Over het systeem van onderdrukking

In het stuk over de schepping schreef ik over de parallel geschapen wereld van de demiurg. Ik gebruikte het beeld van de tak.

De satan wilde een wereld zoals de wereld van zijn Schepper. Hij wil aanbeden worden en hij wil macht. Zo kan hij zich voeden.

Hiertoe gebruikt hij de mens. Om de mens zo ver te krijgen dat zij hèm aanbidden en niet de Ware God moet hij de mens misleiden. Hiertoe heeft hij misleide mensen op aarde nodig. Mensen die hij veel macht en rijkdom geeft die voor hem fungeren als de poppenspelers die de mensheid bespelen en in hun macht houden. Deze mensen geloven in hun macht en houden de wereldbevolking in een ijzeren greep. Veel mensen kennen dit systeem als de macht van de Cabal of van de Illuminatie enz. Ook kun je gehoord hebben van de term de matrix. Dit is een totalitair controlesysteem dat de mensheid onderdrukt en gevangen houdt. Dit controlesysteem gaat veel verder dan de controle via het financiële systeem, het juridische systeem, het feodale systeem, en de media. De mens wordt bespeeld en beïnvloed door alle mogelijke manipulatie waardoor de vrije wil van de mens enorm beknot wordt.

Als je je bewust wordt van het systeem zie je steeds meer zaken die niet kloppen. Je gaat wakker worden. Het onderkennen van de destructieve kracht, is het begin van de ontsnapping daar uit.

Daarbij ga je ontdekken dat de kracht van de “Matrix” enorm groot is maar ook dat alles in het universum een tegenkracht oproept. Ook bij jou. Hoe meer je de eigen kracht toestaat te groeien hoe makkelijker het wordt het systeem te doorzien en er niet meer aan mee te willen doen.

Je gaat ook zien dat de poppenspelers het steeds moeilijker krijgen en zich in steeds meer bochten moeten wringen om hun macht te behouden. D.w.z. dat de satan/de demiurg het dus steeds moeilijker krijgt en steeds wilder om zich heen gaat slaan.

Veel mensen denken dat ze er zijn als ze “uit de matrix” stappen. Ze zien alleen het wereldse systeem. Je zult begrijpen dat het daarbij voor mij niet ophoudt. Want ik zie achter het wereldse systeem de wereld van de demiurg. Maar mensen die niet in God geloven houden hier op. Ik ga verder. Uit de woorden bij “Welkom” kun je afleiden dat na twijfel, scepsis en ongeloof het geloven bij mij is gegroeid en dat daarna een “weten” kwam. Het huis is af maar het werk nog niet.

Uit de matrix naar een nieuwe wereld is een hele stap. Ik heb veel gelezen en ik snap dat veel mensen daar geen tijd voor hebben. Omdat ik al heel lang ziek ben, had ik die tijd. Daarom probeer ik mijn kennis en weten op een zo makkelijk mogelijke manier te verspreiden. Ik doe dat om niet. Wat ik kreeg, geef ik door.

Veel mensen die uit het systeem ontsnappen, willen niets meer met wereldse zaken te maken hebben. Zij zoeken alleen het licht. Daarin schuilt een groot gevaar. De verleiding is groot om alleen het licht te zien en dat kan zomaar het luciferiaanse licht zijn! Je weet dat er in onze wereld alles uit dualiteit bestaat. Er is geen licht zonder donker, geen wit zonder zwart. Ook in ons zelf zitten lichte en donkere kanten. Dat (h)erkennen houd je alert zodat je niet in de verleiding komt om te kiezen voor het “verkeerde” licht. Bedenk weer: alles wat te mooi is om waar te zijn, is het ook. Bedenk ook dat je alert moet zijn als er geld gevraagd wordt. God gaf om niet, hou dat goed in de gaten.

Hoe ziek, zwak of eenzaam je ook bent: in jou schuilt toch een grote kracht. Dat is je zielevonk, je Godsvonk. Die vonk voeden geeft je steeds meer kracht en kennis en weten. Wees alert dat de tegenkrachten hun best doen om je te ondermijnen. Maar bang hoef je niet meer te zijn als je je angst hebt overwonnen.

2 Korintiërs4