Over de waarheid

Hoewel de satanisten de wereld veroverd hebben en ons meer en meer in onze gezichten uitlachen is het toch mogelijk de waarheid te kennen. Hoewel zij God en Christus succesvol uit ons leven hebben verdreven, kunnen we toch weer terugkeren naar de waarheid van God. Hoewel veel mensen bij het woord God afhaken en de naam Jezus niet willen horen. Je bent al gauw een Christusgekkie of Staphorst gekkie enz. Denk na waar dit vandaan komt. Waarom kan het christendom belachelijk gemaakt worden en jodendom niet ( antisemiet!) of islam niet (islamofoob!) Dit is georkestreerd ook al geloof je het niet.

Je geest kan geconditioneerd zijn om te stoppen bij het noemen van het woord God. Ik was ook ooit bang om Zijn naam te noemen. Als je bent zoals ik was, probeer dan je satanische conditionering te overwinnen.

God is voor mensen een morele dimensie is, een staat van bewustzijn waarin spirituele idealen zoals waarheid, schoonheid, liefde, gerechtigheid en gelukzaligheid vanzelfsprekend zijn. Wees daarom perfect als je Vader die in de hemel is perfect is. (Matt 5:48)

God is gelukzaligheid. Wij zijn afgezanten uit de hemel, bezoekers van een veel betere plek. We hebben hier een vage herinnering aan en besteden ons leven aan het proberen het terug te krijgen. We zoeken allemaal God, maar we weten het niet. Dat is de menselijke natuur. Maar de wereld waarin we terecht zijn gekomen wordt bestuurd door een andere god, de satan en zijn wereldlijke luitenanten/ trekpoppen, de zgn. elite die wordt gevormd door de zgn. cabal /de illuminatie/ de vrijmetselaars/ de kabbalisten: de Rothschilds, Soros enz. Ze hebben God uit Zijn universum geschreven. Ze hebben God vervangen in de hoofden van mensen. Zij hebben de mensen wijs gemaakt dat ze zelf als god kunnen worden. Ze hebben ons ervan overtuigd dat we geen verbinding hebben met een God die zogenaamd niet bestaat. We hebben geen goddelijk doel, zeggen zij.

Ze hebben ons gevangen gezet in een grot ( waarover ik eerder schreef: de grot van Plato) en projecteren beelden van wereldse goden zoals geld, seks en macht die een beroep doen op onze vleselijke staat. Dit is een treurig beeld van de spirituele toestand die onze ziel kende, en we hunkeren er opnieuw naar: naar die andere toestand, maar we zijn in de war omdat iedereen dezelfde dingen nastreeft. Iedereen slaapt. De sleutel tot geluk is te erkennen dat we echt hunkeren naar de gelukzaligheid die God is. We moeten valse goden loslaten om die staat te bereiken. Hoewel deze valse goden verleidelijk lijken, houden ze ons gevangen . God is een morele dimensie . Als we weigeren te veranderen, kunnen we er niet in. God is de vierde dimensie waar we niet zonder kunnen leven. Waarom geloven we alleen de dingen die we zien? Waarom geloven we niet in andere dimensies? We zien de wind niet, toch geloven we dat wind bestaat. Waarom als er zoveel lessen zijn, geloven we niet in de dimensie van God? Je ziet de lucht niet die je inademt, toch geloof je in lucht. Waarom geloof je niet in God?

Verandering houdt meer in dan het loslaten van valse goden. Het gaat ook om een heroriëntatie. We leven niet voor onszelf. We leven om God te dienen, om elkaar te dienen voor God. Wij zijn zijn zendelingen. We hoeven niet bang te zijn voor de dood. We zijn voor deze wereld gestorven. We zijn in de wereld maar niet van de wereld.

Johannes 3: Jezus antwoordde hem: “Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand wedergeboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien.” 4 Nicodemus zei tegen hem: “Hoe kan een man worden geboren als hij oud is? Kan hij een tweede keer in de moederschoot ingaan en worden geboren?” 5 Jezus antwoordde: “Waarlijk, waarlijk, ik zeg u, tenzij iemand uit water en de Geest wordt geboren, hij het koninkrijk van God niet kan binnengaan.”

Sterven aan de wereld en wedergeboren worden is een immense spirituele strijd. Ik schreef er al vaker over: wel in de wereld zijn maar niet van de wereld. En over de inmense strijd die op aarde gevoerd wordt, schrijf ik steeds weer. Hoeveel van ons hebben de kracht? Hoevelen hebben het verlangen? Wij zijn een gevangene van deze wereld.

Hoe dienen we God? Door het spirituele absolute hierboven genoemde te dienen: waarheid, liefde, gerechtigheid, goedheid en schoonheid. Door elkaar hiermee te dienen. God is de gelukzaligheid die onze ziel zoekt. Om Gods liefde in de wereld te herscheppen. Het woord God moeten we van de daken schreeuwen. God is het verschil tussen goed en kwaad, waarheid en leugens, schoonheid en lelijkheid, gezond en ziek, natuurlijk en onnatuurlijk Onze wereld wordt overspoeld met kwaad, met leugens, met nep, met lelijkheid via muziekindustrie, Hollywood, MSM. Laten we ermee ophouden daaraan aandacht te besteden en er iets tegenover zetten.

We zijn via deze industrie geprogrammeerd om God te verwerpen. Maar we kunnen nog steeds zelf nadenken en er iets tegenover zetten.

Wat hebben de mindcontrollers tegen de Schepper? Het is duidelijk dat het goddelijke plan in strijd is met hun plan om de mensheid tot slaaf te maken. Lucifer wil slaven. We lijden omdat we zijn getraind om het enige te verwerpen dat ons geluk kan brengen.

Godvrezende mensen zouden nooit een wereld tolereren waar één procent 50% of meer rijkdom bezit. Waar rijkdom wordt verspild aan oorlog terwijl mensen verhongeren. Ze moeten de 99% opnieuw ontwerpen om hun dienaren te zijn door de vier kanten van de menselijke identiteit te vernietigen: ras, religie (God), natie en gezin (geslacht). Ze “corrumperen om te controleren” via pornografie, “seksuele bevrijding”, pedofilie, incest.

Ze moeten God uit de wereld verbannen en mensen opnieuw toewijden aan hun god: Lucifer. Ze moeten een plantage van de gevangenisplaneet creëren.

Dat is wat ze doen met macht en geld via muziekindustrie, Hollywood en onderwijs en de MSM. Daar werken de gekochte trekpoppen die slaafs de uitgezette lijnen volgen. Ban God uit hun leven en ze hebben uiteindelijk geen houvast meer.

“De grote massa van de mensen … zal gemakkelijker het slachtoffer worden van een grote leugen dan van een kleine.” Adolf Hitler

Geestbeheersing (ook bekend als hersenspoeling, dwangmatige overreding, geestmisbruik, menticide, gedachtecontrole of gedachtehervorming) verwijst naar een proces waarbij een groep of individu “systematisch onethisch manipulatieve methoden gebruikt om anderen te overtuigen zich te conformeren aan de wensen van de manipulator (s), vaak ten nadele van de persoon/personen die wordt/worden gemanipuleerd “.

Er is geen mening, hoe absurd ook, die mensen niet snel zullen omarmen zodra ze tot de overtuiging kunnen worden gebracht dat deze algemeen wordt aangenomen, Arthur Schopenhauer .

http://www.thebabylonmatrix.com/index.php?title=911:Media_mind_control#Indoctrinating_children_into_sex_and_homosexuality
https://www.dailymail.co.uk/news/article-7906435/Billionaires-richer-60-percent-worlds-population-Oxfam.html