Over de Nefilim 5

over genomen van Wim Jongman http://www.wimjongman.nl/

NEFILIM EN DE POPCULTUUR

11 oktober 2017 Door Begin en Einde.

De popcultuur promoot gevallen engelen en Nefilim als helden en redders van de mensheid

Veel christenen zijn hier niet van op de hoogte, maar er is tegenwoordig een enorme hoeveelheid boeken, tv-programma’s, films en video-games op de markt, die gaan over Nefilim: zonen Gods die een relatie aangaan met menselijke vrouwen. Niet om ervan te leren, zoals in Genesis 6, maar als entertainment. En bijna altijd zonder bijbelse boodschap over de verlossing van de mensheid, de geslachtslijn van de Messias en Gods plan om de mensheid te beschermen tegen het kwaad van gevallen engelen en hun nakomelingen, de Nefilim. In plaats daarvan wordt Gods Woord verdraaid en worden de grootste vijanden van de mensheid afgeschilderd als helden, als intelligente, aantrekkelijke wezens met goede bedoelingen. De enorme populariteit van dit bedrieglijke entertainment is er nog maar één voorbeeld van, hoe ver onze samenleving is afgedwaald van de Bijbel en het geloof in Jezus Christus.

NEFILIM ROMANS: ROMANCES MET KINDEREN VAN GEVALLEN ENGELEN

Er bestaat een populair genre van romantische lektuur gebaseerd op het verhaal van de Nefilim in Genesis 6

De laatste jaren zien we een explosie van fictieve romans met Nefilim als centrale personages. Het merendeel van deze boeken beschrijft een romantische relatie tussen menselijke vrouwen en gevallen engelen, demonen of Nefilim. De auteurs baseren hun ideeën op het bijbelse verslag in Genesis 6: “ En het gebeurde, toen de mensen zich op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen en er dochters bij hen geboren werden, dat Gods zonen de dochters van de mensen zagen dat zij mooi waren, en zij namen zich vrouwen uit allen die zij uitgekozen hadden. Toen zei de HEER: Mijn Geest zal niet voor eeuwig met de mens twisten, omdat ook hij vlees is, maar zijn dagen zullen honderdtwintig jaar zijn. In die dagen, en ook daarna, waren er reuzen op de aarde, toen Gods zonen bij de dochters van de mensen waren gekomen en die kinderen voor hen baarden; dit zijn de geweldenaars van oude tijden af, mannen van naam. En de HEER zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was, en dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. Toen kreeg de HEER er berouw over dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het bedroefde Hem in Zijn hart.” – Genesis 6:1-6.

De zondige gemeenschap tussen gevallen engelen en menselijke vrouwen leidde tot een ongekende catastrofe voor de mensheid. De reuzen, hybride wezens, waren boze geweldenaars die hun bovennatuurlijke kracht en strijdlust inzetten om de wereld in chaos en geweld te storten. Door hun vermenging met de mens stond het menselijke DNA op het punt te worden ontheiligd. Daarmee kwam ook de geboorte in gevaar van de voorzegde Messias, die op een dag zou komen om Satan te verslaan en de mensheid te verlossen. (We bespreken dit in het artikel Bloedlijnen van de Nefilim – Een bijbelse Studie).

Vinden we dit echter terug in de Nefilim romans? Totaal niet! We noemen enkele voorbeelden:

AFTER THE FALL (NA DE VAL)

In After The Fall wordt een aartsengel verleid door een mens

In deze roman ziet een ‘vrouwelijke’ gevallen aartsengel hoe haar seksuele relatie met een man wordt bedreigd

”Er is een Spaans spreekwoord dat zegt: ‘Uit doorn en pijn wordt een bloem geboren’. Naomi Duran had nooit echt begrepen wat dat betekende, tot ze een aartsengel werd. Toen ze eindelijk met de liefde van haar leven was herenigd, dacht Naomi dat ze eeuwige liefde en geluk in de hemel had gevonden. Maar met de opstandige Lash aan haar zijde komt ze erachter dat het leven als aartsengel helemaal niet zo gemakkelijk is. Als er geheimen uit het verleden aan het licht komen, gemoederen oplaaien en broeders tegen elkaar komen te staan, worden Naomi en Lash geconfronteerd met de grootste bedreiging van hun relatie: zij moeten kiezen tussen liefde, gezin en plicht. Zal dit gezin van gebroken engelen de fouten uit het verleden kunnen vergeven, of blijven zij deze doorn in hun hart met zich meedragen en zal hun gezin uit elkaar vallen?”

