeste hiervan zijn te vinden bij de The Occidental Observer en bij The TruthSeeker , maar anderen over een verscheidenheid aan verschillende onderwerpen zoals filosofie, religie, kunst en poëzie zijn hier te vinden. Deze website, darkmoon.me , die is vernoemd naar Lasha Darkmoon, maar eigendom is van en volledig wordt bewerkt door haar neef John Scott Montecristo, behoort nu tot de top wereldwijde websites.

Vanwege haar radicale politieke ideeën met betrekking tot 9 / 11 en de rol die het georganiseerde jodendom speelt in internationale aangelegenheden ( ideeën die haar vrienden en familie zouden haar van hen zouden vervreemden en ervoor zouden zorgen dat ze haar zouden verbannen) wordt Lasha Darkmoon momenteel gedwongen haar ware identiteit te verbergen onder een pseudoniem.

We moeten kennis vergaren om ons hoofd te kunnen bieden aan de aanvallen van de satan, zodat wij het goede, het schone, het ware kunnen verdedigen.