Over vaccinatie

één op één overgenomen en vertaald met google translate maar niet aangepast

Ik had nooit gedacht dat ik hierover ook zou moeten nadenken.

Toen ik zag dat mensen die een griepprik haalden, ziek werden van de prik en daarna alsnog ook gewoon griep kregen, besloot ik nooit een griepprik te halen. Ik heb mijn huisarts verzocht mij uit het systeem te halen en me niet meer op te roepen.

Nu blijkt dat veel mensen die in Noord Italië ziek worden van het corona virus juist die mensen zijn die een griepprik hebben gehad, moet ik er wel meer over nadenken. Het is trouwens opvallend dat veel zorgmedewerkers geen griepprik halen.

Ik heb gewoon alle kinderziekten gehad, dat gold als goed omdat dat je immuumsysteem versterkte.

De enige vaccinaties die ik heb gehad, waren die voor polio omdat dat hevig opkwam in de jaren ’50 en er daarna al snel een vaccin kwam. Nu zet ik mijn vraagtekens daarbij. Ik ben mijn hele leven al ziek en heb mijn hele leven al pijn aan de linkerkant van mijn lichaam. Vooral mijn linkerarm. Ik kreeg in die tijd ook een ernstig ongeluk. Ik begin daar nu steeds meer anders tegen aan te kijken. Er zijn veel meer getuigenissen van ouders. Veel viel vroeger niet op. Nu zijn ouders alerter. Maar ook autoriteiten zijn oplettender na een polio schandaal in India en op de Filipijnnen. Nog steeds slaagt men erin alles af te doen als “hysterie” en gewone artsen willen dit allemaal niet weten. Hen is immers anders geleerd?

Ik zal nooit antwoorden krijgen op mijn vragen. Maar vraagtekens zet ik wel.

En de giftige snelheid waarmee Gates nu komt met vaccins voor corona moet toch op z’n minst wat mensen wakker maken.

NB ik ben zeer ernstig ziek geweest en langdurig opgenomen geweest in een universitair ziekenhuis. Ik heb daar allelei test ondergaan.

Ik was erg ziek en een neuroloog zei tussen neus en lippen door dat het onbegrijpelijk was dat ik de HBS had gedaan en daarna een baan en een studie had kunnen combineren. Met zo’n ziekte kun je niet funcioneren. Dat kon ik dus achteraf ook niet. Doorzettingsvemogen en intelligentie kunnen lang helpen totdat het lichaam is opgebrand.

De discussie over vaccins moet gevoerd maar wordt onderdrukt en er wordt een psychologische oorlogsvoering gevoerd tegen de mensheid. En dat niet alleen: ook een bacteriologische oorlog is nu gaande. De wereld wordt geregeerd door satanische machten die de mens wil reduceren tot slaaf en die “overtollige”mensen wil “opruimen”.

De meeste leiders ( zo niet alle) zijn vrijmetselaars. Ze worden gestuurd door grote machten boven hen. Zij zijn volkomen in de greep van de “Pharmacie” en die zijn weer in de greep van “Washington”, “Rome” en “Jeruzalem”. En uiteindelijk komt het allemaal daarvandaan.

Dit oude boek had bij een breed publiek bekend moet worden maar dat is niet gebeurd. Als “zij” iets niet willen dat werken “zij” dat tegen. En nu we bijna in een totalitaire wereld zijn beland, zal het binnen niet al te lange tijd niet meer mogelijk zijn vaccinatie ter discussie te stellen. De makke schapen gaan naar de slachtbank.

Een deel uit de: ( geen aangepaste vertaling)

DE VERGIFTE NAALD

Onderdrukte feiten over vaccinatie

door

Eleanor McBean 1957

Het doel van dit boek is om een werkreferentie te bieden van verschillende verklaringen met betrekking tot vaccinatie en niet om een “genezing” van een specifieke ziekte bij een specifiek individu te bieden.

Vooropgezette meningen over vaccinatie zullen niet van de ene op de andere dag worden gewijzigd, noch door het lezen van een enkel boek. Hierin zijn de meningen van veel grote wetenschappers en artsen (van veel scholen). Velen hebben een leven lang onderzoek gedaan – met vallen en opstaan voordat ze hun uitspraken deden. De lezer heeft het voorrecht om de verklaringen te accepteren of te weigeren na zorgvuldig overleg.