THE FIRE WITHIN (HET VUUR BINNENIN)– uit de serie The Nephilim, deel 2

“Als privédetective Elizabeth Rand een moord in de sneeuw ziet gebeuren, is ze in voor de zaak van haar leven. Er worden mensen vermoord door mysterieuze wezens en Elizabeth wordt ingehuurd om een van deze moorden te onderzoeken. Dat betekent werken met een van de meest sexy detectives van de stad: Dante Zucco.

Als Nefilim -nakomeling van een mens en een engel- jaagt Dante al jaren op demonen die bekend staan onder de naam Semyaza… en alles wijst erop dat Beths zaak daarmee te maken heeft. Hij kan de aanwezigheid van Sem ruiken, maar zij niet en ze weigert te geloven dat ze er in feite al tot haar nek in zit. Hoe kwaad ze hem dikwijls ook maakt, hij kan haar niet aan haar lot overlaten; als zij sterft, zou ze een stukje van zijn hart met zich meenemen.

Dante is te luidruchtig, te eigenwijs en te heftig in alles, en toch kan Beth hem niet weerstaan… al zou dat wel eens dodelijk kunnen zijn. Dante vermoedt dat de Sem –letterlijk- op zijn bloed uit zijn en dit betekent dat iedereen van wie hij houdt ook gevaar lopen. Als de Sem erachter komen dat zij door Beth te doden hem pijn kunnen doen, zal het al zijn innerlijke vuur vergen om haar te beschermen.”

In dit boek worden Nefilim voorgesteld als helden die strijden tegen demonen om de mensheid te beschermen. Het is opvallend dat de demonen ‘Sem’ worden genoemd. In de Bijbel is Sem de zoon van Noach, de trouwe aartsvader die door God werd uitgekozen om na de zondvloed een nieuw begin te maken met de mensheid. Via de geslachtslijn van Sem werd de Messias geboren. In deze fictie echter zijn de Sem boosaardige demonen.

IMMORTAL REBORN – ARIANNA’S CHOICE (ONSTERFELIJK HERBOREN – ARIANNAS KEUZE) Uit de serie: Children of Angels (Kinderen van Engelen) deel 1

Ariannas Keuze

“Als kind merkte Alexandria Groaban al dat ze heel anders was dan andere kinderen en volwassenen. Zij zag en hoorde dingen die geen kind ooit zou mogen zien. Ze wist van details en mensen uit het verre verleden, ze kon stemmen horen en deze in dezelfde taal herhalen als waarin ze waren gesproken, in scènes die zich afspeelden voor haar jonge beïnvloedbare ogen.

Na een ontmoeting met iemand van wie ze dacht dat het haar beschermengel was, kreeg Alexandria tijdelijk rust, om te kunnen ervaren hoe het is om een normaal leven te leiden. Op 21-jarige leeftijd echter, wanneer Alexandria met Kerstmis terugkeert naar het kleine landgoed van haar familie, net buiten Oxford (Engeland), merkt ze op een onprettige manier dat er aan deze genadevolle periode een abrupt en wreed einde is gekomen.

Nu staat ze, tegen wil en dank, aan de rand van een steile afgrond, een situatie die haar dwingt in actie te komen en een wereld te betreden waarvan ze het bestaan niet had kunnen vermoeden. Om erachter te kunnen komen wie en wat zij werkelijk is, zal Alexandria zich moeten begeven in een strijd die al duizenden jaren wordt gevoerd door wezens die voor het eerst in Genesis werden beschreven, en zal zij moeten omarmen wat al sinds haar prille jeugd in haar sluimert”.

INSTRUMENTS OF THE ANGELS (Hallows & Nephilim: Waters Dark And Deep #1) – INSTRUMENTEN VAN ENGELEN (Uit de serie Hallows en Nefilim: Donkere en diepe wateren, deel 1)

Instrumenten van engelen

“Brie van Rossum is nog herstellende van de dood van haar moeder, als ze ontdekt dat ze een Hallow is, een nakomeling van een mens en een aartsengel.

Ze is echter niet zomaar een Hallow – ze is een van de laatste dochters van Michael, net als haar moeder Milena. En nu weet ze niet, wie van haar nieuwe bovennatuurlijke kennissen ze kan vertrouwen.

