Over ismen 7

Over supermacisme, over joods supermacisme Het Oude Testament heeft niet veel goeds te zeggen over de Joden. Men zou bijvoorbeeld hun herhaalde afvalligheid en afgoderij kunnen noemen (hele verslag van het Oude Testament). Of hun ongeëvenaarde spirituele blindheid: “Wie is zo blind als mijn eigen volk, mijn dienaar?” (Jesaja 42,19). Tijdens de Exodus vond God…

Over ismen 6 ( over hypnotisme en mind control)

Een van de eerste methodische studies over op trauma gebaseerde mind control werd uitgevoerd door Josef Mengele, een arts die in concentratiekampen heeft gewerkt. Hij verwierf aanvankelijk bekendheid als een van de SS-artsen die toezicht hield op de selectie van aankomende gevangenen, die bepaalden wie moest worden gedood en wie een dwangarbeider moest worden. Hij…

Over ismen 5

Over ismen 5 ( over occultisme) Er komen steeds meer veel foto’s van beroemdheden die één oog verbergen en dat is absoluut niet zo maar. Zelfs Gretha Thunberg wordt met het een oog teken gefotografeerd. Of er worden foto’s gemaakt bij het één oog teken in de buurt. Het is een van de meest voorkomende…

Over hoe te leven

Over hoe leven in tijden van waanzin God wil dat we kennis van Hem hebben en over wat Hij van ons verwacht. Om Hem te gehoorzamen, moeten we kennis hebben van de geboden. Maar net zo belangrijk als kennis hebben, is wijsheid hebben. Feiten over God en de bijbel kennen is niet alles wat wijsheid…

Over ismen 4 (Over satanisme)

Bovennaturalisme: vertrouwen op God die boven het natuurlijke staat Naturalisme: vertrouwen op onze geschapen natuur zonder de hulp van God (is Satanisme) Definitie communisme: Communisme is een kapitalistische onderneming van de ultrarijken om de massa tot slaaf te maken, hen te ontdoen van hun eigenschappen en middelen, die allemaal het eigendom worden van “de staat”en…

Over ismen 3

Via allerlei ismen naar globalisme en wereldcommunisme. Definitie communisme: Communisme is een kapitalistische onderneming van de ultrarijken om de massa tot slaaf te maken, hen te ontdoen van hun eigenschappen en middelen, die allemaal het eigendom worden van “de staat” en deze, de ultrarijken, zijn die staat. Zie Des Griffin’s ‘Vierde rijk van de rijken’.…