Over vaccinatie 2

De Britse regering werkt aan een nieuwe wet om mensen die “Anti Vaccine Propaganda” online verspreiden, gevangen te zetten. Momenteel worden mensen beschermd tegen vervolging, als ze oprecht geloven dat “de verkeerde informatie” of “propaganda” echt is, maar de regering wil deze bepaling hervormen en het strafbaar stellen om iets online te plaatsen, met name op sociale media, die wordt beschouwd als “antivaccin”.

In de V.S. komt ook zo’n wet en ook in Nederland wordt aan dergelijke mogelijkheden gewerkt. Als “zij” iets te verbergen hebben, grijpen ze naar draconische middelen. Als je niets te verbergen hebt, hoef je geen wetten te maken om eventueel mensen op te sluiten.

“Zij” weten natuurlijk waar ze mee bezig zijn, want dit virus komt natuurlijk niet zomaar. uit de lucht vallen. Ik heb het al vaker aangehaald niets gebeurt zomaar. Zij hebben een plan en dat voeren ze uit. Ze voeren een oorlog tegen de mensheid en deze oorlog wordt nu niet meer gevoerd zoals W.O. 1 en 2 maar die wordt nu o.a. gevoerd met biologische wapens en met psychologische wapens.

We leven in een valse, satanische wereld en de machthebbers doen alsof zij werken voor ons maar dat doen ze niet. Zo zou de werkelijkheid moeten zijn : wij dienen elkaar en wij dienen God. In een satanische wereld dien je alleen je zelf om macht en geld te vergaren. Lucifer leert dat je zo “kunt worden als god”. Luciferianen hebben hun ziel aan de duivel verkocht voor tijdelijke aardse genoegens. Ze willen alleen maar macht en invloed en geld. En ze strijden als Luciferianen om onze ziel, want dat is de deal.

God is vakkundig uit ons leven weggehaald, net als Jezus die de Christus is. De oorlog woedt ook tegen de christelijke wereld, tegen mensen die nog weet hebben van de aard en de bedoelingen van de Schepper. En de oorlog woedt vooral tegen de blanke christelijke man / mens . Satan heeft 6000 jaar de tijd gehad en zijn termijn raakt op. Je ziet aan alles dat de satanisten wild om zich heen beginnen te slaan.

Met de verhalen rond mazelen zijn de mensen als het ware “in de week” gelegd. Nu gaan ze stapjes verder. Ze kijken hoe ver ze kunnen gaan. De lockdown is de omgekeerde wereld, zoals alles in de luciferiaanse wereld omgekeerd is. Oorlog is vrede, zoals Orwell ons gewaarschuwd heeft. ( hij was een insider) De zieke gaat niet in quarantaine maar de gezonde moet binnen blijven. Er is bewust voor de omgekeerde wereld gekozen. We kijken naar een valse wereld ook al wil bijna niemand dat weten. Onze wereld wordt bewust kapot gemaakt. Onze economie wordt bewust kapot gemaakt. Dat levert hen veel winst op en nieuwe slaven.

Gewone mensen kunnen niet geloven dat er mensen zijn die dit willens en wetens doen. Misschien is het je buurman wel die hier ook bij betrokken is. Mensen kunnen niet geloven dat er mensen zijn denkelijk zoals zij, die toch voor het kwade kiezen. Het is ook angstaanjagend dat je moet gaan beseffen dat er gekochte journalisten zijn, acteurs, entertainers enz. die hun ziel verkocht hebben en hun medemens verraden hebben. De zilverlingen blijven aantrekkelijk. Je moet ook beseffen dat je op veel niveaus geen werk meer kunt krijgen als je niet één van hen bent. ( vrijmetselaar, jezuïet enz.)

Je hoeft geen “anti-vaxxer’”te zijn maar als je de enorme, winstgedreven, wereldwijde operatie ziet die enorme macht en invloed uitoefent op regeringen, die vaccins verplicht willen stellen en degenen die vragen durven te stellen, opsluiten, die vervolgens wordt gepropageerd door de media en door angst en intimidatie aan het publiek verkocht, moet je je misschien toch verzetten.

Wereldwijd zijn er bewegingen die zich organiseren om de dwang het hoofd te bieden omdat zij weten dat dit alles niet zonder risico’s is.