We denken dus dat dit boek niet als een gevaarlijk boek voor de leek moet worden beschouwd, maar als een tot nadenken stemmende verhandeling.

De uitgever.

VOORWOORD

De afgelopen 2000 jaar hebben artsen de verkeerde kant opgekeken voor het genezen van ziekten. Hun erger dan nutteloze praktijk van het doden van ziektekiemen met gifmedicijnen heeft nooit – en kan nooit – het probleem van de ziekte oplossen.

Tijdens de donkere middeleeuwen, vóór de introductie van verbeterde voeding en sanitaire voorzieningen, werd de wereld met tussenpozen bezocht met epidemieën van pokken. De oorzaak werd hardnekkig genegeerd en de zaden voor meer ziekten werden gezaaid toen vaccinatie populair werd gemaakt. Deze infusie van gif dat in de bloedbaan van de massa werd geïnjecteerd, diende in sommige gevallen alleen maar om de ziekte te intensiveren, bij andere de symptomen te onderdrukken en bij weer andere nieuwe en ernstigere ziekten te veroorzaken. Dus met het verstrijken van de jaren hebben we dit verkeerd geboren kind gezien onwetendheid groeit uit tot een Frankenstein-monster van immense proporties dat meedogenloos naar voren beweegt en de menigten die zijn pad verdringen onder de voet knarst.

Door de dodelijke kracht van deze vergiftigde naald zijn de eenvoudige zymotische (besmettelijke) ziekten van het verleden overgegaan in de verschrikkingen van het heden – onze angstaanjagende en groeiende reeks van ‘dodelijke ziekten’. Veel van deze vreemde ‘mysterieziekten’ die de hele medische wereld in de war brengen, zijn de smerige producten van vaccinvergiften die de chemische balans van het lichaam verstoren en het normale functioneren verstoren.

Al deze medisch gemaakte gruweldaden zijn veel erger dan pokken of een van de andere uitbarstingsziekten die de natuur biedt om het opgehoopte gifafval uit het misbruikte lichaam te verdrijven. Deze inmenging in de evenwichtige economie van de natuur heeft de problemen die de wetenschap niet kan beheersen, vermenigvuldigd.

Onze ergste epidemieën nu zijn epidemieën van vaccinatie waarin meer mensen per jaar worden gedood door “vaccinatie ziektes” dan door de ziekten die de vaccinaties werden verondersteld te bestrijden.

Volledige vrijheid van ziekte kan nauwelijks worden gevonden, behalve op afgelegen eilanden of geïsoleerde gemeenschappen die niet zijn binnengevallen door medisch onheil en gecommercialiseerde producten. Moet onze trotse beschaving worden vernederd, verdorven en vernietigd door haar eigen uitvindingen die zijn ontworpen voor zelfzuchtige winst en uitbuiting van het ras?

Vaccinatie, in plaats van de beloofde zegen voor de wereld, is een vloek van zo’n ingrijpende verwoesting gebleken dat het meer dood en ziekte heeft veroorzaakt dan oorlog, pestilentie en pest samen. Er is geen plaag (met de mogelijke uitzondering van atoomstraling) die destructiever is voor de gezondheid van onze natie dan dit monument van menselijke misleiding – deze moordenaar van de onschuldigen – deze kreupele van lichaam en hersenen – DE VERGIFTIGE NAALD.

Eleanor McBean

HOOFDSTUK I

DE VERGIFTIGDE NAALD

‘De waarheid draagt geen masker, zoekt noch plaats noch applaus, buigt voor geen menselijk heiligdom; ze vraagt alleen om een hoorzitting. ‘

De toenemende stroom van bewijzen tegen vaccinatie en het groeiende aantal niet onderdrukte feiten over dit ‘gevoelige’ onderwerp hebben dit boek letterlijk tot stand gebracht.

Naarmate dit werk vorderde en het uitgebreide onderzoek is verricht om het materiaal voor dit manuscript op te sporen en te ordenen, zijn andere waardevolle lang verborgen records, die ik niet had verwacht, in mijn handen gekomen als door een ongeziene macht. Het is te hopen dat de informatie op deze pagina’s zal helpen de tragische fouten weg te vagen die de geest van zowel de mensen als de artsen vertroebelen. Het is dringend noodzakelijk dat de levende woorden van WAARHEID of een andere kracht worden toegepast om dat dodelijke wapen, DE VERGIFTIGE NAALD, af te schaffen, wat de dreigende wegversperring is geweest die de weg naar vooruitgang op het gebied van genezing gedurende vele jaren vormt.

