Over onderwijs 4

Openbaringen 12:

9 En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas, die de gehele wereld verleidt, hij is, zeg ik, geworpen op de aarde; en zijn engelen zijn met hem geworpen.

12 Hierom bedrijft vreugde, gij hemelen, en gij, die daarin woont! Wee dengenen, die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen, en heeft groten toorn, wetende, dat hij een kleinen tijd heeft.

Openbaring 12: 9 … die oude slang, de duivel en satan genoemd, die de hele wereld misleidt .

We zijn in niet alleen in ons onderwijs misleid, ook in onze spirituele opvoeding. Ook in onze kennis van God. Lucifer had korte tijd op aarde en we hebben nooit goed geleerd waar het kwaad vandaan kwam en wat de functie was. Sommigen van ons zullen hebben geleerd te bidden: ..verlos van de boze….òf … verlos ons van het kwaad. Wisten we werkelijk waarvoor we baden?

“Rome” heeft zich onze “spirituele” opvoeding toegeëigend en hoewel er een duidelijke scheuring was, is het christendom en verder de hele wereld beïnvloed door “satanische” invloeden zonder dat we het zelf wisten. Alles is bedacht door de kwaadaardige babylonische cultische stroming die op macht uit is en op zoveel mogelijk slaafse zielen.

We moeten leren ophouden deze kwaadaardige figuren macht te geven. Want uiteindelijk zijn zij ook poppen aan te het touw van Lucifer. We moeten weer leren ons af te stemmen op de wil van God. Dat leren zal niet zomaar meer gebeuren vanaf een kansel of via de school. Het zal alleen gebeuren bij individuele zielen die wakker worden. Meer en meer begint gezond verstand het te winnen van waanzin en daardoor zullen meer en meer zielen wakker worden. Meer en meer zal de waanzin van social engineering doorgrond worden en dan zal men ook openstaan voor andere sturing die kwaadaardig is. De seksualisering en pornografering van de maatschappij neemt groteske vormen aan en gewone mannen en vrouwen zullen dat op een gegeven moment niet meer tolereren en hun kinderen willen beschermen. Gewone scholen zullen dan wel eens een obstakel blikken te zijn.

Er is nu nog een gebrek aan bewustzijn maar als het materialisme en hedonisme tegen zijn grenzen aanloopt, zullen er ogen geopend worden.

De spirituele kwaliteit van leven is verder weg dan ooit maar juist daardoor zal er een weg terug gezocht worden. Mensen zoeken God, maar God zoekt ook mensen. Hij rammelt net zo goed aan de poorten. En gezien de slechte staat van leven waarin we nu verkeren, is het rammelen bijna hoorbaar. Een oproep van God om je tot Hem te wenden. En diegenen die hier smalend vandaan lopen, zullen des te diepen geraakt worden. God wacht altijd, alleen we wisten het niet. Het is nooit te laat je tot hem te wenden. We moeten het weer leren om ons nederig en oprecht tot hem te wenden. Nu kan het nog in een vrijwel “rustige tijd”, dat kan zomaar anders zijn.

Zoek nu de aandacht van je Schepper, voordat je Hij je aandacht zoekt op welke manier dan ook

God is perfectie in alle dingen maar Hij is van ons weggenomen. De mens is via zijn ziel met God verbonden. Neem God weg en de ziel hunkert naar wat hij niet meer weet. Dat is de invloed van Lucifer, die wil dat jouw aandacht alleen nog maar “duivels” gericht is. Op hem dus.

In een poging de leegte te vullen, idealiseert de mens alles omdat zijn verbinding met God verbroken is. Neem God weg en de mens zal valse Goden scheppen , zei Carl Jung.

Zie de nu de absurde idealisering van seks, “sterren” politici, beroemdheden, enz.

In feite hongert de mens naar God dus kun je hem alles wijsmaken. We zijn gehersenspoeld om God te ontkennen maar onze ziel was eigenlijk verliefd op God, de vrijheid en gelukzaligheid waar onze ziel naar verlangt. God is de enige realiteit maar we weten het niet meer.

Ik heb er vaker over geschreven: we zitten in een tijd van een kosmische strijd tussen goed en kwaad en de tijd van Lucifer op loopt op zijn einde.

De “elite”/ kabbalisten/ satanisten hebben onderwijs en media stevig in hun greep en hopen zo hun kwaadaardige strijd te winnen want de mens is zo slapend op weg naar de catastrofe. God zal dat niet toestaan. Maar we zullen een catastrofe wel meemaken. Om alsnog in de gelegenheid te zijn voor God te kiezen.

God is bewustzijn. God is een morele dimensie waar verlangen naar waarheid, gerechtigheid, schoonheid en liefde uit voortkomt .

Uit liefde heeft Hij Zijn Zoon gestuurd om ons te redden van het kwaad. Het is aan ons waarvoor we kiezen. God wil dat we kiezen voor het licht. Het satanisme leidt ons naar de duisternis. Ze keren alles om en noemen goed wat slecht is en wat waanzin is, goed. Ze noemen goed wat afwijkt zoals genderdysforie, seksuele promiscuïteit, pornografie, pedofilie, incest, eindeloze oorlogen. Ze hebben het meest wonderbaarlijke en essentiële in het leven ondermijnd: de liefde tussen man en vrouw, tussen ouders en kinderen. Ze hebben niet toegestaan mensen met problemen te helpen maar ze hebben de problemen versterkt en betitelt als goed. We moeten dit herkennen en erkennen dat we ons hebben laten misleiden. Maar we willen maar al te graag dat onze wereld in orde is, dus lopen we liever met oogkleppen op en mensen die wakker worden en er op wijzen dat de keizer zonder kleren loopt, worden gedemoniseerd i.p.v. van geaccepteerd als eye opener.

Mens zijn, is de laatste grens en test om te zien of je in staat bent om te groeien tot een spiritueel wezen, met zelfbewustzijn. Zodanig dat je het niet zal misbruiken als spiritueel wezen, op een ander gebied. Dit is de reden dat God je het menselijke zelfbewustzijn gaf. Het is een geschenk, dat je overlevingsvermogen en groei vergroot, maar daarmee ook de verantwoordelijkheid om het geschenk niet te misbruiken of om het tegen eigen je Schepper te laten te werken. (wat satanisten willen)

uit Spreuken 3

5 Vertrouw met je hele hart op de Heer,

en vertrouw niet op je eigen wijsheid.

6 Overleg al je plannen met Hem.

Dan zal Hij je leven leiden.

7 Verbeeld je niet dat je heel erg wijs bent.

Heb diep ontzag voor de Heer en blijf ver bij het kwaad vandaan.

8 Dat zal goed zijn voor je ziel en je lichaam.

Het zal goed met je gaan.

uit Spreuken 4

6 Loop niet bij de wijsheid vandaan.

Houd van de wijsheid, want die is jouw bescherming.

7 Naar wijsheid verlangen is het begin van alle wijsheid.

Van alles wat je hebt, is wijsheid het belangrijkste.

8 Heb respect voor wijsheid, dan zal jij ook respect krijgen.

Omarm wijsheid, en je zal geëerd worden.