Er is een nieuwe vrijheidsbeweging in Nederland opgericht: VoorVrijheid. Nu. “Onze missie is om Nederland te bevrijden van politici en CEO’s die er (on)bewust mee bezig zijn om Nederlanders ongezond, afhankelijk, arm en onwetend te maken en/of te houden,” aldus de officiële website.

Probleem met dit soort bewegingen is dat je niet zeker weet hoe integer ze zijn en / of ze niet geïnfiltreerd worden. Alle politieke partijen krijgen hier mee te maken. Jonge nieuwe bewegingen worden al gauw kapot gemaakt, belachelijk gemaakt enz.

Mensen die actief zijn in de beweging hebben in ieder geval met leed ten gevolge van vaccinatie te maken gehad.

In de V.S. is Donald Trump bezig met het snel mogelijk maken van gedwongen vaccinaties voor het coronavirus.

Net als hier, druist dat daar in principe tegen de grondwet, vandaar het maken van “noodwetten”.

Het verhaal dat corona een ernstig gezondheidsrisico vormt voor de overgrote meerderheid van mensen onder de 80 jaar die een normaal, gezond immuunsysteem hebben lijkt zo langzamerhand steeds meer op een leugen.

Veel mensen in de medische en onderzoekssector komen nu met documentatie om te bewijzen dat het mainstream media-verhaal over corona een totale en absolute fraude is, en de enige mensen die het niet zien, zijn mensen die het niet willen zien of mensen die er belang bij hebben het niet te zien.

President Trump heeft nu een nieuw doel: Operatie Warp Speed. Dat is een samenwerking met farmaceutische bedrijven en het leger in de haast om een coronavirusvaccin te maken dat verplicht zal zijn. Hij is marionet van Bill Gates. En die weer van…

In plaats van de politiestaat en tirannie uit te schakelen, doet Trump het tegenovergestelde. Hij staat nu aan de kant van Bill Gates c.s.

Het gaat niet om voor of tegen zijn, het gaat er om of je zelf in vrijheid mag beslissen over wat er in jouw lichaam komt.

Trump geeft toestemming voor de fusie van Big Pharma en het Amerikaanse leger om het Amerikaanse volk te dwingen te worden ingeënt voor een virus dat zelf een wereldwijde hoax is.

Iemand die steeds waarschuwt tegen vaccinaties en de invloed van Big Pharma is Robert / Bobby Kennedy, Jr. die ons vertelt dat dit programma voor gedwongen vaccinatie miljarden dollars in de corrupte, criminele schatkist van Fauci en Gates gaat brengen.

Hij legt uit dat ze door de nieuwe wet geen prikkel hebben om het veilig te maken. Niet alleen dat ze het niet hoeven te testen en in feite hebben ze een stimulans om het niet te testen, want zij kunnen niet aangeklaagd worden bij fouten en verkeerde resultaten als ze weinig van het product weten.

Er is dus een prikkel om zo min mogelijk van het product te weten. En u kunt ze niet aanklagen, en er is geen marktmacht die ze onder controle houd,. omdat je kunt zeggen dat het vaccin verplicht is.

En dus kwam de industrie bij elkaar en fabrikanten hadden hun heilige koe: nu hebben ze een product waarvoor ze niet aansprakelijk gehouden kunnen worden. Er is geen aansprakelijkheid en die vormen de grootste te vermijden kosten. Er zijn geen marketing- of advertentiekosten, omdat het verplicht is. Het is dus net als geld printen.

Kennedy heeft blootgelegd hoe de financiële belangen zijn van Fauci die Trump adviseert in de crisis.

Dit plan omvat ongetwijfeld medische tracking (lees: totale overheidstoezicht gedurende ons leven, inclusief elke persoon waarmee we contact opnemen en elke plaats waar we naartoe gaan) en medische certificaten (lees: overheidspapieren of huidimplantaties of zelfs leesbare componenten die in het vaccin zelf zijn opgenomen) als een voorwaarde van werken of reizen en misschien zelfs kopen en verkopen.

Dit gaat niet over politiek. We hebben het over de toekomst van de volgende generatie. We hebben het over ons recht om te werken, ons recht om te reizen, ons recht om vrij te leven, ons recht om vrij te aanbidden. We hebben het over waarheid en gerechtigheid. We hebben het over de grondwet en we hebben het over ons bestaan.