Vaccinatie en de theorie van de valse kiem waarop het is gebaseerd, heeft de mensheid op een dwaalspoor gebracht en de breekbare draad doorgesneden die de medische theorie bood en de hoop oefende om een wetenschap te worden. Onder de invloed van onze huidige degeneratieve medische methoden is de gezondheid van onze mensen gedaald tot het dieptepunt in de geschiedenis. Uit het onderzoek uit 1955 bleek dat meer dan 90% van onze bevolking mentaal of fysiek ondermaats is. Uit levensverzekeringsdossiers, legerrapporten, ziekenhuisverklaringen, overheidsstatistieken en fysieke onderzoeken voor huwelijksakten en werk, enz., Blijkt dat er nauwelijks één normale, gezonde persoon op honderd is. The Cancer Foundation stelt dat een op de vier is gemarkeerd voor kanker. De cijfers over hartproblemen zijn nog erger dan dat en de andere ‘dodelijke ziekten’ eisen hun tol. Vrijwel de rest van de mensen heeft symptomen van minder ernstige ziekten; deze symptomen zijn hoofdpijn. obstipatie, zwakke eves, cariës, verkoudheid, pijn, maagproblemen, enz. De meeste, zo niet alle, ziekten zijn te voorkomen en te genezen (in een bepaald stadium), maar niet onder de misleidende medische methode om de put en de zieken te vergiftigen met vaccins en drugs en ze verminken met onnodige operaties.

Toen de gesocialiseerde geneeskunde dreigde, werd er een bijeenkomst van medische functionarissen belegd om te bespreken hoeveel en welke operaties echt nodig zouden zijn als er geen winst in was . Er werd besloten dat onder deze omstandigheden slechts 3% als essentieel zou worden beschouwd. Deze informatie was afkomstig van een student geneeskunde wiens instructeur de bijeenkomst had bijgewoond.

WAAR HEBBEN DE “GROTE STRIDES VAN DE MEDISCHE WETENSCHAP” ONS GEBRACHT?

Na een blik in de medische dossiers van de afgelopen 70 jaar van wat opschepperig ‘onze grote vooruitgang in de medische wetenschap’ noemde, kunnen we ons nauwelijks afvragen of die zeven grote stappen niet omgekeerd zijn, omdat er een duidelijke achteruitgang is in de gezondheid van onze natie en een schokkende toename van de dodelijke ziekten in diezelfde jaren. De acute ziekten die door vaccinatie zouden moeten worden overwonnen, zijn alleen gemaskeerd en ‘gezicht behouden’ of onderdrukt totdat de vastgehouden gif de interne organen aantastte en zich ontwikkelde tot gevaarlijke chronische ziekten.

De volgende tabel geeft ons een idee van wat onze huidige foutieve methoden met onze race doen:

VERHOGING VAN MOORDZIEKTEN IN DE VERLEDEN 70 JAAR….

Verhoogde waanzin 400%

Verhoogde kanker 308%

Verhoogde bloedarmoede 300%

Verhoogde epilepsie 397%

Verhoogde ziekte van Bright 65%

Verhoogde hartziekte 179%

Verhoogde diabetes 1800% (Ondanks of vanwege insuline)

Verhoogde polio 680%

Nooit in de geschiedenis van dit land hebben te voorkomen ziekten gedijt met zo’n wilde overgave, voortdurend gevoed door de medicijnen en gecommercialiseerde irriterende stoffen die ze in de eerste plaats in werking stelden.

Dr. Alexis Carrel , van het Rockefeller Institute, verklaarde: (Scientific Monthly, juli 1925):

“Hoewel de volwassen persoon tegenwoordig veel minder kans heeft om te overlijden aan de pokken, cholera of tyfus, dan hij 50 jaar geleden had, heeft hij zeker meer kans om te worden gemarteld door een vorm van kanker, getroffen door langzame nieraandoeningen, van de bloedsomloop of de endocriene klieren en krankzinnig worden. . . De moderne geneeskunde beschermt hem (probeert) tegen infecties die snel doden, maar stelt hem bloot aan langzamere en meer wrede ziekten. ”

