Over vaccinatie 3

één op één overgenomen van Niburu

Iedere dag die voorbijgaat wordt het risico dat de wereldbevolking “nooit meer beter wordt” groter.

Deze situatie wordt uiteraard bewust gecreëerd, maar gelukkig kunnen we er wel wat aan doen.

Iedereen die weet wat voor vreselijk duivels plan er op dit moment wordt uitgevoerd, wordt af en toe wel eens wanhopig en denkt: Wat kan ik eraan doen? Wat kan ik doen om die machtige krachten achter de schermen een halt wordt toegeroepen voordat ze onze wereld compleet vernietigen?

Het antwoord is: zoveel mogelijk artsen mobiliseren die bereid zijn om de waarheid te spreken en daarmee een einde maken aan deze krankzinnigheid. We zijn nu in het stadium beland dat oude mensen niet alleen worden opgesloten en geïsoleerd, nee, nu worden er ook nog tralies om hen heen gezet. De nieuwe normaal?

Hoe wij met z’n allen kunnen helpen is ervoor zorgen dat zoveel mogelijk medici op de hoogte worden gesteld van een aantal werkelijke feiten.

Wij willen dan ook eenieder vragen om dit artikel, of desnoods alleen de video als je geen link naar deze site wilt delen, door te sturen naar één of meerdere artsen en hen echt dringed vragen of ze een klein half uur van hun kostbare tijd willen nemen om onderstaande video te bekijken. De video is ook door ons gedownload en opvraagbaar in het geval je er geen toegang meer tot zou hebben.

Het is een interview, een soort lange teaser voor de documentaire die volgt en waar we eerder over schreven een paar dagen geleden, met het verhaal van Dr. Judy Mikovits. Een vooraanstaande Amerikaanse wetenschapper/microbioloog die al 30 jaar werkzaam is op dit gebied en ook samenwerkte met Fauci. De man die nu ontmaskerd wordt als misdadiger, wat iets is dat Dr Mikovits aan den lijve heeft ondervonden.

Dr Mikovits neemt geen blad voor de mond, staat niet op de loonlijst noch wordt ze gesponsord door grote farmaceutische bedrijven. Sterker, haar leven is door haar collegas opzettelijk verwoest. En waarom? Omdat ze haar eed “do no harm” serieus neemt en niet uit financieel gewin mensen misbruikt. Uiteraard wordt ze daarom hard tegengewerkt en gedemoniseerd. Dat is de modus operandi zoals we die altijd weer zien.

Er is al langere tijd een heksenjacht bezig op Dr. Mikovits omdat zij de gevestigde medische orde ontmaskert en met naam en toenaam de daders noemt die miljoenen doden op hun geweten hebben. Ze schreef ook een boek dat medio april (vorige maand) uit kwam “plague of corruption, restoring faith in the promise of science” met een voorwoord van Robert Kennedy Jr die op zijn beurt strijdt tegen big farma en hun gifspuiten en daarover communiceert op zijn website Children’s health defense.

Mikovits wordt opgejaagd en is zelfs het gevang in gegooid omdat ze hen die medicijnen en behandelingen die werken weghouden bij mensen ontmaskert. Werkende middelen worden weggehouden bij mensen omdat hier geen patenten op rusten en de behandelingen en medicijnen waar wel patent op rust en vaak niet werken, worden juist gepromoot. Eén van de schuldigen en verantwoordelijk voor miljoenen doden is de inmiddels beruchte Dr. Anthony Fauci, de Amerikaanse overheidsadviseur op het gebied van coronabestrijding. Fauci, de man waar de hele wereld nu achteraan loopt als het gaat over hoe om te gaan met het corona virus. Het is een misdadiger, een dief en een moordenaar, zo is te concluderen uit de woorden van Dr Mikovits die goed onderbouwd haar verhaal toelicht.

In de documentaire komen ook nog kort andere belangrijke artsen aan het woord waar wij eerder over schreven zoals Dr. Erickson en Dr. Kyle-Sydell.