Al vaker schreef ik erover: ze willen ons tot slaaf maken. Wij zijn het vee. Wij zijn het verdienmodel en als we niets meer opbrengen en alleen maar kosten en we alleen maar nutteloze eters zijn, dan kan het wrakke hout, het dorre hout wel gekapt. Al die gespaarde pensioenen worden toch al weggeroofd.

Weinig mensen willen dit geloven want dat “doen ze niet”. Maar steeds meer dringen trieste verhalen van tehuizen, van verplegend personeel die afwijkende verhalen hebben enz. In de V.S. zijn de eerste doden aan “de goede” kant te betreuren. Dat het nooit moord maar zelfmoord wordt genoemd is duidelijk en in de alternatieve wereld is de naam verzelfmoord ontstaan. Als “zij” van je af moeten, hebben “zij” genoeg manieren.

Mensen die absoluut geen teken gaven met zelfmoordplannen rond te lopen, “plegen dan opeens zelfmoord” en altijd wordt er wel iets gevonden door “hen” dat het idee van zelfmoord gerechtvaardigd wordt.

De werkelijkheid doet er niet toe, want het officiële verhaal is de nieuwe waarheid.

Dat gaat straks ook zo met het corona verhaal. Het gaat zoals met het 9 / 11 verhaal. De officiële lezing wordt geloofd, ook al sijpelt er wel iets door over de waarheid. maar nee, het waren terroristen en de wereldwijde oorlog tegen terroristen was gerechtvaardigd zo ook de inval in Irak en het kapot maken van het midden oosten, Libië enz.

Er komt een punt bij de introductie van een officieel overheidsverhaal dat mensen niet meer weten hoe het eigenlijk begon. Of, beter gezegd, ze herinneren zich hoe het begon, maar niet de propaganda waarmee het begon.

De auteur J.C. Hopkins probeert te beschrijven wat er met mensen gebeurt wanneer ze worden blootgesteld aan (overheids) propaganda. Hij constateert dat mensen in een bepaalde staat verkeren waarin ze weten dat datgene wat ze geloven niet waar is. Niettemin worden ze gedwongen om het wel te geloven en dat doen ze dan ook, hoe ongelooflijk dat ook klinkt. De reden dat ze dat doen is omdat de gevolgen van het niet geloven veel erger zijn dan het geloven van iets waarvan ze weten dat het niet waar is. Want, als je het officiële verhaal in twijfel trekt, dan word je automatisch buitengesloten van de groep. In veel gevallen verlies je je vrienden, je inkomen, je status en soms word je zelfs bestraft voor het niet geloven van het officiële verhaal.

Als kuddedieren in paniek raken, dan zoeken ze automatisch het midden van de kudde op, want daar zijn ze minder een prooi voor roofdieren dan aan de buitenranden of zelfs buiten de groep. Hetzelfde primitieve instinct vinden we terug bij mensen.

Het is dan ook het doel van ieder officieel verhaal om dat soort kuddementaliteit te creëren. Niet om mensen te misleiden, maar beter gezegd, om ze in verwarring te brengen en hen te terroriseren tot het punt waarop ze terugvallen op hun primitieve instincten en nog slechts gedreven worden door existentiële angst. In die staat doen feiten en waarheid er niet toe.

Wanneer een officieel verhaal eenmaal dat punt heeft bereikt, is het onaantastbaar geworden voor feiten en waarheid. Het heeft geen feiten meer nodig om zich te kunnen rechtvaardigen. Het rechtvaardigt zichzelf door te bestaan. Met argumenten valt het niet door te prikken. Het in discussie gaan met hen die geloven in het officiële verhaal is zinloos. Zij die erin geloven weten dat het niet waar is, dat ze irrationeel zijn, maar het kan ze niets schelen.

Dit is nu het punt waarop we zijn beland met het coronaverhaal.

Ondanks het feit dat er iets is waarmee we worden aangevallen, is het niet heel veel meer dan de jaarlijkse griep die ook dodelijk om zich heen kan grijpen. Dit virus brengt schade toe en is grillig maar we reageren verkeerd: de zieke moet in quarantaine en niet de gezonde. En verder is duidelijk geworden dat relatief goedkope medicijnen helpen maar dat wordt niet goedgekeurd. Ook is duidelijk geworden dat de meeste mensen aan de beademing het niet of nauwelijks overleven en dat er “geknoeid” is met beademen. Klokkenluiders die dat willen vertellen doen dat anoniem. Ze zijn hun leven en werk niet zeker.

