Over God en goden

Ik ben er van uit gegaan dat iedereen het woord bijbel wel kent: het boek met verhalen over god en de schepping, bekend van jodendom en christendom. En dat iedereen wel bekend is met verhalen, mythen en legenden. Dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn. Basiskennis vind je hier: https://www.basisbijbel.nl/

https://nl.wikipedia.org/wiki/Mythologie

Als ik verwijzingen maak met afkortingen bv.: Mc 1:15 of Mt 4:17 kun je dat gewoon kopiëren en plakken in je browser . Dan kom je bij een tekst. Het zijn verwijzingen naar teksten in de bijbel.

Alle volkeren uit de geschiedenis die ons zijn voorgegaan, kenden wel een god of goden. Alle mensen gingen op zoek naar hun oorsprong.

Hoe zijn we dan in aanraking gekomen met God? Waarom hebben we geen veel godendom?

Eerder schreef ik al over de schepping als een boom en over de schepping van de demiurg als een afzonderlijke tak van de boom. De demiurg of satan lokte zielen naar zijn schepping die hij vervolgens “versluierde” zodat ze onwetend bleven van hun oorsprong: de oerbron, de oervader, God. Maar door kennis ( het verhaal van het eten van de appel in het paradijs) en ingrijpen van God kreeg de ziel toch weer zicht op zijn oorsprong.

Eerder schreef ik al dat God steeds ingreep. De bekendste ingrepen zijn via het joodse volk gegaan.

Het volk leefde regelmatig onder slavernij en leerde daardoor via andere volken andere ideeën kennen, maar ze kenden ook eigen goden, engelen enz. Ze kenden goede en kwade engelen en diverse werelden:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Joodse_mythologie

Via Abraham maakten ze kennis met één God. De God die hen leiden zou.

Mijn probleem met verhalen uit het oude testament is, dat ik niet uit de voeten kan met de “twee” gezichten van de god van het oude testament. (het oude testament zijn de eerste boeken/verhalen van de bijbel) Dus ik beperk me hier alleen tot melden van het kennismaken met de Ware God. En verder beperk ik me tot de verhalen waaruit blijkt dat er in het oude testament ook mensen met “kennis “waren en dat aan hun medemensen probeerden duidelijk te maken. Ik denk dat zij moesten laveren tussen wat de massa geloofde en wat de massa begreep en wat zij zagen en wisten. Omdat zij vaak in slavernij leefden of oorlog verwikkeld waren moest de eenheid van het volk gehandhaafd blijven dus zullen er concessies gedaan zijn Het joodse volk bestaat dan ook nog steeds en ook hun taal is een van de oudste talen die nog levend is.

Alle volken leden, maar van het lijden van het joodse volk is veel bekend. Dat komt door de verhalen in de bijbel. De lijdende mens zoekt naar verklaringen voor zijn lijden en voor de waanzin die hij om zich heen ziet. Tegelijkertijd is de mens ontvankelijk voor religieuze gevoelens en wil hij God zoeken om de reden van zijn bestaan te vinden. En van die zoektochten zijn we getuige in de verhalen van het oude testament. In deze verhalen maak je kennis met de wraakgod, de eisende god en de God die geeft en zegt in te zullen grijpen.

Waarom greep God niet definitief in? Waarom de demiurg niet verdelgen?

God heeft de demiurg en zijn volgelingen de keus gelaten om terug te keren op hun schreden. Zo laat hij ook de zielen die valselijk door de demiurg naar zijn wereld gelokt zijn, de keuze om terug te keren naar de “Vaderschoot”. Maar uiteindelijk zal Hij ingrijpen als de tijd gekomen is. Een “tak” kan je immers makkelijk “afbreken”. Of een “blad” aan de tak (beeld voor onze aarde) kan je makkelijk van “de tak” laten “vallen”. Dat zal uiteindelijk gebeuren als de demiurg en de zijnen niet zullen terugkeren. Tot zolang krijgen de zielen die naar de wereld van de demiurg zijn “gelokt” de kans zelf uit deze cirkel van wedergeboorte en lijden te stappen, God te leren kennen en terug te keren naar hun oerbron. Ze krijgen zo ook de kans de “de tak van de demiurg” te herscheppen tot de “tak van God”.

Om deze terugkeer naar de oerbron te verhinderen zet de demiurg alles in:hij heeft zijn eigen goden en engelen die voortdurend bezig zijn de mens (zijn ziel, zijn geest) te misleiden en hem zo in zijn wereld te houden. De mens wordt voortdurend verleid; Denk aan geld, uiterlijk, bezit enz. De strijd van de god mammon is bv. gigantisch groot en indrukwekkend.

De strijd om te ontsnappen aan de “klauwen” van de demiurg en zijn helpers (goden, engelen en de aardse matrix) is de zwaarste strijd voor de mens.