Wanneer artsen en wetenschappers de onderstaande documentaire bekijken zonder vooroordeel en ze zijn bereid om daarna misschien zelf een stukje onderzoek te doen en niet naar de propagandaverhalen te gaan, dan is er een goede kans dat ook zij overtuigd zullen raken. Het is namelijk niet voor te stellen dat een arts die vanuit goede wil zijn of haar beroep heeft gekozen na het zien van de documentaire nog gelooft in de virushoax.

Als ze weten dat ziekenhuizen in Amerika 13.000 dollar krijgen als ze een patiënt het stempel “corona” op weten te plakken, precies zoals ook Dr Erickson in zijn interview vertelt, en 39.000 dollar als ze vervolgens deze patiënten aan een ventilator weten te krijgen, dan moet er toch ergens een belletje gaan rinkelen. Zeker ook, omdat steeds meer dokters van mening zijn dat wanneer mensen aan ventilatoren worden gezet, ze juist sterven.

Als ze het betoog van Dr. Erickson in de documentaire volgen die zegt dat het opsluiten en isoleren van mensen een averechts effect zal hebben en dat de wereldwijde lockdown betekent dat we straks een golf aan nieuwe ziektes en infecties kunnen verwachten, omdat het natuurlijk immuunsysteem van de mens met de dag zwakker wordt.

Dat we juist bacteriën en virussen nodig hebben in ons dagelijks leven om ervoor te zorgen dat ons lichaam op een natuurlijke manier in staat is om deze indringers onschadelijk te maken en dat juist dit mechanisme door iedere dag dat we langer in isolatie doorbrengen verder wordt verzwakt.

Wat ook naar voren komt in de documentaire is iets waarover wij eerder schreven en dat is dat mensen die zijn gevaccineerd voor de griep een aanzienlijk groter risico lopen besmet en ziek te raken door dit virus. Dat dit hetgeen is dat waarschijnlijk zoveel doden heeft veroorzaakt in het noorden van Italië omdat men daar aan het experimenteren is geweest met vier verschillende variaties van het griepvaccin.

En om de artsen gerust te stellen: Dr. Mikovits wordt afgeschilderd in de pers als een antivaxxer, wat zij absoluut niet is zoals ze zelf aangeeft in de documentaire. Ze werkt op het gebied van immunologie en zij vindt dat bepaalde vaccinaties daar onderdeel van kunnen vormen.

Dus, we hebben hier niet te maken met een soort aluhoedje complotter, maar met een gedreven, lang ook gerespecteerde wetenschapper die werkt voor het belang van de mensheid en niet voor het grote geld.

Het zijn daarom de artsen die de oplossing kunnen vormen deze pandemiehoax. Hoe meer artsen zich aansluiten bij hen die al naar voren komen en de waarheid naar buiten brengen, des te eerder komt er een einde aan deze massahysterie en kunnen wij ons leven weer oppakken.

En dan een leven op een normale manier zonder gedwongen vaccinaties van een software boer die nog nooit een medische opleiding heeft gevolgd. Een leven zonder die krankzinnige anderhalve meter regel.

Help daarom mee door te zorgen dat via jou in ieder geval één arts kennis neemt van deze documentaire.

Klik voor documentaire hier:

https://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=15115:verspreid-dit-bericht-en-laten-we-ons-bevrijden-van-de-corona-tirannie-video&catid=53:blijvend-actueel&Itemid=71

over vaccinaties:

één op één overgenomen van Xandernieuws:

Xandernieuws Een (X)ander perspectief op het wereldnieuws

Posted on 10/05/2020

‘Bejaarden in Italië waren net ingeënt met niet getest griepvaccin dat hen speciaal vatbaar maakte voor corona’ – ‘Essentiële medicijnen voor allerlei aandoeningen worden al veel langer weggehouden bij het volk’