Volgens alle artsen en medische experts die het officiële verhaal volgen, hebben we hier te maken met een virus dat anders is dan met wat voor virus we dan ook eerder in de geschiedenis van de mensheid te maken hebben gehad. Het punt is dat de bevolking smeekt om het totalitarisme dat de machthebbers achter de schermen allang voor ogen hadden.

Ze eisen dat er een lockdown komt, dat ze worden opgesloten in hun eigen huizen, gedwongen worden om mondkapjes te dragen en anderhalve meter afstand te houden. Waarom dit alles zo is, zijn de meesten alweer vergeten.

Het internet is een Orwelliaans koor geworden van hysterische, schreeuwende, schijnheilige drammers die luidkeels eisen dat iedereen zich aan de voorschriften houdt. Grote techbedrijven en overheden censureren alle stemmen die protesteren tegen de gang van zaken. Wij bereiken nu zo langzamerhand een niveau van gefabriceerde massahysterie. Op facebook worden mensen genoemd die met teveel mensen in de tuin zitten enz., bij meld misdaad anoniem komen veel meer meldingen binnen over mensen die zich “niet aan de regels houden”. Men houdt elkaar nauwlettend in het oog. Net zoals met de War on Terror is er nu een wereldwijd corona verhaal, bedacht door machthebbers die hun agenda uitrollen die al lang gelden is ingezet.

Bij die agenda hoort het creëren van hongersnood ook daar zijn ze al druk mee bezig maar dat is een ander verhaal waar ik misschien nog op terug kom. tenzij de werkelijkheid mij in haalt. Dan hoeft het niet meer.

Jezus waarschuwde ons niet voor deze dingen zodat we in angst zouden leven. God wist dit allemaal van tevoren, Hij heeft de controle en Hij heeft een plan. Je hoeft niet in angst te leven als je begrijpt waar Jezus voor waarschuwde en wat het zoeken van het koninkrijk inhoudt. Ik leef ook niet met angst. Dat wil ik iedereen toewensen.

De waarheid maakt mensen van streek en dat kan ik goed begrijpen. Je begrijpt niet dat een ander zijn intelligentie gebruikt om kwaad te doen. Tot je begrijpt dat je in een valse wereld leeft, een die nu nog beheerst wordt door de satanisten

Helaas wil het grootste deel van de wereld niets te maken hebben met de God van de Bijbel of Zijn plan, en dus zullen ze het hoofd moeten bieden aan wat er allemaal zal komen.

We leven in een wereld waarin de mate van desinformatie en regelrechte leugen een dusdanige stand van zaken heeft bereikt dat we mogelijk voor het eerst de meerderheid van de westerse wereld hun eigen en omringende niveau van gezond verstand in twijfel beginnen te trekken. Het toenemende waanzinnige wantrouwen in alles wat “gezaghebbend” is, vermengd met het wanhopige ongeloof dat “iedereen er onmogelijk bij kan zijn!” schommelt langzaam velen heen en weer. Vraag alles is het nieuwe motto geworden, maar kunnen we die vragen beantwoorden?

Momenteel is het antwoord een volmondig nee. De zieke grap over het sociaal gedrag om iedereen tijdens een crisis geobsedeerd te laten raken met wc-papier, is een voorbeeld van hoeveel controle ze hebben over die” rode knop” met het label “begin initiatie van massale paniek niveau 4”.

Zoals Goebbels berucht zei:

“Als je een leugen groot genoeg vertelt en blijft herhalen, zullen mensen het uiteindelijk gaan geloven. De leugen kan alleen worden gehandhaafd zolang de staat de bevolking kan beschermen tegen de politieke, economische en / of militaire gevolgen van de leugen. Het wordt dus van vitaal belang dat de staat al zijn bevoegdheden gebruikt om afwijkende meningen te onderdrukken, want de waarheid is de doodsvijand van de leugen , en bijgevolg is de waarheid de grootste vijand van de staat [onder fascisme] . “

En hier bevinden we ons vandaag, aan de rand van het fascisme.

Lees dit van Robert F. Kennedy Jr. De waarheid over Anthony Fauci met Dr. Judy Mikovits.

één op één overgenomen en vertaald met Google translate.

Judy Mikovits is een van de meest volbrachte wetenschappers van haar generatie.

