Over het nieuwe jaar

Zo eindigde ik de vorige keer:

Ik probeer niet te oordelen, alleen mededogen te voelen. Net zoals ik mededogen voel voor alle medemensen die niet wakker willen worden en de boodschap niet willen aanvaarden.

Ik wens een ieder veel licht en wijsheid toe en het vermogen de eigen weg te gaan. De weg naar het Licht.

Ik wil proberen het komende jaar op te letten met oordelen. Ook wil ik letten op veroordelen en vooroordelen. Dat wil echter niet zeggen dat ik alles gewoon of normaal vind. Ik wil niet rechtpraten wat ik krom vind en ik wil niet alles maar normaal vinden. Maar ik wil begrijpen waarom iets gebeurt en wat ieders rol is.

We hebben een decennium ( misschien wel 2) afgesloten waarin de waanzin groeide en waarin de massa consequent en bij voortduring wordt voorgelogen en waarin de sociale cohesie bewust wordt kapot gemaakt. “Zij” proberen het “abnormale” te normaliseren en dat zal ik blijven afkeuren. Ik wil blijven wijzen op het “nihilisme” van “hen” omdat zij ons beschouwen als vee om uitgemolken te worden, Zij geven niets om ons leven. Zij erkennen het leven niet als heilig.

Ik wil blijven schrijven over de onzin en de waanzin die zich meester maakte van onze samenlevingen en die nu zijn hoogtepunten (dieptepunten) bereiken nu de massa als verloren schapen zoveel lijkt te slikken. Ik kijk met verbazing naar alle pulp en verloedering om me heen en vraag me af hoe lang mensen nog blijven slikken wat ze voorgeschoteld krijgen. Nog nooit was er zoveel kennis beschikbaar en nog nooit werd er zo weinig gelezen. Men wil geen kennis meer vergaren. Men heeft wel een mening maar dat is niet de eigen doordachte mening maar de voorgekauwde mening van hen die de macht hebben. Men ziet het journaal en denkt het wel te weten. Men luistert naar het eindeloze gewauwel aan de eindeloze “praattafels” en men praat de goedgekeurde mening na.

Toch blijf ik schrijven en ik blijf hopen dat ik misschien een enkele ziel wakker kan maken. Ik weet niet wat ik veroorzaak, ik weet alleen dat ik het moet doen. Gedachten willen zich uiten, creativiteit wil zich uiten, kennis wil vermeerderd worden. Waar ik weinig weet van heb, laat ik voor wat het is, of ik probeer mijn kennis te vergroten. Geen kennis? Geen mening. Wel kennis? Dan kan ik nog besluiten geen mening te hebben. Iedere acteur moet toch zijn rol spelen op het wereldtoneel. Ik probeer alleen eerlijk te zijn want ik wil niet meedoen in een wereld van leugens.

We leven in een tijd van steeds meer duisternis. Daar hoeven we niet somber over te doen als we het zicht op het Licht houden. Dat moeten we steeds in gedachten houden nu we geconfronteerd worden met steeds meer uitspattingen van het materialisme en hedonisme. We moeten het onder ogen zien en beschermen wat we beschermen moeten. Het is in fasen gebeurd en het gebeurt steeds openlijker: het opdringen van “normaliseren” van seksuele afwijkingen, het ondermijnen van het gezin, het ondermijnen van de natie en het afbreken van ons erfgoed.

Je kunt “ongemerkt” in “communisme” belanden maar je zult je er alleen vechtend een weg uit kunnen banen. We moeten dus beschermen wat ons heeft gemaakt wat we zijn. Waren we dan perfect? Nee, dat kan niet in dit leven. We kunnen alleen dienend leven naar het Licht en onder ogen zien dat we niet zonder God kunnen. Zonder God, die bijna uit ons bestaan is verdreven, kan het spirituele bederf de overhand krijgen. Ook al beweert de paus dat Sodom en Gomorra niet kwam door de seksuele uitspatting maar door gebrek aan gastvrijheid, hij weet wel beter. De bijbel is heel duidelijk. Wat God het meest beledigt, is het aantrekkelijkst voor de handlangers van het kwaad. Om tot bepaalde toestanden van spirituele duisternis te komen, moet je bepaalde menselijke eigenschappen in je doden. We bevinden ons in de tijd van de grote spirituele beproevingen en we worden allemaal getest. Als gevolg hiervan is de gelegenheid voor spirituele groei in deze tijd ook groot.

Al vele keren schreef ik over de spirituele strijd en het satanisme manifesteert zich steeds meer en steeds openlijker. Er zijn al kinderboeken te koop waarin kinderen geleerd wordt demonen op te roepen. Kinderen worden meer en meer seksueel belaagd en alles moet “normaal” gevonden.

Wat we moeten proberen, is onze capaciteiten te vergroten: onze mogelijkheden uitbouwen. Onze liefde, ons mededogen, onze integriteit. Dit moet de tegenkracht zijn tegen de satanische wereld om ons heen. We moeten leren uit te houden wat niet uit te houden is. Als we ons uithoudingsvermogen vergroten, kunnen we meer aan. Als we het doen met eerbied en dank naar God zal Hij ons helpen.

Als we geduld leren, kunnen we uithouden wat wij niet kunnen veranderen. We moeten leren zien waar de strijd vandaan komt. En volharden in onze mogelijkheden en in ons geloof in God.

https://www.zerohedge.com/geopolitical/europe-anti-christian-attacks-reach-all-time-high-2019