Over misleidingen

Ik heb geschreven over goed en kwaad en nog eens apart over het kwaad.

Bij de uitleg over de schepping schreef ik over de noodzaak van de demiurg om de mens te misleiden zodat hij verzekerd bleef van zijn “voedsel”: de “negatieve energie”.

We zien in de bijbel keer op keer uitleg over deze misleiding. En in het stuk over het kwaad haalde ik boeken aan van Huxley en Orwell.

De bijbel is een handboek door God gegeven zodat wij weten hoe te leven en in kunnen zien hoe Hij ingreep. Wat ik zelf erg moeilijk vind in het oude testament, is het door elkaar lopen van de teksten over jaweh en de teksten over de Ware God. Ik weet niet goed wat ik van jahweh moet denken. Is hij een creatie van de demiurg zoals andere goden? Of een creatie van de Ware God om een volk te leren onderscheid te maken? Dit blijft voor mij moeilijk. Daarom begrijp ik heel goed dat veel mensen afhaken bij de “schizofrene” situatie in het oude testament. De ene keer vind ik het heel duidelijk maar de andere keer blijft het duister. Wat voor mij belangrijk is: de Ware God stelt geen uiterlijke eisen en geeft om niet. Hij is geen wrekende god.

Al in het oude testament komen we waarschuwingen tegen: “Wee hen die het kwade goed noemen en het goede kwaad”. Zie Jes. 5, 20-23.

De misleiding gaat tot op de dag van vandaag door en neemt soms duivelse proporties aan.

Denk aan de seksuele uitbuiting van kinderen binnen de R.K. Kerk en bisschoppen die dat goed praten met de tekst: “seksueel misbruik kan ook een spirituele ontmoeting zijn met god”. Dit is duivelse misleiding en goedpraterij. Deze misbruikzaken komen overal voor.

Je hoeft niet elders te zoeken als het het in je “hier en nu” om de hoek ligt. Waarom zou bv. in India te vinden zijn wat hier niet is? Waarom van het ene kerkgenootschap naar het andere te switchen? Bij veel georganiseerde genootschappen komt uitbuiting voor. Ze zijn er niet voor jou en jouw zieleheil. Ze zijn er voor hun eigen portemonnee en het kan zelfs zo zijn dat ze er zijn om je uit te buiten. Denk aan de verkoop van aflaten tot (seksueel) misbruik kerkgenootschappen tot in zgn. ashrams in India. Alles wat te mooi is om waar te zijn, is dat ook. De poort is immers nauw en de weg die naar het Leven leidt is smal.

Om Christen te zijn hoef je niet lid te zijn van een (kerk)genootschap. Als Christen ben je je eigen kerk met je eigen altaar. Heb je behoefte aan contact zoek dan iets in je buurt bij mensen die je vertrouwen waard zijn. Blijf altijd alert. Deze tijd is een tijd van grootse misleidingen. Ik kom daar nog op terug. Ben je zoekende, dan hoef je alleen over de woorden van Jezus te gaan lezen. Dan gaat de deur via een kier later steeds meer open. Je leert dan dat hij niet gediend is van slaafsheid. Ieder schema dat mensen onvrij maakt, kleineert of ondragelijke lasten oplegt, wees hij af.

Jezus was niet onderhorig en wees dat voor ieder mens af. Iedere zgn. religie of godsdienst die dat van je eist is een misleidende religie. Het is de dienst voor de demiurg.