RFK, Jr .: Judy Mikovits is een van de meest talentvolle wetenschappers van haar generatie. Ze trad in 1980 in dienst bij de NIH als postdoctoraal onderzoeker in moleculaire virologie aan het National Cancer Institute. Dr. Mikovits begon een 20-jarige samenwerking met Frank Ruscetti, een pionier op het gebied van menselijke retrovirologie.

Ze hielp Dr. Russetti om het HIV-virus te isoleren in 1983 aan AIDS te koppelen . Haar NIH-baas Anthony Fauci stelde de publicatie van dat kritieke artikel zes maanden uit om zijn beschermeling Robert Gallo te laten repliceren, publiceren en krediet opeisen. Door de vertraging in de massale hiv-tests verspreidde aids zich over de hele wereld hielp Fauci promotie te winnen voor directeur NIAID.

In 2006 werd dr. Mikovits directeur van het Whittemore Peterson Institute for Neuro-Immune Disease samen met dr. Ruscetti op zoek naar de oorzaak van het chronisch vermoeidheidssyndroom, dat in de jaren tachtig plotseling een epidemie werd. De door mannen gedomineerde medische gemeenschap verwierp CVS als psychosomatische “yuppie-griep”, veroorzaakt door kwetsbare vrouwen die kraakten in zakelijke banen.

Dr. Mikovits ontdekte dat 67% van de getroffen vrouwen een virus droeg – het zogenaamde Xenotropic Murine Leukemia Related Virus – dat slechts 4% van de tijd bij gezonde vrouwen voorkwam. XMRV wordt ook geassocieerd met prostaat-, borst-, eierstokkanker, leukemie en multipel myeloom.

Veel vrouwen met XMRV kregen kinderen met autisme. In 2009 heeft Drs. Mikovits en Ruscetti publiceerden hun explosieve bevindingen in het tijdschrift Science. Maar de vraag bleef: hoe kwam XMRV bij mensen terecht? Andere onderzoekers koppelden de eerste uitbraak van CVS aan een poliovaccin dat aan artsen en verpleegkundigen werd gegeven en dat resulteerde in de “Epidemie van het Los Angeles County Hospital in 1934”.

Dat vaccin werd gekweekt op verpulverde muizenhersenen. Retrovirussen van dode dieren kunnen in cellijnen overleven en vaccins permanent besmetten. De onderzoeken van Dr. Mikovits suggereerden dat het XMRV-virus aanwezig was in de MMR-, Polio en Encefalitis-vaccins die aan Amerikaanse kinderen en soldaten werden gegeven.

Dr. Fauci beval Mikovits haar mond te houden. Toen ze weigerde, nam hij haar werkboeken en harde schijven illegaal in beslag, verdreef haar van overheidswerk en verbood haar zwarte NIH-beurzen te ontvangen die haar wetenschappelijke carrière beëindigden. XMRV blijft in Amerikaanse vaccins.

“Als ik een woord gebruik,” zei Humpty Dumpty nogal minachtend ,

“Het betekent precies wat ik ervoor kies om te betekenen – niet meer en niet minder.”

“De vraag is”, zei Alice, “of je woorden zoveel verschillende dingen kunt laten betekenen.”

“De vraag is,” zei Humpty Dumpty, “wat de baas moet zijn – dat is alles.” “ Through the Looking Glass “ van Lewis Carroll. ( deze schrijver was vrijmetselaar insider)

zie nadenkertje 01

zie nadenkertje 05

zie nadenkertje 09

zie nadenkertje 12

zie nadenkertje 14

zie over mij 3

zie Over ismen 12:

Tijdens de Bilderberg conferentie in Duitsland in 2005 zei Michael Rothschild: “Op het wereldtoneel gebeuren dingen niet bij toeval: iemand zórgt dat ze plaatsvinden. Laat ik iedereen uit de droom helpen. De wereldgebeurtenissen worden in scène gezet en geleid door de mensen die het geld in handen hebben. Dus hierbij een mededeling aan God: Wij gunnen u het plezier te denken dat u het heelal hebt geschapen, maar wat onze planeet betreft heeft Bilderberg aan u een simpele boodschap: bemoei u nergens mee, wij zorgen overal voor.”

https://chuckbaldwinlive.com/Articles/tabid/109/ID/4009/Trump-Fast-Tracking-Forced-Vaccinations.aspx
https://www.21cir.com/2020/05/the-truth-about-anthony-fauci-featuring-dr-judy-mikovits/