Over onderwijs 5

Omdat we niet meer spiritueel onderricht zijn, weten we niet meer wat heilig is.

Toen in de jaren ’80 de mentaliteit ontstond van: dat-moet-kunnen, hebben we eigenlijk een morele dam losgelaten.

Ons bewustzijn en ons bewust – zijn is aangetast omdat we niet meer op het heilige gericht zijn.

En omdat alles steeds meer moest kunnen en we niet meer wisten wat heilig was, kon de ontsporing steeds meer toeslaan en groter worden.

Zo schep je ruimte om “duivelse geesten” de verloren gegane ruimte in te laten nemen.

Jezus noemt dat egregores / kwade machten / duivelse machten ( Lucas, 11: 15-26) Kwade duivelse machten die bezit nemen van een mens en van steeds meer mensen. Deze duivelse machten maken een wereld van verschil en slaan toe wanneer de tijd rijp is. ( denk aan oorlogen enz.)

Ik heb er al vaker over geschreven: de oorsprong van dit fenomeen van duistere krachten ligt in het verre verleden, toen lucifer en zijn kompanen zichzelf ertoe brachten zich te verheffen boven het goede van Gods schepping. De eens verheerlijkte geest lucifer werd gedreven door een ondubbelzinnige drang om te heersen, te overwinnen en te domineren en te zijn als God. Zijn val heeft bij zijn volgelingen een soortgelijke wellust teweeggebracht, die ook vandaag de dag nog voortduurt onder de menselijke vertegenwoordigers van het duistere gezag.

Zijn we hierover ooit goed onderwezen? Nee, wat de de occulte aanhangers ( de religie van babylon, die overal is aan te treffen in de vorm van satanisme) en de zeer reële krachten van lucifer die zij dienen, worden door de doorsnee burger meestal niet opgemerkt. Omdat ze tot dusver niet al erg mochten worden opgemerkt. Maar nu beginnen ze ons in ons gezicht uit te lachen. De meeste mensen geloven wat ze zien en wat ze zien is ook nog eens beïnvloed door “hen”.Zij geloven in de wereld die zij scheppen en die wereld dringen zij steeds meer aan ons op via “Hollywood” en de muziekindustrie en via indoctrinatie via gekochte journalisten en wetenschappers. En omdat onze morele dam bij velen stukgeslagen is, zijn er geen remmingen meer en is het heilige allang uit beeld.

Het onderwijs is gekaapt en via het gekaapte onderwijs en de niet aflatende stroom van indoctrinatie door film en muziek maar ook via angst zaaien over bv. de klimaatverandering ( over 12 jaar kunnen we niet meer leven) wordt de agenda van het kwaad uitgerold. Angst trekt angst aan, kwaad trekt kwaad aan, mensen worden zo veel vatbaarder voor verkeerde invloeden. Het realistisch kijken naar feiten wordt door kwade invloeden geblokkeerd en het heilige wordt uit het oog verloren.

Het gedwongen “robotgedrag”, door middel van sociale programmering/ social engineering, is een directe opmaat naar een totalitaire overheid. Het materialisme en hedonisme en het loslaten van onze morele verontwaardiging kan worden aangewezen als zijnde schuldig omdat het mensen meer en meer vatbaar maakt voor ideologieën die de mensheid uiteen zal doen vallen. Dit wordt gepromoot door een bepaalde groep mensen, de satanisten, en zij die dit uitvoeren omdat zij geloven dat door chaos tot stand te brengen ze dan de controle over een land en zijn inwoners kunnen krijgen. Als u dit niet weet, wordt u makkelijk slachtoffer.

Sinds de eeuwwisseling is de satanische agenda echt in werking. Daarvoor lagen de kwaadwillenden al lang op de loer zoals ze steeds weer doen. De wereld moest eerst in een toestand van malaise en zelfgenoegzaamheid worden gebracht. Mensen moesten vatbaar gemaakt worden voor gemak. We zitten er nu echt middenin en je ziet de voorbeelden van kwaadaardigheid iedere dag in de MSM. Dat betekent twee dingen: de narigheid zal meer toenemen maar de kans dat meer mensen wakker worden wordt ook groter. Dit is het rammelen aan de poorten van God. Je kunt nu kiezen voor de goede kant. Je kunt beginnen met kiezen om geen conflicten bij je zelf toe te staan en te kijken wat de ware levensles ook al weer was. je kunt kiezen voor de ware schoonheid en voor waarheid en gerechtigdheid. Wat nu nog belangrijk is, kan over een paar maanden zomaar verdwenen zijn. Sta God toe in je leven dan hoef je niet bang te zijn. Anders gezegd: als mensen open zijn voor kwade geesten, komt het in hun hart en werken ze mee en worden ze deel van egregores: satans legioenen.

