Over de babylonische talmoed 2

De opperste haat in de babylonische talmoed is gereserveerd voor en gericht tegen de gehate “aanhangers van de tekst” van de “Schrift”, die er dus van worden beschuldigd de woorden van de farizeeër “wijzen” / “geleerden”af te wijzen, zoals vastgelegd in de babylonische talmoed. Deze “aanhangers” van de bijbel worden gekenmerkt als de primaire vijanden van het jodendom. Ze zijn allemaal “afgodendienaars”, “heidenen”. Ze rangschikken ze niet alleen als dieren (zoals de rest van het niet-joodse menselijke ras) , maar als de laagste en meest verachte vorm van leven. Deze talmoed verwijst vaak naar bijbelse aanhangers als “Samaritanen” en “Cutheans”, woorden die op dezelfde manier werden gebruikt om christenen te belasteren.

De Sadduceeën waren de eerste van deze vijanden. Zij waren de voortdurende tegenstanders van de farizeeën en hun geïmporteerde babylonische heidendom. In een voortdurende burgeroorlog werden aan beide kanten veel mensen gedood. In deze tijd kon het romeinse rijk binnenvallen. Rome was dus aan de macht toen Jezus geboren werd. Pas na de hemelvaart van Christus zegevierden de farizeeën.

Andere vijanden zijn de Samaritanen geweest. Maar het ultieme doel van haat in het talmoedische Jodendom is Christus, en de doelen van talmoedische haat zijn niet alleen heidense niet-joden, “de mensen die als een ezel zijn – slaven die worden beschouwd als het eigendom van de meester” (talmoed, kethuboth 111a ). Van deze niet-joden zijn de christenen waanzinnig gehaat en verafschuwd omdat hun doctrines het tegenovergestelde zijn van elke talmoedische doctrine. Ze rangschikken ze niet alleen als dieren, zoals de rest van de niet-talmoedische mensheid, maar bijna als ongedierte, om te worden uitgeroeid. De taal in de talmoed is vrijwel onvermoeibaar om vuile en gehate namen voor christenen te vinden.

Christus was ongelooflijk correct in het aanwijzen van de talmoedische farizeeën als kinderen van de vader van leugens. (Johannes 8, 44 – 45: 44 Gij zijt uit den vader den duivel, en wilt de begeerten uws vaders doen; die was een mensenmoorder van den beginne, en is in de waarheid niet staande gebleven; want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen; want hij is een leugenaar, en de vader derzelve leugen.45 Maar Mij, omdat Ik u de waarheid zeg, gelooft gij niet.)

Jezus is in deze talmoed de grote vijand en de meest gruwelijke straffen worden voor hem bedacht:

Hij wordt “tot in zijn oksels in de mest neergelaten, waarna een harde doek in een zachte doek wordt geplaatst, om zijn nek wordt gewikkeld en de twee losse uiteinden in tegengestelde richtingen worden getrokken waardoor hij zijn mond moet openen. Een lont wordt vervolgens aangestoken en in zijn mond zodat het in zijn lichaam daalde en zijn darmen verbrandde … zijn mond werd met knijpen tegen zijn wensen opengedrukt (Productie 52 ) En: “De doodstraf van verbranden “werd uitgevoerd door gesmolten lood door de mond van de veroordeelde in zijn lichaam te gieten, zijn inwendige organen te verbranden. (Productie 152 ) (Talmud, Sanhedrin 52a, Productie 53 ) Jezus moet in de hel waar zijn straf is “koken in heet sperma.” (Talmud, Gittin 57a;Productie 202) Christenen moeten in de hel (in de bovenstaande passage) worden gestraft met “kokend hete uitwerpselen”, hetgeen de straf is voor allen die “spotten met de woorden van de wijzen” (d.w.z. de talmoed).

De farizeeërs creëerden zo wat nu het : het “joods” probleem heet. Zij hebben een ongekende haat de wereld ingebracht die tot vandaag voortduurt en de politiek en de levens van alle mensen bepaalt.

Deze talmoed wordt iedere dag gelezen, bestudeerd en gevierd. Deze talmoed heeft een ongelooflijke invloed op het occulte gedrag van machthebbers, van zij die zich joden noemen en het niet zijn. Maar ook van hen die onder deze macht staan. We leven onder deze satanische cultus en maar weinigen willen het zien. We leven in surrealisme en we willen het niet weten. De gewone joden, ( zionistische/ evangelische )christenen weten dit niet. En als ze al eens met de waarheid in aanraking komen, geloven ze het niet. het is te grotesk. Dit kan niet waar zijn.

http://come-and-hear.com/dilling/p_chapt01.html
https://www.texemarrs.com/092017/mystery_babylon_doomed.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Jewish_Question
http://en.metapedia.org/wiki/Maria_Theresa_Habsburg,_Queen_of_Austria
http://www.palestine-encyclopedia.com/
http://www.controversyofzion.info/Three_Models_of_the_Jewish_Problem.htm