Over onderwijs 3

Romeinen 1, 21-22: “Omdat zij, God kennende, Hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt; maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden. Zich uitgevende voor wijzen, zijn zij dwaas geworden.”

Wanneer iemand de waarheid kent en weigert eraan te gehoorzamen, is hij onderworpen aan elke leugen, elke misleiding, elke onwaarheid die de mens kan oproepen. We kunnen onze overheid niet meer vertrouwen maar velen willen die boodschap niet aannemen. “Want hoewel zij God kenden, verheerlijkten zij Hem noch bedankten zij Hem, maar hun denken werd zinloos en hun dwaze harten werden verduisterd. Hoewel ze beweerden wijs te zijn, werden ze dwazen. ”

Hoewel we een “ouderprobleem” hebben en we veel noodzakelijk onderwijs niet gekregen hebben, kunnen we nog altijd zelf op zoek gaan naar kennis. Velen van ons doen dat niet. Zo worden zij makkelijk prooi van leugens, van nepnieuws van de MSM van social engineering enz.

2 Tim.3: Ziet u, de wereld zal worden gevuld met narcistische, geldhoge, pretentieuze, arrogante en beledigende mensen.

We zien dat nu elke dag gebeuren. Op YouTube worden jonge meisjes geseksualiseerd en velen bezwijken voor het grote geld. Ook jongetjes worden prooi van seksuele roofdieren. De entertainmentindustrie gaat voor het grote geld en gaat alleen nog over seksualiteit en de apocalyps

Er is ons kennis onthouden en we zijn ook niet meer spiritueel opgevoed. Toch kunnen we nog steeds zelf op onderzoek uit gaan en dingen niet accepteren. God is vakkundig uit het openbare leven weggehaald, maar wij kunnen Hem weer terug brengen in ons eigen leven. Onderwijs is verarmd maar we kunnen ons zelf weer rijker maken.

Er zijn genoeg mensen die de waarheid vertellen en die richtlijnen geven waar en hoe te zoeken.

Echte waarheidbrengers zullen je niet sturen naar een door hen gewenst doel maar je kennis geven die je zelf moet toetsen. Waakzaamheid is altijd geboden maar als God niet aan bod komt, als de boodschap van Jezus niet doorgegeven wordt, moet je altijd alert zijn. En ook die boodschap kan misbruikt worden. Als dit niet steeds onder de aandacht gebracht wordt, blijf dan alert: want wat staat er in de Bijbel? “Want wij worstelen niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, tegen machten, tegen de heersers van de duisternis van deze wereld, tegen geestelijke goddeloosheid op hoge plaatsen.” Dat gevecht speelt zich nu voor onze ogen af. Denk niet dat je alles kunt zien. Geloof ook in entiteiten en machten die je niet kunt zien. En geloof dat God in alles de hand heeft om de mensheid terug te voeren naar zijn bestemming.

Slecht “ ouderschap” slecht “onderwijsschap” heeft ons allang ons doel van ons het leven doen vergeten. God zorgt ervoor dat je de kans krijgt je doel weer te ontdekken en daarbij speelt iedereen zijn eigen rol. Jezus kwam om het goede te beschermen en het kwade te vernietigen en Hij zal het weer doen. God vernietigde het kwaad en Hij zal het weer doen maar niet nadat iedereen kansen heeft gekregen om zijn rol te leren en te kennen. Je bent geboren in een satanische wereld en als het goed is, verlangt je ziel naar redding, verlang je naar een andere wereld, van andere “hogere”zielen. Verlang je naar “ander gezelschap”. Dat is je doel. God zorgt ervoor dat iedereen kansen krijgt om te “ontwaken” en het is aan jou of je dat wilt. We worden beproefd maar dat zal eindigen. Het gaat er om hoe veerkrachtig, vastberaden en oprecht je bent, Maar God kun je overal vinden want die is overal. Alles is God, alles ademt God. Ook waarvan jij denkt dat het het negatieve is. Want dat een hulpbron zijn van Hem dat Hij zo kan ombuigen. Begrijp dat je God niet vindt zonder lijden. ( lees het bijbelboek Job maar) Je kan God altijd vragen en misschien komt het antwoord niet zichtbaar en direct, het komt desnoods via een omweg. Alles is met recht en reden zo. Naast de catastrofe ( er zijn nu mensen in Wuhan die letterlijk zeggen: “ik zit in een apocalyps”) is er de jubel en ieder speelt zijn rol waarvoor hij gekozen heeft. Je bent verantwoordelijk voor de taak die je op je genomen hebt. Dat is de les die je te leren hebt: wat is het doel, wat is ons doel? Hoe ga ik er naar toe? En bij het gaan van onze weg, moeten we nooit vergeten te danken. Dat is een les die we opnieuw moeten leren. Je kunt iedere dag vragen om bescherming en zegening en daarvoor danken.

Dankbaarheid uitdrukken maakt dankbaar. Job ( Bijbelboek Job) was altijd dankbaar, zelfs terwijl satan hem sloeg. Veel rampspoed overkwam Job, maar hij was God dankbaar voor alles wat hij had. Zijn vrouw hekelde hem en zijn drie vrienden verleidden hem om tegen God in opstand te komen. Toch weigerde Job kwaad over zijn Heer te spreken. Wees dankbaar voor wat je hebt. Niets is vanzelfsprekend, ook al lijkt dat vandaag de dag zo.

Elke dag, bij het ontwaken, zouden we God moeten bedanken dat hij ons nog een dag heeft gegeven. Zouden we Hem moeten danken dat Hij ons Jezus gegeven heeft. Niets op deze aarde is gegarandeerd, behalve de liefde van God en Zijn Zoon Jezus. Deel deze liefde met zoveel mogelijk mensen. Soms hebben we de neiging om ons te concentreren op wat we niet hebben. Door dankbaar te zijn, worden we eraan herinnerd hoeveel we hebben. Als we onze aandacht richten op wat we hebben, in plaats van op wat we willen, zullen we een veel gelukkiger persoon zijn. Neem dingen niet als vanzelfsprekend aan, anders verlies je je perspectief. Het is wat weggevallen uit onze samenleving maar we kunnen het weer terugveroveren.

Prediker12, 13-14: Laten we de conclusie van de hele zaak horen: vrees God en onderhoud zijn geboden, want dit is de hele plicht van de mens. Want God zal elk werk voor het oordeel brengen, met elk geheim ding, of het goed is, of dat het slecht is