Veel mensen zullen dit feit misschien nooit begrijpen, en daarom kunnen sommigen niet verder zien dan “vlees en bloed” of de ambities van “vorstendommen… machten… heersers van de duisternis… en geestelijke boosaardigheid op hoge plaatsen”. ( Ef 6, 10-18: 10 Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in den Heere, en in de sterkte Zijner macht. 11 Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. 12 Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. 13 Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. 14 Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid; 15 En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes; 16 Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met hetwelk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. 17 En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord. 18 Met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd in den Geest, en tot hetzelve wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen)

Maar behalve dat men niet kan begrijpen, is er ook weinig geleerd om het te begrijpen. Er is hoog uit vaak wat lacherig over gedaan: over occulte krachten. Ons niet geleerd dat er andere entiteiten zijn want dat kan niet. We kunnen alleen omgaan met wat we zien. Daarom is het zo verraderlijk als mensen wel openstaan voor krachten buiten zichzelf maar niet onderwezen zijn. ( new age). Zij zijn dan zo snel bevattelijk voor de verkeerde krachten en worden dan misbruikt door deze krachten.

Maar we worden beïnvloed en onze regeringen uiteraard ook. We moeten dat willen en durven zien. Het kan invloed zijn van God, maar ook van satan en van mensen onderling. Vroeger was het veel duidelijker als God een rol van betekenis speelde, dat is nu niet meer zo. En het kwade is “in het gat gesprongen”. Gezegende landen zijn corrupte landen geworden. Dit is een tijd van duisternis, van apocalyps waarin een einde komt aan wat we kennen als “westerse beschaving”. Die het al lang niet meer is. Apocalyps hoeft niet te betekenen dat de wereld vergaat. Het betekent ook openbaring: onthulling van kennis, kennis die verborgen was, wordt openbaar.

Je kunt kennis van God krijgen en God “inwoning bieden” maar het kan ook zijn dat je geest gekaapt wordt door “het boze” als je geen kennis van God toestaat.

We zijn gehersenspoeld maar we kunnen nog steeds weten wat goedheid is, wat schoonheid is, wat waarachtigheid is. We kunnen het lelijke zien als we willen. Ook al doet dat iedere dag een aanval op de schoonheid. Tatoeages, piercings enz. zijn een aanval op wat eens mooi en goed was. Schreeuwende onverstaanbare ( rap) muziek doet een aanval op onze oren en we kunnen nog steeds zeggen: “ at willen we niet”. We hoeven niet uren te netflixen. We kunnen ook gericht op zoek naar het ware, het goede en het schone. Hoe minder aandacht we besteden aan het lelijke hoe minder voeding het krijgt. Wij hebben macht. We moeten doorzien dat “inclusie” tegenwoordig alleen maar betekent dat je erbij hoort als je op de juiste partij stemt en de juiste mening en kleur en geslacht hebt. Dat heeft niets met “broederschap” te maken. We moeten het niet voeden. Alle eerlijkheid, alle decorum is verdwenen. Dit is het terrein van de duivelse machten. Als alles moet kunnen, verdwijnt de grens van decorum, verdwijnt de grens van de realiteit.

Er heerst woede in de maatschappij maar de mensen weten niet op wie ze werkelijk woedend zijn.

Ze richten hun woede op de verkeerde of op zichzelf.

God roept mensen om te dienen en die dienende medemensen vertellen de anderen niet wat ze willen horen. En dat is het probleem vandaag de dag: als je vertelt wat mensen graag horen, volgen ze je, doe je dat niet dan word je op z’n slechtst verketterd. Maar de boodschap blijft onveranderd: zoek God binnen jezelf. Dan verandert je gemoedsrust vanzelf en kun je ook God gaan dienen.

( Matteüs 17:14-20, Marcus 9:14-29, Lucas 9:37-43, 1 Timoteüs4, 1-5)