Dr. Judy Michowitz is een wereldvermaarde wetenschapper, wier proefschrift in 1991 een revolutie teweeg bracht in de behandeling van HIV. Op het hoogtepunt van haar carrière publiceerde ze een artikel in ‘Science’, dat een schok teweeg bracht in de wetenschappelijke wereld. Daarin toonde ze namelijk aan dat het algemene gebruik van dierlijk en menselijk weefsel (in vaccins) een verwoestende golf van allerlei chronische ziekten heeft veroorzaakt. Na het aan de kaak stellen van hun dodelijke praktijken stelde Big Pharma alles in het werk om haar reputatie, carrière en ook privé leven te verwoesten. Nu het lot van de vrije mensheid aan een zijden draadje hangt, onthult ze de enorme corruptie van deze farmagiganten en hun financiers, die naar haar overtuiging het voortbestaan van al het menselijke leven in gevaar hebben gebracht.

‘Plaag van Corruptie’

Vijf jaar lang kreeg Michowitz van de rechter een zwijgplicht opgelegd voor wat ze had ontdekt. Eerder was ze zonder gerechtelijk bevel gearresteerd en zonder vorm van proces, en zelfs zonder officiële aanklacht, opgesloten, terwijl er vals ‘bewijs’ in haar huis werd gelegd waaruit zou blijken dat ze ‘intellectueel eigendom’ zou hebben gestolen.

Na die vijf jaar schreef ze het boek ‘Plague of Corruption’. Op de vraag van de interviewer of ze niet bang is dat ze opnieuw achter haar aan zullen komen, antwoord Michowitz: ‘As we dit nu niet stoppen, kunnen we niet alleen onze republiek en onze vrijheid vergeten, maar de hele mensheid, omdat we door deze agenda zullen omkomen.’

Anthony Fauci, het hoofd van Amerikaanse ‘corona’ taskforce, zorgde er destijds persoonlijk voor dat haar het zwijgen werd opgelegd. ‘En alle anderen werden door Fauci en zijn organisatie (National Institute of Allergy and Infectuous Disease, NIAID) met miljoenen dollars omgekocht. Wat Fauci zegt (over de corona pandemie) is pure propaganda, van hetzelfde soort dat al sinds 1984 wordt gebruikt om miljoenen mensen dood te laten gaan.’

Complete Afrikaanse generatie weggevaagd door achtergehouden HIV onderzoek

Toen ze 25 was maakte Michowitz deel uit van het team dat het HIV virus isoleerde. Fauci en (biomedisch researcher) Robert Gallo zetten haar onder grote druk om hen een kopie van haar vertrouwelijke studie te geven, maar dat weigerde ze. ‘Fauci begon te schreeuwen en eiste dat ik het hem zou geven, omdat ik anders zou worden ontslagen.’ Een paar weken later keerde haar op dat moment afwezige teamleider terug, en ook hij werd onder grote druk gezet. ‘Fauci hield de publicatie van de studie maandenlang tegen. Ondertussen schreef Gallo zijn eigen studie, en streek zo alle eer (voor het mede ontdekken van HIV) op.’

‘En natuurlijk waren er ook patenten mee gemoeid. Door deze vertraging van onze publicatie kon HIV zich maandenlang blijven verspreiden, waardoor er miljoenen omkwamen.’ Activisten en hun groepen maakten hem daarom uit voor ‘massa moordenaar’, en hielden grote demonstraties. Het deerde Fauci niet, en bracht zijn positie geen seconde in gevaar.

‘Het Afrikaanse continent is een complete generatie kwijtgeraakt door de arrogantie van een groepje mensen, inclusief huidig CDC hoofd Robert Redfield. Hij werkte met Tony Fauci samen bij het verkrijgen van alle eer en de patenten, waarmee ze veel geld verdienden, en dat met de volkomen foute IL2 behandeling (wat al in 1983 en 1984 bekend was). Was dat niet gebeurd, waren miljoenen mensen niet aan HIV gestorven.’

