Over gevolgen van alle ismen

We worden geregeerd door het kwaad en moeten dat onder ogen zien. Het is niet ons welzijn wat de leiders voor ogen hebben. Natuurlijk zijn er er in alle instituties wel mensen die dat voor ogen hebben. Maar hoe hoger in hiërarchie hoe slechter en kwaadaardiger de leider. Een paar machtige families regeren de wereld.…

Nadenkertje 11

Citaat: Soms houden mensen een kernovertuiging in stand die erg sterk is. Wanneer hen bewijsmateriaal wordt aangeboden dat tegen dat geloof ingaat, kan het nieuwe bewijsmateriaal niet worden aanvaard. Het zou een gevoel creëren dat buitengewoon ongemakkelijk is, cognitieve dissonantie genoemd. En omdat het zo belangrijk is om het kerngeloof te beschermen, zullen ze alles…

Over ismen 12

Korte samenvatting van begrippen en gevolgen Fascisme is nationaal socialisme Communisme is internationaal socialisme Communisme is een kapitalistische onderneming van de ultrarijken om de massa tot slaaf te maken, hen te ontdoen van hun eigenschappen en middelen, die allemaal het eigendom worden van “de staat” en deze, de ultrarijken, zijn die staat. Judaïsme is de…

Over ismen 11

over liberalisme over neoliberalisme over conservatisme over nationalisme over anarchisme over kosmopolitisme We praten over links en rechts in de politiek maar eigenlijk is dat een constructie die ooit bedacht was na het congres van Wenen (1814-1815) en die willekeurig werd bepaald door de plek waar mensen zaten. En eigenlijk is de term nog ouder.…

Over ismen 10

verder over nihilisme over anarchisme over antisemitisme over satanisme “Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen, u bent allen één in Christus Jezus” (Paulus in de brief aan de Galaten 3,28).Het duurde lang eer Europa en vervolgens andere delen van de wereld dit inzicht van principiële gelijkwaardigheid hebben laten…

Over ismen 9

Over nihilisme Nihilisme is in theoretisch opzicht het ontkennen van de mogelijkheid om de waarheid te kennen, dus extreem relativisme. In ethisch opzicht is het de afwijzing van elke rechtvaardiging voor bepaalde waarden of de moraal als geheel. Meestal wordt de term tactisch gebruikt, namelijk om de andere partij complete immoraliteit in de schoenen te…

Over ismen 8

over revisionisme. ( 0ver waarheid) Revisionisme wordt vaak al dan niet moedwillig verkeerd “vertaald”/ uitgelegd. Revisionisme betekent herziening. En je kunt onderscheid maken in soorten herziening. Maar vaak wordt het kwaadaardig en eenzijdig uitgelegd nl. als: richting in het marxistisch communisme die op herziening, verbetering van de wetten aanstuurt, niet op revolutie en ernaar streeft…