Over het nieuwe jaar 3

Het jaar 2019 eindigde niet goed en het jaar 2020 begon niet goed.

Toch geloven velen onder ons dat het niet zo’n vaart zal lopen. Velen hebben een poging gedaan om de waarheid te vertellen maar als je de waarheid vertelt, riskeer je alles te verliezen wat je hebt, inclusief diegenen waar je van houdt. Dat is waar Jezus ook voor waarschuwde: ze haten Mij omdat ik de waarheid spreek. En hij waarschuwde ook voor het feit dat gezinnen/families uit elkaar konden vallen omdat de een de waarheid wel omarmde en de ander niet.

We leven in een wereld gebouwd op een stapel leugens. Als je gewoon de juiste woorden zegt in dit systeem, zul je voor altijd wel een goed leven hebben. Want uiteindelijk wint het goede altijd, denkt men. Dat is niet waar, maar we willen het geloven

“… de hele wereld staat onder de macht van de boze .” 1 Johannes 5,19 ( Wij weten, dat wij uit God zijn, en dat de gehele wereld ligt in het boze. Doch wij weten, dat de Zoon van God gekomen is, en heeft ons het verstand gegeven, dat wij den Waarachtige kennen; en wij zijn in den Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon Jezus Christus. Deze is de waarachtige God, en het eeuwige Leven.)

Of we het ons realiseren of niet, christenen zijn verwikkeld in een geestelijke oorlog. ( de mensheid is verwikkeld in een spirituele strijd)

Misschien is dit precies wat bedoeld wordt met de bijbelse oproep om families te verlaten en de Heer te volgen.

Wat we nu zien is een strijd die steeds openlijker satanisch is. En de goedgelovige is op z’n minst aan één oog blind. We moeten durven zien wie de aarde beheersen en voor wie legers vechten. Als je het niet wilt zien, zul je het patroon ook nooit doorbreken. Nog steeds willen de mensen in “duidelijke” politieke stromingen geloven: “links” of “rechts” maar dat onderscheid bestaat niet meer. Maar men is “gerustgesteld” als de wereld nog steeds zo geduid wordt.

De bijbel waarschuwt om waakzaam te zijn omdat je dag noch uur kent en we zien nu hoe gevaarlijk dicht de wereld bij de afgrond staat. Ook als de wereld in razernij ontaardt, zal er een wereld zijn die poogt door te draaien. Het is aan jou hoe je er dan aan toe bent en waarvoor je kiest. We hebben allemaal kracht van licht in ons, het is aan ons of we het kunnen bereiken.

De krachten van de satan/ de krachten van het donker werken al lang naar een hoogtepunt toe en de satanisten denken steeds meer dat hun tijd gekomen is. Ze zijn ongelooflijk brutaal en geven zich steeds openlijker over aan hun mensonterende acties. Leven is voor hen niet heilig. Onze levens stellen niets voor en ze offeren net zo makkelijk kinderen, mensen op. Wees dus alert, kijk waar je voor staat.

Overal in de wereld wordt nu verwarring en chaos ontketend met politieke onrust over de hele wereld, met genderdysfuncties, met uitbuiten van kinderen enz. Met de agenda van “klimaat” wordt een groot deel van Australië geofferd ( net als andere delen in de wereld) en in de hele wereld is met “behulp” van “asielindustrie” de nieuwe toren van Babel gecreëerd. Mensen verstaan elkaar letterlijk en figuurlijk niet meer. Dat is bewust gedaan. Alles wordt georkestreerd aan zowel de ene als aan de andere kant want aan beide kanten valt te verdienen en satan wil linksom of rechtsom zijn zin krijgen. Het is aan de mens om te zeggen en nu is het genoeg. Het is aan de mens om voor God en het goede, het schone en het ware te kiezen. Het is aan de mens om te kiezen voor Zijn Zoon: Jezus, die de Christus was, de weg , de waarheid en het leven. Ook al wil men Hem alleen maar zien als een “concept”. Raar toch, dat van iedereen uit de oudheid het bestaan niet in twijfel wordt getrokken maar van Jezus wel. Dat allerlei “verlichte” geesten uit het verre oosten niet in twijfel worden getrokken en Jezus wel. “Zij” haten Jezus, zij haten het christendom en als je zou weten wat er over Jezus en de christenen in de babylonische talmoed staat, zou je geen nacht meer rustig slapen. En heel anders de wereld in kijken. Er is een enorme haat en die vindt zijn uitweg steeds meer. En denk niet dat het meevalt. Snel genoeg zal, wat je dacht te hebben, waardeloos zijn en snel genoeg zal al je “kennis” waardeloos blijken.