‘Miljoenen mensen zullen omkomen door Bill Gates’ vaccins’

Kernprobleem is dat wetenschappelijke ontdekkingen en behandelingen sinds de jaren ‘80 gepatenteerd mogen worden, ook als ze zijn gedaan door instituten en wetenschappers die met belastinggeld worden gefinancierd. ‘Dat heeft de wetenschap verwoest… Dit heeft tot de misdaad geleid dat iemand zoals Bill Gates, die miljarden dollars heeft, die door niemand gekozen is en geen enkele medische achtergrond en expertise heeft, het voor het zeggen krijgt, terwijl ondertussen de levens van miljoenen mensen worden vernietigd.’

(Fragment van Bill Gates: ‘Het wordt alleen weer normaal als we de hele wereldbevolking op grote schaal (grinnik) hebben gevaccineerd.’)

Interviewer: ‘Als we vaccinaties wereldwijd verplicht gaan stellen, dan zullen deze mensen honderden miljarden verdienen.’

Michowitz: ‘En miljoenen mensen doden, zoals ze met hun vaccins al hebben gedaan. Want er bestaat op dit moment geen enkel werkend vaccin voor een RNA virus. En nee, ik ben absoluut niet tegen vaccins. Vaccins zijn immuuntherapie. Het is mijn werk dit te ontwikkelen.’

Dit coronavirus kan onmogelijk van natuurlijke oorsprong zijn

Ook volgens Michowitz kan het huidige coronavirus onmogelijk op natuurlijke wijze zijn ontstaan. ‘Het is overduidelijk dat dit virus, deze virusfamilie, is gemanipuleerd en in een lab werd onderzocht. Dit virus is ontsnapt, of dat nu wel of niet bewust werd gedaan.’ Het mainstream verhaaltje van iemand die vleermuissoep at en zo besmet raakte, is absolute kolder. ‘Zo werkt het niet. In de natuur duurt het 800 jaar voordat een virus dermate evolueert (zodat het van soort op soort kan overspringen). Van SARS-1 naar SARS-2 (Covid-19) duurde het nog geen 10 jaar. Dat kan nooit op natuurlijke wijze zijn gebeurd.’

Het beruchte lab in Wuhan kreeg nog niet zolang geleden $ 3,7 miljoen subsidie van het NHI (de Amerikaanse RIVM) voor het onderzoek naar coronavirussen. Het aan de NHI verbonden NIAID van dr. Fauci was rechtstreeks bij deze onderzoeken betrokken, iets wat Fauci voor het publiek verzwegen heeft.

‘In 1999 onderzocht ik in Ft. Detrick (militair biologisch onderzoekscentrum) hoe het ebolavirus zo kon worden gemanipuleerd dat het mensen kon infecteren, maar zonder hen te doden. Ebola kon namelijk nog geen menselijke cellen binnendringen, totdat we het virus in laboratoria haalden.’

Bijna alle doden moeten automatisch aan Covid-19 worden toegeschreven

‘Mijn man heeft COPD. Zijn longen zien er exact zo uit als iemand met Covid-19. Maar als hij zou sterven, en is er geen bewijs van (corona) infectie, en je doet geen test, noemen ze dat nu toch Covid-19. Dit horen we van veel boze artsen en verpleegkundigen.’

Velen van hen hebben hun eigen smartphone video’s met hun ervaringen geupload, waar we ook op deze site regelmatig over hebben geschreven. Zo ongeveer ALLE doden in het Westen MOETEN automatisch aan Covid-19 worden toegeschreven, om de aantallen zo hoog mogelijk op te laten lopen, zodat het volk in paniektoestand blijft, en de afbraak van hun vrijheid, alsmede de vernietiging van de economie en bestaanszekerheid, onverminderd kan worden doorgezet.

De extreemlinkse dr. Deborah Birx van de Covid-19 taakgroep van het Witte Huis verklaarde zelfs pontificaal voor de camera’s dat iedere dode met griepachtige verschijnselen als Covid-19 slachtoffer wordt geteld, ook als ze al aan andere ernstige aandoeningen leden (wat wereldwijd voor bijna alle corona slachtoffers geldt). Michowitz: ‘Je sterft nooit MET een infectie, maar DOOR een infectie.‘ Het aantal mensen dat alleen door Covid-19 sterft, bedraagt hooguit enkele procenten van het totaal (in Italië officieel zelfs minder dan 1%).