Annie Riley Hale spreekt in ‘The Medical Voodoo’ over ‘geneeskunde als’ een genezingssysteem dat na 5000 jaar vallen en opstaan zichzelf omschrijft als’ een wetenschap in wording ‘, wiens tot nu toe de trotsste blijk is dat het heeft de race in staat gesteld om de pokken te ‘ruilen’ voor kanker en buiktyfus voor diabetes en waanzin, en kan nog steeds geloofwaardigheid en bescherming verdienen door zijn toegewijde volgelingen. Maar wat kan er gerechtvaardigd zijn om de hele macht van de regering terug te geven aan een dergelijk systeem, en de publieke schatkamer tot haar beschikking, om misleidende propaganda te verspreiden over haar eigen bijzondere doctrines en methoden, om ze de hulpeloze te dwingen? ‘

Hoewel er in dit land een aantal veel succesvollere en efficiëntere genezingssystemen zijn, is het medische systeem het enige dat goedkeuring en steun van de regering krijgt. Al onze fiscaal ondersteunde gezondheidsdiensten, ziekenhuizen en instellingen staan onder de heerschappij van medisch personeel. Ondanks de financiële steun, het vertrouwen van het publiek en het op grote schaal experimenteren en testen van al hun methoden en theorieën, heeft de medische school voor genezing er absoluut niet in geslaagd om een van de dodelijke ziekten onder controle te krijgen en heeft zelfs een van de milde ziekten. Pokken en andere epidemieën werden grotendeels beheerst door verbeteringen in sanitaire voorzieningen en voeding jaren voordat vaccinatie populair werd. Toch wordt er elk jaar een enorme som geld in de medische schatkist gestort zonder verantwoording af te leggen over het gebruik ervan en zonder ontvangen voordelen. Wordt het niet tijd dat deze verspilling van overheidsgeld wordt gestopt en dat de beter gekwalificeerde beoefenaars de kans krijgen om het wrak te redden voordat het te laat is?

HET VERHAAL VAN BINNENUIT

Na een halve eeuw medische praktijk maakte Dr. John Tilden de volgende opmerking met betrekking tot inadequate medische procedures:

“Het vermogen om te genezen heeft geen gelijke tred gehouden met de diagrammen, en tegenwoordig zien we de wetenschappelijke paradox van bekwame artsen die soms precies weten aan welke ziekte de patiënt lijdt, maar de ziekte niet kunnen genezen. . . Het vermogen om te diagnosticeren, maar impotentie bij genezing, is de ware status van de wetenschappelijke geneeskunde.

“Clinici spartelen in een zee van speculatie en onzekerheid over oorzaak en genezing; en de meesten van hen verklaren dat autopsies bewijzen dat bijna de helft van hun diagnoses onjuist is. ‘ ( Dr. Charles Mayo verklaarde in een radio-uitzending dat in hun kliniek uit autopsies blijkt dat ze slechts 20% juiste diagnoses stellen.)

“Elk lichaamsdeel wordt vertegenwoordigd door een specialist. De ironie van al deze professionele perfectie (?) Wordt in een paar woorden samengevat, namelijk: diagnose is een uitgebreid systeem om effecten samen te vatten zonder een scintilla van kennis van oorzaak, en behandeling is een verbluffend schema van verzachting, met opschepperij over immunisatie . Maar de vraag is niet: hoe moet een ziekte worden voorkomen of genezen wanneer de oorzaak onbekend is? Alle 400 of meer zogenaamde ziekten zijn niets meer dan uitingen van onze algemene systematische ontwrichting – toestanden die ik graag toxemie noem, of genezende crises. Toxemie is een toestand van lichaamsvergiftiging – zelf gegenereerd of veroorzaakt door vaccinserums, medicijnen of andere vergiften. ” (“Philosophy of Health,” door Tilden)

RT Trall, MD ., Was een andere arts die de medische methode een lange en grondige proef gaf voordat hij deze als een mislukking opgaf. Hij wendde zich tot de natuur en haar eenvoud en op basis van de gezonde basiswetten van genezing bracht hij wonderen van herstel van alle ziekten teweeg. Nadat hij had geprobeerd de inconsistenties van de medische theorie te rechtvaardigen, zei hij het volgende:

“Waarom is het succes van de behandeling van ziekten niet gelijke tred gebleven met de buitengewone vooruitgang van kennis van andere wetenschappen? Het antwoord is klaar: een succesvolle beoefening van de helende kunst moet gebaseerd zijn op de wetten van het leven, de economie van vitaliteit. Het enige fundament van echte genezing zijn daarom correcte fysiologische principes; en hier is precies waar het hele orthodoxe medische systeem van vandaag faalt – volkomen en totaal faalt. Het heeft geen fysiologische en biologische wetenschap om de helende kunst echt te beoefenen. ‘

Dit zijn sterke woorden van artsen die het systeem door en door kennen. Geneeskunde is een betalend spel – financieel gesproken – en voor succesvolle beoefenaars om het te verlaten omwille van eerlijkheid, integriteit en idealisme. geeft aan dat deze gekoesterde kwaliteiten in die bedrijfstak ontbreken.