Terwijl de sluier over de bovennatuurlijke wereld wordt weggetrokken merkt ze dat ze niet alleen Milenas krachten heeft geërfd, maar ook haar vijanden. En omdat Milenas bescherming steeds meer afneemt komen die vijanden nu op haar af, om de Michaels dochters voorgoed uit te roeien.

Zonder ervaring en onzeker van zichzelf moet zij door de geheimen en halve waarheden van haar moeder een weg zoeken om haar eigen identiteit geheim te kunnen houden, haar bondgenoten te verenigen, en vooral, in leven te blijven.

Een gebroken gezin, een dodelijk geheim en een onmogelijke romance…. Instruments of the Angels is het eerste boek in de serie Waters Dark and Deep, een urban-fantasy reeks voor jong-volwassenen door Monica Leonelle (aanbevolen voor tieners 14+)”.

In de Bijbel is Michaël de aartsengel die strijdt voor Israël. Tijdens de grote verdrukking in de eindtijd zal hij oorlog voeren tegen Satan en diens gevallen engelen, en hen tenslotte voorgoed uit de hemel verdrijven:

Toen brak er oorlog uit in de hemel: Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak, ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Maar zij waren niet sterk genoeg, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van Zijn Christus, want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen.” – Openbaring 12:7-10.

Het boek Instrumenten van engelen, verdraait wat de Bijbel leert, door Michaël voor te stellen als een van de rebellerende engelen in Genesis 6, een gevallen engel die talrijke kinderen bij menselijke vrouwen verwekt (waarbij details niet worden geschuwd, vandaar de classificatie “tiener 14+”).

THE TEMPTING: SEDUCING THE NEPHILIM – DE VERLOKKING: HET VERLEIDEN VAN NEFILIM

De verlokking: het verleiden van Nefilim

Eve Dowling had het Thibodaux Ziekenhuis verlaten en nooit meer achterom gekeken. Ze wilde ook niet achterom kijken…. nooit meer. Zij en haar zoon Philip waren, samen met Eve’s verloofde Beau Le Masters, gaan wonen in een vleugel van het Gregiore Estate landhuis; ze zagen eruit als een volmaakt gelukkig gezin.

Leefde Eve in een droom? Ze had het op sommige dagen moeilijker dan anders, als ze niet kon loskomen van de duistere angst, die doorsijpelde in haar slaap en die haar dromen veranderde in nachtmerries. Daarin werd ze overweldigd door een onaards wezen, waarvan ze steeds meer begon te geloven dat het een Nefilim was. De verschrikkingen waren elke nacht anders en toch ook weer hetzelfde: gebroken beelden, flitsen van gebeurtenissen, mensen, plaatsen, puzzelstukjes die niet in elkaar leken te passen.

Dit is een emotioneel verhaal over een liefde die wordt bedreigd door schepsels, die in oude teksten worden omschreven als Nefilim of “gevallen zonen van God”. Zou Beau Le Masters zelf een Nefilim zijn? Zal Eva de kracht hebben het kwaad, dat haar en haar zoon Philip omringt, te verslaan? Zal ware liefde puur kwaad kunnen overwinnen? Zal zij weerstand kunnen bieden tegen de Nefilim? Dit alles wordt onthuld in De Verlokking!

In al deze boeken worden de Nefilim geromantiseerd en geportretteerd als heldhaftig en onweerstaanbaar aantrekkelijk. Ondanks enkele verwijzingen naar Genesis valt er in deze boeken geen enkele waarheid te ontdekken, zoals die wordt beschreven in het Oude Testament.

“Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht, en licht als duisternis; die bitter voorstellen als zoet en zoet als bitter. Wee hun die in hun eigen oog wijs zijn en naar hun eigen mening verstandig.” (Jesaja 5:20-21). Welke geest inspireert deze schrijvers ertoe de Schrift te verdraaien, rebellie te promoten en God te smaden?

DE BIJBELSE WAARHEID OVER DE GEVALLEN ENGELEN DIE ZONDIGDEN MET MENSELIJKE VROUWEN.

De Bijbelse waarheid: het was de gevallen engelen in Genesis 6 bijna gelukt het menselijk ras te vernietigen

Het Boek Judas in het Nieuwe Testament vertelt over het lot van de gevallen engelen die zich vermengden met menselijke vrouwen die kinderen van hen droegen:

En de engelen die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard, maar hun eigen woonplaats verlaten hebben, heeft Hij voor het oordeel van de grote dag met eeuwige boeien in de duisternis in verzekerde bewaring gesteld.” – Judas 1:6-7.