Amerikaanse ziekenhuizen krijgen per patiënt $ 13.000,- dollar als ze deze als Covid-19 registreren, en zelfs $ 39.000,- als ze aan de beademing worden gelegd. ‘En deze patiënten zijn juist door de beademingsapparaten gestorven, omdat ze de verkeerde behandeling kregen.’

Italiaanse ouderen extra kwetsbaar gemaakt door niet getest griepvaccin

Op de vraag waarom Italië zo zwaar getroffen werd, antwoordt ze: ‘Zij hebben een erg oude bevolking, waarvan er velen aan infectieziekten lijden. Begin 2019 kregen zij een niet getest nieuw soort influenzavaccin, met vier soorten influenza erin, inclusief het zeer besmettelijke H1N1. Dat vaccin werd gekweekt in hondencellen. Honden hebben veel coronavirussen. Daarom worden de doden daar niet getest, zodat ze nu gewoon kunnen zeggen ‘o, het was corona’.’

Al 70 jaar bewezen dat hydroxychloroquine effectief is

Dan hydroxychloroquine, het al tientallen jaren bestaande malariamedicijn dat in combinatie met zink wereldwijd door zo’n 2300 artsen in 30+ landen –waaronder de Nederlandse huisarts Rob Elens, die wat ons betreft een zeldzame èchte held in de Nederlandse zorg is- met groot succes werd toegepast op coronapatiënten, maar door dr. Fauci met valse beweringen over bijwerkingen wordt geblokkeerd (net als in ons eigen land door het RIVM en de Inspectie Gezondheidszorg).

Artsen werden bedreigd met het intrekken van hun vergunning als ze hydroxychloroquine zouden voorschrijven. ‘Dr. Fauci noemt de werking van het middel ‘anekdotisch’, maar het staat al 70 jaar op de WHO lijst met essentiële medicijnen! Het zijn echt geen verhaaltjes meer als we duizenden pagina’s met informatie hebben waarin staat dat het een effectief middel tegen dit soort virussen is. En dat voor 50 cent per dosis! We kunnen voor $ 600,- 7 dagen lang 1000 mensen beschermen, maar dat wordt NIET gedaan. Dit is een essentieel medicijn, dat wordt weggehouden bij volk.’

‘Essentiële medicijnen worden al veel langer weggehouden bij het volk’

‘Dat doen ze niet alleen nu. Toen wij destijds onze ontdekkingen deden over autisme, bestond er al een meer dan 100 jaar oud medicijn, seramine, dat eveneens op de WHO lijst met essentiële medicijnen stond. Daarmee geef je kinderen met autisme letterlijk een stem, een leven. Maar wat deden Bayer en Monsanto? Ze pakten het van iedereen af.’

De WHO, CDC, FDA, de Europese versies van deze volksgezondheidinstituten, en natuurlijk dr. Fauci en zijn medestanders, werken allemaal doelbewust mee aan het achterhouden van essentiële, goedkope en goed werkende medicijnen, voor tal van aandoeningen. ‘Als we hen weten te stoppen, krijgen we weer een gezonde wereld. Geld is er genoeg! Want we kunnen de miljarden die ze met hun patenten verdienen van hen afpakken, en aan de slachtoffers van deze corrupte plaag geven.’

‘Ze houden alle behandelingen tegen totdat iedereen is besmet’

‘Kunnen we daarom zeggen dat alles wat niet gepatenteerd kan worden, al die natuurlijke medicijnen die al heel lang bekend zijn, worden weggehouden bij het volk, omdat ze er niets aan kunnen verdienen?’ vraagt de interviewer.