Het is dit gebrek aan correcte fysiologische en biologische principes dat de medische professie in staat heeft gesteld om zo’n onwetenschappelijke waanvoorstelling als vaccinatie bij het publiek op te wekken.

VACCINATIE IS GEBASEERD OP EEN VALSE GEBIED

De valse ‘kiemtheorie’ van ziekte, waarop vaccinatie is gebaseerd, is de ‘blinde leider van de blinden’ geweest die het medische systeem en het indrukwekkende publiek dieper in het moeras van verwarring en ziekte heeft gesleurd. (De kiemtheorie wordt uitvoerig besproken in het hoofdstuk getiteld VRIENDELIJKE VOORWAARDEN MET KIEMEN in boek II.) Maar onze huidige zorg, in dit hoofdstuk, is alleen maar om te wijzen op de instabiliteit van de vage theorie van ‘antilichamen’, de belangrijkste steun die het dode lijk van vaccinatie tegenhoudt. In deel 6 van THE HYGIENIC SYSTEM brengt Dr. Herbert M. Shelton dit “lastige” onderwerp van antilichamen scherper in beeld. Deze ongrijpbare kleine dingen hebben de mensen voor de gek gehouden en het gebruik van de doktoren gediend, maar zijn in theorie verdwenen toen ze werden onderworpen aan het heldere licht van wetenschappelijk onderzoek.

Dr. Shelton schrijft: “De hele moderne medische praktijk van vaccin-, serum- en antitoxinetherapie is gebaseerd op de veronderstelling dat het lichaam stoffen produceert die antitoxines , antistoffen, antigenen enz. worden genoemd en die in staat zijn om elkaar te ontmoeten en het vernietigen van gifstoffen die in het lichaam terechtkomen. Het idee lijkt goed, hoewel het mogelijk is dat het vernietigen van dergelijke gifstoffen het werk is van de ontgifting door de lever en de lymfeklieren, enz. Antitoxines, antilichamen, antigenen, enz., zijn nooit geïsoleerd geweest. Ze zijn alleen aangenomen, terwijl de praktijk gebaseerd op hun veronderstelde bestaan zowel een mislukking als een ramp was. Dit is echter mogelijk niet te wijten aan hun niet-bestaan. Als ze bestaan, is het onmogelijk om ze te scheiden van de eiwitten van het bloed van het dier (bij het maken van vaccins) en deze eiwitten zijn, wanneer ze rechtstreeks in het bloed van een ander dier (of mens) worden geïnjecteerd, zeer giftig. Daarnaast is er geen bewijs dat de antitoxines van de ene soort gebruikt kunnen worden door een andere soort. Waar vaccins worden gebruikt, vormt het de introductie van werkelijke ziektemateriaal in het bloed. Dat wil zeggen, de veronderstelde veroorzakende ziektekiemen of een of ander product van de ziekte wordt in het lichaam geïntroduceerd. De gevolgen zijn vaak vreselijk. Echte voordelen worden nooit waargenomen.

‘Als de hypothese dat het lichaam antitoxines, antistoffen, enz. produceert, correct is, moet nog worden bewezen dat het lichaam deze ooit veel groter maakt dan nodig is. Er kan niet worden aangetoond dat ‘vrije’ antitoxine, antistoffen, enz. in het bloedserum zijn gesuspendeerd en daarom in voldoende hoeveelheden kunnen worden overgebracht naar een ander dier om bruikbaar te zijn voor het ontvangende dier. In overeenstemming met een algemene levenswet is het zeer waarschijnlijk dat het lichaam een overmaat aan antilichamen aanmaakt, maar het kan niet worden aangetoond dat het deze vasthoudt nadat de behoefte daaraan is opgeheven. Integendeel, in overeenstemming met een andere algemene levenswet, is het zeer waarschijnlijk dat het lichaam ze begint kwijt te raken zodra de behoefte eraan ophoudt.