De gevallen zonen van God uit Genesis 6 waren in het echt helemaal niet romantisch, heldhaftig en rechtvaardig, zoals ze hier worden geportretteerd. Integendeel, ze waren intens slecht en werden onmiddellijk gestraft: ze werden in de afgrond gegooid, waar zij opgesloten blijven tot aan de grote verdrukking in de eindtijd.

Want als God de engelen die gezondigd hebben, niet gespaard heeft, maar hen in de hel geworpen en overgegeven heeft aan de ketenen van de duisternis om tot het oordeel bewaard te worden; en als God de oude wereld niet gespaard heeft, maar het achttal van Noach, de prediker van de gerechtigheid, bewaard heeft, toen Hij de zondvloed over de wereld van de goddelozen bracht; en als God de steden Sodom en Gomorra tot as verbrand en tot de vernietiging veroordeeld heeft en tot een voorbeeld gesteld heeft voor hen die goddeloos zouden leven.” – 2 Petrus 2:4-6.

Opnieuw bevestigt de Schrift dat de zondige engelen “in de afgrond zijn neergeworpen” als oordeel voor hun verboden relaties met menselijke vrouwen. En dat de wereld zelf ook “niet gespaard is gebleven” vanwege de verdorvenheid die de gevallen engelen en de Nefilim reuzen uit Genesis 6 meebrachten. Door het bijbelse verslag te verdraaien brengen deze fictieve Nefilim-boeken mensen die niet bekend zijn met de Bijbel daar nog verder vanaf. En in een aantal gevallen kunnen deze boeken zelfs een ontvankelijkheid voor de antichrist teweegbrengen.

DE NEFILIM ALS ONZE VERLOSSERS?

De romanserie ‘De gevallenen’ stond aan het begin van het fictie-genre over Nefilim

DE SERIE ‘THE FALLEN’ (DE GEVALLENEN)

In 2006 bracht de TV zender ABC Family Channel (later bekend als Freeform) Fallen uit, een mini-serie over een tienerjongen die erachter komt dat hij een Nefilim is en tevens redder van de wereld. Het boek is vrijelijk ontleend aan het Boek van Henoch (een boek dat werd geschreven tussen het oude en het nieuwe testament, maar dat geen deel uitmaakt van de bijbelse canon en niet werd geschreven door de Henoch uit de Bijbel). Veel van de engelen die in Fallen voorkomen zijn genoemd naar personages uit het Boek van Henoch. De serie is gebaseerd op een roman met dezelfde titel, die het “Nefilim fictie genre” danig in populariteit heeft doen toenemen.

Hier volgt een samenvatting van de inhoud:

Op Aaron Corbetts 18e verjaardag begint hij vreemde vaardigheden te vertonen, zoals het vermogen met zijn hond en andere dieren te praten. Ieruit blijkt dat hij een Nefilim is, een nakomeling van een mens en een engel. Nu moet Aaron zichzelf en zijn familie verdedigen tegen de Machten, strijdengelen die naar de aarde zijn gestuurd om de Nefilim”gruwel” te elimineren. Tegelijkertijd moet hij ook een manier zien te vinden om een normaal leven te leiden. Hij is bevriend geraakt met Ezechiël, een excentrieke maar goedhartige gevallen engel, en met de voormalige leider van de Machten, aartsengel Camael.

Dan wordt geopenbaard dat Aäron de geprofeteerde verlosser is, een Nefilim met het vermogen de gevallen engelen te “verlossen” en hen terug te laten keren naar de hemel. Na een strijd met de Machten, waarbij Ezechiël lijkt te sterven, verlaat Aaron zijn adoptiegezin en sluit zich aan bij Camael teneinde zijn lotsbestemming te vervullen.”

Dus in plaats van een vijand van de mensheid wordt hoofdpersoon Aaron neergezet als “de verlosser”, de Messias die gevallen engelen redt en hen terugbrengt naar de hemel; vermoedelijk zijn hun zonden vergeven.

In 2 Timotheüs lezen we over Jezus Christus het volgende:

Want dit is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Zaligmaker, die wil dat alle mensen behouden worden en tot kennis van de waarheid komen. Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. Hij heeft Zichzelf gegeven als losprijs voor allen. Dit is het getuigenis op de door God bestemde tijd”. 1 Timotheüs 2:3-6.

Alleen Jezus Christus is “bemiddelaar” voor de mensheid. Verlossing kan alleen komen door de Heer. De Bijbel is er heel duidelijk over dat God Zelf onze Verlosser is:

Onze Verlosser, de HEER van de legermachten is Zijn Naam, de Heilige van Israël.” – Jesaja 47:4.

