Over de gevolgen van alle ismen 5

Ik eindigde de vorige keer zo:

De strijd gaat om de ziel. We leven in een tijd van duisternis maar als we gaan zien, kunnen we God in alles zien. Kunnen we zien wat onze bestemming is. Het gaat er om wat we kiezen: blind blijven, ons laten manipuleren of wakker worden. Het vergt moed om de ware wereld en de ware geschiedenis onder ogen te zien.

Schiet je er iets mee op als je de kennis op doet van deze wereld? Ja en nee. Als je kennis op doet, heb je nog geen antwoorden maar je weet wel waarom iets gebeurt en hoe. En zo leer je de vijand kennen. Daarna kun je bepalen wat jouw rol is en wat jij wilt.

Onze tijd is duister en lijkt op de tijd van voor de beide wereldoorlogen. Deze oorlogen waren gepland en zijn aan beide zijden georkestreerd. De derde wereldoorlog is al lang geleden voorspeld en ze proberen die al enige tijd uit te lokken.

Als je echte geschiedenis bestudeert en niet alleen leert van de propaganda kun je misschien snappen wat er gaande is en hoe je zelf daar in staat. Veel mensen kiezen ervoor hun ziel te verkopen voor tijdelijk gewin maar zij snappen niet dat zij slechts pion zijn. Als je dat ooit leert, leer je misschien hoe je eraan kunt ontsnappen. Dit maakt de “elite” bang. Hoe meer kennis, hoe minder kans van slagen van hun wrede plannen.

Ik schreef in het vorige stuk:

Helaas worden slechte acties vaak vals voorgesteld als voordelig voor de groep, waardoor ze moreel aanvaardbaar worden. De behoeften van velen zouden opwegen tegen de behoeften van enkelen, en dus wordt het kwaad gerationaliseerd als een middel voor een “positief doel” voor het “grotere goed”.

Zo worden slechte acties “witgewassen” en zo kun je alle slechte daden goed praten. Hoe meer mensen zich daarvan bewust zijn, hoe minder kans die slechte acties hebben. De “elites” zijn bang voor kennisvermeerdering dus zetten ze alles op alles om de mens dom te houden en onwetend. Ze kopen journalisten, wetenschappers, schrijvers enz. om grip te houden op wat naar buiten komt en hoe. Maar de waarheid laat zich altijd vinden. De christen heeft tot taak alles te onderzoeken en het goede te behouden. Hij heeft ook tot taak “vrucht te dragen”.

In de tijd waarin we leven zien we “double speak” het nieuwe normaal is geworden. Inclusie betekent bijvoorbeeld alleen inclusief als je allemaal hetzelfde denkt.

Groepen worden tegen elkaar opgezet onder het mom van racisme en discriminatie. Maar diegenen die daarover het hardste roepen maken zich er zelf extreem schuldig aan. We moeten proberen wel de processen bloot te leggen maar er zelf niet aan mee te doen.

Racisme, feminisme, politieke correctheid zijn uitvindingen van het communisme om zo mensen in het gareel te houden en te controleren. (verdeel en heers/orde uit chaos). Maar denk niet dat iets is van “links” of “rechts” want beide kanten worden gecontroleerd. En zo worden beide kanten in het politieke spectrum mede schuldig gemaakt zodat “zij” later kunnen zeggen: jullie wisten het toch. Iedereen wordt gebruikt als pion en is inderdaad zo mede “schuldig”. Misdaad wordt “witgewassen” door media en of politie. Denk aan: een “incident” als er roofmoord wordt bedoeld. We spreken tegenwoordig over “incidenten” zonder daadwerkelijk te benoemen waarover het gaat.

Diegene die wel durft op te staan en de macht “uitdaagt” riskeert vervolging en verlies van broodwinning. In wezen is, wat nu gebeurt met mensen die opstaan om de waarheid te vertellen, hetzelfde als in de tijd van de profeten die opstonden om de waarheid te vertellen. De waarheid mag niet gehoord worden. Toen niet, nu niet.

Toch is dat onze taak: zoeken naar waarheid. We hebben allemaal een kruis te dragen en voor de een zal dat duidelijker zijn dan voor de ander. Denk niet dat jij niet aan de beurt komt. Lijden is van alle tijden, voor iedereen in een of andere vorm. Het is een manier om God te ontdekken, of je dat nu leuk vindt of niet. Het is tevens een manier om jezelf te leren aanvaarden en jouw mogelijkheden en onmogelijkheden. Als je dat kunt, kun je ook van jezelf leren houden. Pas als je jezelf aanvaardt, als je van jezelf houdt kun je van je naaste houden. ( heb u naaste lief als u zelf)

https://www.revisionisthistory.org/
http://mailstar.net/Morrow-CIA-JFK.html
http://batr.org/forbidden/index.html
http://www.crossroad.to/charts/sin&satan.html
http://www.texemarrs.com/052019/progressive_attack_on_christianity.htm
https://carlbherman.blogspot.com/2019/10/who-do-you-say-you-are-in-this.html
https://www.johnkaminski.org/index.php/john-kaminski-american-writer-and-critic-2/229-trapped-in-our-own-fairy-tales
https://alt-market.com/index.php/articles/4026-who-are-the-globalists-and-what-do-they-want
https://www.henrymakow.com/its_ok_to_say_thats_so_gay.html
https://www.henrymakow.com/its_ok_to_be_a_woman.html
https://www.henrymakow.com/2019/12/confused-about-your-gender.html
http://www.theoccidentalobserver.com/2009/09/the-plot-against-art-part-1/
https://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=14674:zo-werkt-de-duivelse-2030-agenda-in-de-praktijk&catid=20:het-complot&Itemid=33