De bekende Dr. Antoine Bechamp, een van ’s werelds meest vooraanstaande wetenschappers en bacteriologen, merkte op dat de micro-organismen die gewoonlijk ziektekiemen worden genoemd, voortkomen uit rottende cellen die ze hebben helpen opbouwen, en hebben deelgenomen aan de ontbinding van de steeds veranderende levenssubstantie en hebben geholpen om het te vormen tot materiaal is van nature weer bruikbaar. Dus wanneer ziektekiemen worden gevonden in een ziek lichaam, is het niet dat ze van buitenaf zijn binnengekomen en de ziekte hebben veroorzaakt. Het is omdat ze zich hebben ontwikkeld vanuit de rottende cellen in het lichaam en een belangrijke rol spelen bij het helpen omgaan met de verspilling en vernietiging veroorzaakt door serums, drugs en andere vergiften die van buitenaf op het lichaam worden opgedrongen. Misschien hebben onze moderne bacteriologen deze activiteit van de “microzymen” gezien en zijn ze tot de conclusie gekomen dat ze antistoffen zijn die ziekten bestrijden en dat zij (de artsen) ze meer in het lichaam moeten injecteren door middel van vaccins. Maar iedereen met gezond verstand en redenering kan zien dat dit de goed georganiseerde inspanningen van de natuur alleen maar zou verstoren en verstoren. Dit is de reden waarom vaccinatie zo’n zware tol heeft geëist en zo’n wijdverbreide ziekte heeft veroorzaakt.

‘De natuur maakt geen fouten en overtreedt geen wetten. Ze wordt uniform beheerst door vaste principes en al haar acties zijn in overeenstemming met de wetten die deze acties beheersen. ” (HET HYGIENISCH SYSTEEM, p.48 – Shelton -)

“De beste, en inderdaad de enige, methode om de individuele en volksgezondheid te bevorderen, is mensen de natuurwetten bij te brengen en hen zo te leren hoe ze hun gezondheid kunnen beschermen. Immunisatieprogramma’s zijn zinloos en zijn gebaseerd op de waanideeën dat de wet van oorzaak en gevolg nietig kan worden verklaard. Vaccins en serums worden gebruikt als vervanging voor goed leven; ze zijn bedoeld om de gehoorzaamheid aan de levenswetten te vervangen. Dergelijke programma’s zijn klappen in het licht van de openbare orde. Geloof in immunisatie is een vorm van waanzin. ” (PRINCIPES VAN NATUURLIJKE GEZONDHEID – p. 478 – Shelton)

DE VACCINATIE VERLAAGT DE WEERSTAND EN VEROORZAAKT ZIEKTE

Dr. JW Hodge had veel ervaring met vaccinatie voordat hij deze afkeurde en een boek schreef over zijn verzamelde gegevens. In zijn boek THE VACCINATION SUPERSTITION (p. 41) stelt hij:

“Na een grondig onderzoek van de meest authentieke dossiers en feiten in overeenstemming met de dagelijkse observaties en ervaringen van de arts, wordt de conclusie getrokken dat vaccinatie, in plaats van de proefpersonen te beschermen tegen besmetting met pokken, ze er juist vatbaarder voor maakt. Vaccinatie is het implanteren van ziekten – dat is het toegegeven doel. Gezondheid is de ideale staat om te zoeken, geen ziekte. . . Elke pathogene verstoring in het geïnfecteerde organisme verspilt en verlaagt de vitale krachten en vermindert daardoor zijn natuurlijke weerstandsvermogen.

‘Dit feit is algemeen bekend en werd zo algemeen toegegeven dat het overbodig lijkt autoriteiten aan te halen. Toch zal ik er een noemen. The International Textbook of Surgery. Vol. 1. p. 263, is autoriteit voor de volgende verklaring:

“‘Personen die verzwakt zijn door ziekte of uitgeput zijn door overmatige bevalling, geven gemakkelijker toe aan infectie dan gezonde individuen.’