Zo zegt de HEER, uw Verlosser, Uw Formeerder van de moederschoot af: Ik ben de HEER, die alles doet: die de hemel uitspant, Ik alleen, die de aarde uitspreidt door Mijzelf; die de tekenen van hen die leugens verzinnen verbreekt, die de waarzeggers waanzinnig maakt; die de wijzen doet terugdeinzen, die hun kennis tot dwaasheid maakt.” – Jesaja 44:24-25.

Nog verbluffender is het feit dat Aärons zoektocht hem brengt bij de “Lichtbrenger”, de boosdoener die uiteindelijk natuurlijk Satan blijkt te zijn. Lucifer wil dat Aäron hem “vrijkoopt” zodat hij kan terugkeren naar de hemel. Bij hun laatste ontmoeting komt Aaron erachter dat hij in feite de zoon van de duivel is. Aaron is in wezen de Antichrist – toch wordt hij in deze serie neergezet als de held. Het is bepaald niet verrassend dat Jezus Christus nergens in het verhaal wordt genoemd. De Bijbel zegt over dit soort misleiding:

Maar ik vrees dat, zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden, weg van de eenvoud die in Christus is. Want als er iemand komt die een andere Jezus predikt, die wij niet gepredikt hebben, of als u een andere geest ontvangt dan die u ontvangen hebt, of een ander evangelie, dat u niet aangenomen hebt, dan verdraagt u dat best.” – 2 Korintiërs 11:3-4.

Zoals begin en einde het al jaren uitlegt, gebruikt Satan entertainment via de media, met als doel het denken van ongelovigen stapje voor stapje te vergiftigen en blind te maken voor het licht van het Evangelie. Met de serie Fallen (gericht op voor kinderen en jongeren) neemt dat bedrog tot het uiterste toe doordat de antichrist als held wordt gebracht.

THE MORTAL INSTRUMENTS: CITY OF BONES (DE STERFELIJKE INSTRUMENTEN: STAD VAN BEENDEREN) – Misleiding door Nefilim

The Mortal Instruments verbeeldt Nefilim als coole helden die zich bezighouden met het occulte

Een soortgelijke voorstelling van Nefilim als redders zien we in de zeer populaire boeken- en filmserie The Mortal Instruments. In ons artikel over deze film bespraken we al dat het gaat over een jonge vrouw die erachter komt dat ze zowel Nefilim als voorzegde redder is:

“Als de vijftienjarige Clary Fray op weg is naar Club Pandemonium in New York City, weet ze niet dat ze daar getuige zal zijn van een moord – laat staan van een moord gepleegd door drie tieners die vreemde tatoeages en bizarre wapens dragen. Dan verdwijnt het dode lichaam in het niets. Kun je de politie alarmeren als de moordenaars voor alle anderen onzichtbaar zijn en niets erop wijst dat er een jongen is omgekomen. Of… was het eigenlijk wel een jongen?

Even geschrokken als Clary is, wanneer ze beseft dat zij dingen ziet die anderen niet zien, zijn de moordenaars wanneer ze beseffen dat Clary hen kan zien. Zij zijn Shadowhunters (Schaduwjagers; red.), een geheime stam Nefilim-strijders met als missie de aarde te ontdoen van demonen. Het is Clary’s eerste ontmoeting met de Shadowhunters – en met Jace Wayland, een Shadowhunter met het uiterlijk van een engel en het gedrag van een hork. Binnen 24 uur verdwijnt Clary’s moeder, wordt Clary zelf aangevallen door een demon waarbij zij bijna het leven laat. Al snel wordt ze meegezogen, Jace’s wereld in.”

De verdraaiingen van de Bijbel en de godslastering zijn stuitend. De film verwijst naar Genesis, maar promoot ook hekserij en zelfs op subtiele wijze het merkteken van het Beest. Op de achterflap staat nota bene dat een gevallen engel met de naam Raziel zijn bloed heeft vergoten om engelen en mensen te redden, zonder enige verwijzing naar de Zoon van God, Jezus Christus.

Ook de Science-fiction TV-serie Dominion gaat over een jongeman die erachter komt dat hij een Nefilim is, over wie geprofeteerd was dat hij de gevallen engelen zou verlossen en de wereld zou redden.