‘Absoluut. Dat is precies wat er gebeurt, ook met Covid-19. Ze proberen deze behandelingen tegen te houden, totdat iedereen is besmet. Dan dringen ze hun vaccins op, terwijl ze weten dat de griepvaccins de kans dat je Covid-19 krijgt met 36% verhogen.’ Dit bleek vorig jaar uit een officiële studie van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Militairen die tegen griep waren gevaccineerd, bleken veel vatbaarder te zijn voor coronavirussen… ‘Als u ooit een griepvaccin heeft gehaald, bent u geïnjecteerd met coronavirussen.’

‘Mondkapjes en sluiten van de stranden is krankzinnig’

‘En mondkapjes? Die activeren juist je eigen virus! Je wordt ziek door je eigen coronavirus uitstoot. En als dat dan toevallig SARS-CoV-2 is, heb je een groot probleem.’

Interviewer: ‘U bent niet de eerste viroloog die zegt dat we nu het tegenovergestelde doen van wat we echt zouden moeten doen om dit virus te bedwingen, en er immuun voor te worden.’

‘Inderdaad. Waarom sluit je de stranden? In de bodem en in het zand zitten sequenties, in het zoute water zitten genezende microben. Het is krankzinnig.’

‘Onbegrijpelijk hoe onze samenleving zo kan worden bedrogen’

‘De instituten die onze leefomgeving en onze lichamen vervuilen zijn er zo goed in geslaagd de massa te manipuleren, dat andere mensen hun medeburgers nu de mond snoeren. De Big Tech platforms doen hieraan mee, en blokkeren al het tegengeluid, dat niet meer wordt toegestaan.’

‘Ik maak dit al sinds 2011 mee. Het is onbegrijpelijk hoe onze samenleving zo kan worden bedrogen, hoe (de media) propaganda ons ertoe heeft gebracht om elkaar te haten. Hopelijk is dit voor iedereen een wake-up call dat dit allemaal nergens op slaat, en gaan we winnen… Ik vind het fantastisch nieuws dat zoveel artsen wakker worden.’

‘Het zijn niet zozeer de wetenschappers die oneerlijk zijn. Zij luisteren naar mensen die al meer dan 40 jaar controleren wie er wordt gefinancierd en wat er wordt gepubliceerd. Sorry dat ik het moet zeggen, maar heel veel mensen nemen gewoon het geld aan, en krijgen roem en steun voor zaken die absoluut niet waar zijn.’

‘Steeds meer artsen realiseren zich hoe ze zijn misleid’

‘Wat zou u willen zeggen tegen de medische professionals die nu beginnen te beseffen hoe ernstig ze zijn misleid, weg van hun eed om geen letsel toe brengen?’

‘Vergeef jezelf! Dat is het moeilijkste wat er is. We deden het met de beste intenties, en hadden geen idee dat wat ons werd verteld, niet de waarheid is. Zoals ook in de scholen inmiddels een heel ander soort wetenschap wordt onderwezen. Je krijgt geen subsidie en wordt niet gepubliceerd als je niet de partijlijn volgt. Dat was voor mij het moeilijkste: wetenschappelijke bladen die ontdekkingen die ons allemaal hadden kunnen genezen, hebben verdraaid.’

‘Sinds ik uit de gevangenis ben, zijn wij begonnen met een organisatie die artsen informeert en wakker maakt. Dat blijkt heel lastig, maar iedere arts die zich ging realiseren dat ze wel eens onderdeel van het probleem konden zijn geweest, heeft dat omgedraaid, en werkt nu mee aan het streven naar een betere samenleving, en het herstellen van het vertrouwen op wat medicijnen kunnen doen. Dat is alles wat we kunnen doen.’

(Anthony Fauci, voor de camera’s in 2017: ‘Ik loop al een poosje mee, en dien al onder vijf regeringen. Ik vond dat ik vandaag het volgende perspectief met u moest delen: dat van voorbereid zijn op een pandemie. Als er één boodschap is die ik u vandaag wil meegeven is dat er geen enkele twijfel bestaat dat er een plotselinge uitbraak komt.’)

lees ook

https://ejbron.wordpress.com/