De waarheidsvertellers weten dit, maar hun woorden vallen in dovemansoren. Zolang het verhaal niet op televisie is gehoord, denkt de overgrote meerderheid dat het niet moet worden geloofd.

Jezus waarschuwde keer op keer: wie oren heeft, die hore.

Er is je nooit de waarheid verteld over hoe we geregeerd worden en je hoort het nu ook niet. Eerder heb ik geschreven over het “ouderprobleem”. Daarmee bedoelde ik dat diegenen die boven ons staan en kennis hebben dat niet gedeeld hebben en ons onwetend hebben gelaten. We moeten zelf op zoek en als je zoekt, vind je maar het is niet gemakkelijk om dat je de nodige bittere pillen moet slikken.

Je hoeft het echter niet alleen te doen, als je zoekt, vind je. Als je je openstelt voor het Goddelijk licht, helpt Hij je. We moeten onze capaciteiten uitbreiden: onze liefde, onze aandacht, ons geduld en dat groeit dat met hulp van Boven.

Wat helpt, is bidden. Dat hoeft niet ingewikkeld te zijn. Vragen om hulp en danken voor wat je kreeg, is voldoende als je het consistent doet.

Jezus onderwees dat het hebben van zelfs de kleinste hoeveelheid geloof als mosterdzaad (een van de kleinste zaden ter wereld die uitgroeit tot een van de hoogste planten), bergen kunnen doen bewegen (Mattheüs 17:20). Geloof wordt niet afgemeten aan hoe lang je bidt, maar aan hoe consequent je bidt. Blijf bidden!

“Wees nuchter, waakzaam; want uw tegenstander, de duivel , loopt rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij kan verslinden.” ( Petrus 5: 8)

“Onderwerpt u daarom aan God. Weersta de duivel en hij zal van u wegvluchten. Nader tot God en Hij zal tot u naderen”.

“ Sta daarom, uw taille omgord met Gods WAARHEID, de borstplaat van RECHTVAARDIGHEID aangetrokken en uw voeten geschoeid met de voorbereiding van het evangelie van VREDE ; vooral, neem het schild van GELOOF waarmee u in staat zult zijn om alle vurige pijlen van de goddeloze te doven. En neem de helm van de REDDING en het zwaard van de Geest, het WOORD van GOD ; bid altijd en smekende in de Geest, waakzaam hiertoe met allen doorzettingsvermogen en smeekbede voor alle heiligen. “ ( Efeziërs 6: 10-17)

Gebed tot de Aartsengel Michael:

Heilige Aartsengel Michaël, verdedig ons in de strijd;

wees onze bescherming tegen de boosheid en de

listen van de duivel.

Wij smeken ootmoedig dat God hem Zijn macht doe gevoelen.

En gij, vorst van de hemelse legerscharen,

drijf Satan en de andere boze geesten,

die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan,

door de goddelijke kracht in de hel terug.

Amen.

https://gebeden-site.jouwweb.nl/
https://gebeden-site.jouwweb.nl/heilige-engelen
http://www.crossroad.to/text/articles/armorofgod.html
http://www.crossroad.to/index.html

armor is schild/pantser