In de openingsshot ziet de kijker, terwijl de voice-over spreekt over God, op het scherm een oog. (In het occulte is het Alziende Oog een verwijzing naar Lucifer.) Alle afleveringen hebben als thema dat God de mensheid heeft verlaten, ofwel omdat hij boos is op de wereld, ofwel omdat hij afstandelijk is en niet geïnteresseerd. En opnieuw wordt de Heer Jezus Christus nergens genoemd, waardoor de nietsvermoedende kijker onwetend blijft over het evangelie.

VIDEO SPELLEN MET NEFILIM REUZEN ALS HELDEN

Dante, de Nefilim held uit de serie Devil May Cry deel 5; dit spel doet nauwelijks moeite het satanische thema te verhullen

Ook in Devil May Cry 5, een populaire aflevering uit de Devil May Cry-reeks, wordt het idee naar voren gebracht van een Nefilim als redder.

Zelfs reclamespots maken duidelijk dat Hollywood dit thema zeer goed heeft begrepen:

AXE RECLAME PROMOOT GEVALLEN ENGELEN EN DE REUZEN IN GENESIS 6

Welke geest inspireerde deze commercial?

PAS OP VOOR BEDROG IN DE EINDTIJD

De cover van het rollenspel Nefilim Final Judgment

De Heer Jezus waarschuwde ons er al voor dat één van de tekenen van de eindtijd zou zijn: ongekende misleiding.

Toen Hij op de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar Hem toe, toen zij alleen waren, en zeiden: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van Uw komst en van de voleinding van de wereld? En Jezus antwoordde hen: Pas op dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden.” – Matteüs 24,3-5.

De wereld wordt erop voorbereid om een valse Messias te omarmen, iemand die zich voordoet als de ware Christus, maar in feite een bedrieger is. De apostel Paulus noemt dit de “krachtige dwaling” of “grote misleiding”

Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heer zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst; hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen, en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven, opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid.” – 2 Tessalonicenzen 2:7-12.

De antichrist zal de wereld voor zich winnen door de kracht van zijn “bedrieglijke tekenen en wonderen”. Zijn wonderbaarlijke kracht zal hem helpen de wereld te misleiden en te doen geloven dat hij een god is. Nu al zien we hoe de popcultuur zaden verspreidt van deze boodschap, waarin wordt beweerd dat gevallen engelen, satan en zelfs de antichrist niet alleen vergeven kunnen worden, maar zelfs de verlosser zullen blijken. Laat u niet misleiden.

STEL UW VERTROUWEN OP DE WARE VERLOSSER

Laat je niet misleiden; er woedt een strijd over het lot van je ziel

“Want God heeft Zijn Zoon niet naar de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.” – Johannes 3:17.

In de Bijbel lezen we steeds opnieuw dat God Israël en de hele wereld er voortdurend aan herinnert dat Hij alleen de echte Verlosser is. God is de enige die zonden kan vergeven. God is de enige die de zonden van de mens rechtmatig kon afkopen, door de dood van Jezus Christus. En God is de enige die eeuwig leven kan geven, door de kracht van de opstanding van Jezus Christus. Het moderne populaire Nefilim-genre maakt nergens melding van zonde of het werk van Christus. Dat is geen toeval. De Bijbel zegt er dit over:

“Maar in het geval dat ons Evangelie nog bedekt is, dan is het bedekt in hen die verloren gaan. Van hen, de ongelovigen, geldt dat de god van deze eeuw hun gedachten heeft verblind, opdat de verlichting met het Evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is, hen niet zou bestralen.”. – 2 Korintiërs 4:3-4.

Als je geen christen bent, laat je dan niet verblinden door de aangepaste geestelijke boodschap van de huidige entertainment-cultuur, waarin Jezus Christus verloochend en de Bijbel verdraaid wordt. Kijk wat de Bijbel werkelijk zegt en besef dat je vergeving kunt ontvangen van de ware Verlosser, Jezus Christus. Totaal anders dan de Nefilim, de duivel of welke gevallen engel ook, heeft Christus zijn liefde voor de mensheid bewezen door zich vrijwillig aan het kruis te laten slaan. Leg daar je vertrouwen in. En als je christen bent: blijf het evangelie en het ware verhaal van onze dierbare Verlosser doorgeven. Je bevindt je in de frontlinie van de strijd tegen de misleiding van de wereld.

Bron: The Nefilim And Pop Culture – Books, TV Shows And Movies Promote Nefilim Deception | Beginning And End

https://www.wimjongman.nl/nieuws/2019/bloedlijnen/bloedlijnen-nefilim-5.html