“Als dit waar is, verklaart het waarom bij verschillende epidemieën de pokken altijd eerst de gevaccineerden aanvallen, en waarom deze ziekten de beschaafde wereld blijven besmetten, terwijl de aanverwante (niet-gevaccineerde)” vuilziektes “vóór de opmars van de beschaving zijn verdwenen, door de goede kantoren van sanitair, hygiëne en verbeterde voeding. ”

SAMENVATTING VAN DE ZAAK TEGEN VACCINATIE

Dr. Hodge vervolgt:

“Na een zorgvuldige afweging van de geschiedenis van vaccinatie, verkregen uit een onpartijdige en uitgebreide studie van vitale statistieken en relevante gegevens van elke betrouwbare bron en na een ervaring opgedaan met het vaccineren van 3.000 proefpersonen, ben ik er vast van overtuigd dat vaccinatie niet kan worden aangetoond elke logische relatie met de vermindering van gevallen van pokken, en –

“1 – Dat vaccinatie de manier is geweest om enkele van de meest dodelijke en weerzinwekkende ziekten te verspreiden, zoals lepra, syfilis, tetanus en tuberculose;

2 – Dat vaccinatie niet alleen nutteloos, maar ook positief schadelijk is

om haar proefpersonen te beschermen tegen besmetting met pokken, het maakt ze zelfs vatbaarder voor het door de vitale kracht te verminderen en de natuurlijke weerstand te verminderen;

3 – Die immuniteit tegen alle ziekten moet worden bereikt door het bereiken van gezondheid, niet door het verspreiden van ziekten;

“4 – Dat het nooit nodig is om de ene ziekte in een gezond organisme op te zetten ter bescherming tegen een andere; dat een dergelijke procedure een verschrikkelijke schending is van de basisprincipes van hygiëne en sanitaire wetenschappen;

5 – Dat de uitvoering van de vaccinatie in de aard van de zaak in strijd is met de kardinale voorschriften van de moderne aseptische chirurgie, die tot doel hebben de ziekteproducten van het organisme uit te sluiten en ze nooit te introduceren;

6 – Dat er geen bewijs is dat de naam waardig is, om te bewijzen dat vaccinatie pokken voorkomt of verzacht;

7 – Dat veel gezonde kinderen zijn gestorven aan de gevolgen van vaccinatie;

8 – Dat miljoenen gevaccineerde mensen zijn gestorven aan samenvloeiende pokken terwijl ze de duidelijkste vaccinlittekens op hun lichaam hadden;

9 – Dat pokkenepidemieën steevast de gevaccineerde eerst aanvallen;

10 – Die pokken volgen op de voet na een flagrante schending van de wetten van gezondheid, hygiëne en hygiëne;

11 – Dat het optreden van alle grote pokkenepidemieën samenviel met perioden van sanitaire verwaarlozing;

12 – Dat koepokken en geslachts-pokken veel gemeen hebben;

13 – Dat de analogie tussen de manifestaties van vaccin en die van syfilis zo nauw is dat verschillende van de meest vooraanstaande pathologen ter wereld koepokken als een gemodificeerde vorm van syfilis beschouwen;

’14 – Dat de zogenaamde’ spontane koepokken ‘een mythe is; dat koepokken een voor de koe niet natuurlijke aandoening is; dat het nooit voorkomt bij stieren of ossen, noch bij jonge vaarzen die nooit zijn gemolken; dat het een ziekte is van melkkoeien, die hen is medegedeeld door zweren op handen van melkers die leden aan syfilis;

“15 – Dat de ernstige dodelijke ziekten zoals kanker, syfilis, hartproblemen, polio, tuberculose, enz. Nooit zullen worden geëlimineerd zolang de bloedverontreiniging door vaccinatie wordt voortgezet;

“16 – Dat de gemeenschap met een sanitaire omgeving, een zuivere watervoorziening, gezond voedsel, een goede gezondheid en vrij van de bloedvergiftigende effecten van vaccinatie, niet bang hoeft te zijn voor pokken of andere ziekten;

“17 – Dat van niemand echt kan worden gezegd dat hij vatbaar is voor de besmetting van pokken of voor welke andere ziekte dan ook, zolang hij in een perfecte gezondheid verkeert;

“18 – Dat een dergelijke staat de aanvallen van alle morbische invloeden weerstaat en weerstaat en daarom de beste bescherming biedt tegen ziekten;

“19 – Dat vaccinatie de beloftes van Jenner en zijn volgelingen absoluut niet is nagekomen en dat hij een erfenis van ziekte en dood opzadelde voor het ras waarvoor hij door de Britse regering $ 150.000 kreeg betaald;

“20 – Die verplichte vaccinatie geldt als menselijke slavernij en religieuze vervolging, als een van de meest flagrante schandalen over de rechten van de mensheid.”

“21 – Dat Zwitserland, Engeland, Australië en andere verlichte landen de verplichte vaccinatie hebben afgeschaft nadat deze was getest en rampzalig bleek te zijn; maar wetten die deze misdaad bekrachtigen, zijn nog steeds een schande voor de wetboeken van het ‘vrije’ Amerika.

“22 – Dat hervormingen niet worden doorgevoerd door degenen die ervan profiteren, zodat er niet op kan worden vertrouwd dat de artsen of de regering de vaccinatie uit eigen beweging afschaffen; dat de mensen zelf moeten opstaan en eisen dat ze vrij zijn van deze vloek van hebzucht, onwetendheid en vernietiging, want alleen dan kunnen we hopen het licht te zien van een nieuwe dag van gezondheid, vooruitgang en harmonieuze aanpassing.

Lees verder op: http://www.whale.to/a/mcbean.html

via http://stateofthenation.co/?p=12895

lees ook;
http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=206574

http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=206586 :

( google translate)

KENNEDY: We hebben onszelf toegestaan de cavia’s van Bill Gates te worden

2 mei 2020

Robert F. Kennedy Jr. – Fort Russ 29 april 2020

Bill Gates – Man met een missie.

De strategie van Bill Gates om de WHO te kopen en controle te krijgen over Amerikaanse gezondheidsfunctionarissen zoals Tony Fauci en DeborahBirx heeft hem bevoegdheden gegeven die in sommige opzichten de bevoegdheden van presidenten overtreffen.

Controle van de WHO stelt BillGates in staat om wereldwijd gezondheidsbeleid te dicteren dat 7 miljard mensen treft en om de meest intieme details van ons leven te controleren; waar en wanneer we werken, sporten, winkelen, naar school gaan, naar stranden, bars, films, concerten gaan en welke medicijnen we wel en niet mogen gebruiken. Zijn volgelingen kunnen ons ertoe dwingen maskers te dragen, ons op te sluiten in onze huizen en te bepalen hoe dicht we bij onze dierbaren kunnen staan. Gates is na de VS de op één na grootste donor van de WHO.

Volgens @Politico zijn de prioriteiten van Gates de WHO geworden. In plaats van zich te concentreren op het versterken van de gezondheidszorg in arme landen … besteedt het bureau een onevenredig groot deel van zijn middelen aan projecten … Gates geeft de voorkeur “zoals GGO-gewassen, chemische landbouw en vaccins. Zoals de @nationmag vorige week meldde, komt dat beleid vaak ten goede aan farmaceutische en chemische bedrijven – zoals Monsanto – waarin Gates en zijn stichting zwaar investeren.

Die inspanningen beroven middelen van sanitaire voorzieningen, hygiëne, voeding en ontwikkeling ten gunste van vaccinoplossingen zonder bewezen voordelen en zonder aansprakelijkheid. Het rampzalige poliovaccinatieprogramma van Gates heeft de helft van het totale budget van de WHO verkwist en verspreidde polio-epidemieën door vaccinstammen over de hele wereld. De WGO geeft met tegenzin toe dat het vaccin van Gates nu 70% van de wereldwijde poliogevallen veroorzaakt.

Gates was de eerste privépersoon die de algemene vergadering van de WHO toesprak. Hij wordt behandeld als een staatshoofd, bij de WHO en de G20 en door de veeleisende internationale pers. Een in Genève gevestigde NGO-vertegenwoordiger klaagde bij Politico: “Weinig mensen durven openlijk kritiek te leveren op wat hij doet.” Critici bespotten Gates ‘benadering als’ monopolistische filantropie ‘. Onder zijn leiding voert de WHO wereldwijde sociale en medische experimenten uit, waarbij hij het religieuze geloof van Gates toepast dat hij technologie (vaccins en ggo-landbouw) en zijn diepgaande begrip van computers kan gebruiken om hem de redder van de hele mensheid te maken. Wij zijn zijn cavia’s.

Bron https://www.fort-russ.com/2020/04/kennedy-we-have-allowed-ourselves-to-become-bill-gates-guinea-pigs/

en dit:

en verder naar de Vigilant Citizen ( de waakzame burger)

https://www.unz.com/chopkins/virus-of-mass-destruction/

NB Gates komt uit een familie die voorstander was van eugenetica. Dat is hij zelf ook.